AI Video Analitika za Urbano Planiranje: Optimizacija Gradskih Prostora

Urbano planiranje je kompleksan proces koji zahteva detaljnu analizu i razumevanje kretanja ljudi i upotrebe gradskih prostora. U eri digitalne transformacije, deep learning (AI) tehnologija igra ključnu ulogu u olakšavanju ovog zadatka. Uz pomoć AI video analitike, gradovi širom sveta dobijaju snažan alat za optimizaciju resursa, unapređenje bezbednosti građana i stvaranje boljeg kvaliteta života.

Predstavljamo vam AI analitčke solucije iz Upstream ICT Alliance distributivnog portfolija, koje sistemski adresiraju pametnije i efikasnije urbano planiranje: Analiza protoka pešaka; Analiza korišćenja biciklističkih staza; Proučavanje upotrebe javnih prostora;  Analiza gustine stanovništva tokom različitih godišnjih doba i vremenskih perioda.

Svi moduli AI video analitike za urbano planiranje, mogu se integrisati sa postojećim video nadzor sistemom i kamerama u sistemu koje podržavaju internacionalne ONVIF standarde za interoperabilnost. AI video analitika za urbano planiranje ne arhivira video zapis, već samo meta podatke koji služe za analizu saobraćaja ljudi, što ovo rešenje čini u potpunosti GDPR usaglašenim.

AI video analitika za analizu protoka pešaka

Analiza protoka pešaka je esencijalna za optimizaciju urbanih sredina. Veštačka inteligencija, uz pomoć video nadzor sistemskih rešenja, može precizno analizirati kretanje pešaka na ključnim tačkama u gradu. AI video analitika za analizu protoka pešaka omogućuje urbanim planerima i agencijama za bezbednost saobraćaja, da identifikuju gužve, optimizuju saobraćajne tokove i poboljšaju bezbednost pešaka.

Osim što pomaže urbanim planerima i agencijama za bezbednost saobraćaja, AI video analitika za analizu protoka pešaka ima širok spektar primena i koristi u modernim gradskim sredinama. Ova tehnologija omogućuje dublje razumevanje ponašanja pešaka i pruža vredne informacije za donošenje odluka u različitim oblastima.

Prednosti AI Analize Protoka Pešaka

Identifikacija gužvi: Ovaj modul AI video analitike za urbano planiranje može brzo otkriti i klasifikovati gužve na pešačkim stazama, omogućavajući brze intervencije i unapređenja.

Planiranje događaja: Na osnovu istorijskih podataka i uporednih analiza, gradovi sada mogu bolje planirati događaje koji privlače veliki broj ljudi, poput sajamskih, expo, koncertnih ili sportskih manifestacija.

Bezbednost pešaka: Analiza monitoringa saobraćaja pešaka omogućuje brzu reakciju u hitnim situacijama, čime se povećava bezbednost.

Upstream ICT Alliance je value-added distributer globalno vodećih proizvođača AI i video analitičkih solucija za urbano planiranje. Ako želite da saznate više o primerima uspešnih instalacija u zemljama EU regije, ili ako želite da testirate ovu AI i video analitičku soluciju za urbano planiranje – Pošaljite nam Upit.

AI video analitika za analizu iskorišćenosti biciklističkih staza

Promocija biciklističkog saobraćaja postaje sve važnija u gradovima koji se suočavaju sa problemima zagušenog saobraćaja i zagađenja vazduha. Ovaj modul AI video analitike za urbano planiranje može pružiti dublje uvide u korišćenje biciklističkih staza.

Promocija biciklističkog saobraćaja postaje sve važnija u gradovima koji se suočavaju sa problemima zagušenog saobraćaja i zagađenja vazduha. AI video analitika može pružiti pomoći u optimizaciji ovog održivog načina transporta.

Prednosti analize iskorišćenosti biciklističkih staza

Optimizacija staza: Praćenjem broja biciklista na različitim stazama, gradovi mogu bolje razumeti koje staze zahtevaju proširenje ili poboljšanje.

Planiranje infrastrukture: Na osnovu podataka o korišćenju, planeri i agencije za bezbednost saobraćaja mogu bolje planirati izgradnju novih biciklističkih staza ili rekonstrukciju postojećih.

Promocija zdravlja: Podsticanje biciklizma doprinosi smanjenju zagađenja vazduha i promoviše fizičku aktivnost među građanima.

Upstream ICT Alliance je value-added distributer globalno vodećih proizvođača AI i video analitičkih solucija za urbano planiranje. Ako želite da saznate više o primerima uspešnih instalacija u zemljama EU regije, ili ako želite da testirate ovu AI i video analitičku soluciju za urbano planiranje – Pošaljite nam Upit.

AI video analitika za analizu iskorišćenosti javnih prostora

Javni prostori su srce svakog grada. Analizom iskorišćenosti javnih prostora putem AI video analitike, urbani planeri mogu stvoriti prijatnija i funkcionalnija mesta za građane.

Jedna od osnovnih funkcija AI video analitike u analizi iskorišćenosti javnih prostora je praćenje broja posetilaca i obrasca njihovih aktivnosti. Kroz precizne analize koliko ljudi posećuje parkove, trgove, muzeje i druge javne lokacije tokom različitih vremenskih perioda, urbanim planerima se pruža uvid u sezonske i dnevne fluktuacije. Ovi podaci mogu pomoći u prilagodbi resursa i otvaranju ili zatvaranju određenih sadržaja u skladu sa potrebama građana.

Prednosti analize iskorišćenosti javnih prostora

Dizajniranje privlačnih prostora: Analiza omogućava identifikaciju omiljenih lokacija građana, pomažući u kreiranju prostora koji će privući ljude.

Optimizacija resursa: Gradovi mogu bolje upravljati održavanjem i resursima za javne prostore na osnovu stvarnih potreba.

Društvena inkluzija: Monitoring korišćenja javnih prostora pomaže u osmišljavanju mesta koja su dostupna i prihvatljiva za sve građane.

Upstream ICT Alliance je value-added distributer globalno vodećih proizvođača AI i video analitičkih solucija za urbano planiranje. Ako želite da saznate više o primerima uspešnih instalacija u zemljama EU regije, ili ako želite da testirate ovu AI i video analitičku soluciju za urbano planiranje – Pošaljite nam Upit.

AI analitika za analizu gustine stanovništva (Seasonal & Time-of-Day)

Gustina stanovništva u gradu varira tokom godišnjih doba i vremenskih perioda. AI video analitika omogućava precizno praćenje ovih promena i pravilno planiranje resursa.

AI analitika za analizu gustine stanovništva, sa fokusom na sezonske i vremenske promene, predstavlja ključni alat za urbano planiranje i resursno upravljanje u gradovima širom sveta. Razumevanje fluktuacija u gustini stanovništva tokom različitih godišnjih doba i vremenskih perioda omogućava gradskim vlastima da bolje zadovolje potrebe građana i pravilno upravljaju infrastrukturom.

Jedna od ključnih uloga AI analitike u ovom kontekstu je praćenje i analiza sezonskih promena u gustini stanovništva. Na primer, tokom letnjih meseci, parkovi, plaže i rekreacioni prostori često privlače veći broj građana. AI video analitika može precizno meriti broj posetilaca, identifikovati najpopularnija mesta i časove korišćenja, što je od suštinskog značaja za planiranje događaja, bezbednosti i održavanje ovih prostora.

Prednosti analize gustine stanovništva

Sezonsko planiranje: Na osnovu sezonskih promena u gustini stanovništva, gradovi mogu prilagoditi usluge i resurse, kao što su raspored saobraćaja i čišćenje puteva.

Planiranje bezbednosti: Identifikacija vremenskih i sezonskih obrazaca može pomoći u planiranju hitnih intervencija tokom oluja ili ekstremnih vremenskih uslova.

Efikasno upravljanje resursima: Bolje razumevanje kada i gde se ljudi okupljaju omogućava gradovima da efikasnije raspoređuju resurse, kao što su policija i hitne službe.

Upstream ICT Alliance je value-added distributer globalno vodećih proizvođača AI i video analitičkih solucija za urbano planiranje. Ako želite da saznate više o primerima uspešnih instalacija u zemljama EU regije, ili ako želite da testirate ovu AI i video analitičku soluciju za urbano planiranje – Pošaljite nam Upit.

Planirajte pametnije

AI video analitika predstavlja ključni instrument za urbano planiranje u 21. veku. Kroz analizu protoka pešaka, korišćenja biciklističkih staza, analizu upotrebe javnih prostora i kroz analizu gustine stanovništva, gradovi mogu donositi informisane odluke kojim kvalitativno poboljšavaju život svojih građana.

AI video analitika za urbano planiranje je skalabilna u smislu da možete koristiti samo neke od gore navednih AI video analitičkih algoritama u skladu sa vašim potrebama. Ovo AI analitičko rešenje za urbano planiranje može se skalabilno proširivati jednostavnim dodavanjem AI analitičkih modula za kojima se stvori potreba tokom vremena.

Upstream ICT Alliance je value-added distributer globalno vodećih proizvođača AI i video analitičkih solucija za urbano planiranje. Ako želite da saznate više o primerima uspešnih instalacija u zemljama EU regije, ili ako želite da testirate ovu AI i video analitičku soluciju za urbano planiranje – Pošaljite nam Upit.