Bezbednost na prvom mestu: kako zakonski usaglasiti vaš video nadzor sistem

Važnost zakonskog usaglašavanja video nadzor sistema

U eri digitalizacije i stalno rastuće potrebe za zaštitom, video nadzor sistemi postali su nezaobilazan alat za mnoge domaćinstva, preduzeća i javne prostore. Ne samo da pružaju dodatni sloj sigurnosti, već pružaju vlasnicima i mir uma znajući da su njihovo poslovanje, imovina i voljeni zaštićeni 24/7.

Međutim, sa sve većom upotrebom ovih sistema dolazi i sve veća odgovornost. Nije dovoljno samo instalirati kamere i očekivati da će sve funkcionisati besprekorno. Tu dolazi u igru značaj zakonskih propisa vezanih za video nadzor. Usaglašenost sa zakonskim normama garantuje da vaš video nadzor sistem, ne samo da pravilno funkcioniše, već i da je usklađen sa zakonskim regulativama i u odnosu na privatnost pojedinaca.

Zakonsko usaglašavanje sistema privatnog obezbeđenja putem partner mreže licenciranih integrator firmi

Sva pravna lica i preduzetnici, po osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije.

obavezni su da imaju ugovoreno i zakonom propisano održavanje sistema privatnog video obezbeđenja.

Međutim, postoji čitav niz mera i radnji koje prethode zaključenju ugovora o održavanju, u okviru zakonskog usaglašavanja sistema. Pre svega, u domenu izrade i posedovanja zakonske dokumentacije, pa sve do odabira licenciranih, za ovaj domen poslova, integrator firmi koje su ovlašćene za izradu zakonom propisane dokumentacije. Isto je i za dalje neophodne korake u domenu planiranja, projektovanja, izvođenja i na kraju održavanja sistema privatnog obezbeđenja.

Za svaku od ovih projektnih faza, angažovana integrator firma treba biti licencirana za obavljanje ovih delatnosti, što uključuje i licence za zaposlene.

Upstream ICT Alliance u saradnji sa svojom partner mrežom autorizovanih i licenciranih sistem integrator firmi, pomaže kupcima-pravnim licima u procesu usaglašavanja video nadzor sistema i sistemskih rešenja sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i sa pratećim podzakonskim aktima.

Sa tržišnim iskustvom koje traje više od decenije i sa value-add distributivnim portfolijom posebno optimizovanim da pruži više, Upstream ICT Alliance pomaže kupcima u svim fazama projekta.

Dugogodišnja saradnja sa mrežom sistem integrator partnera, licenciranih od strane MUP-a, za kupce znači kvalitet i poverenje u svim fazama projekta:

 • Licenca za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
 • Licence za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika
 • Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

Tržišni pristup posebno kreiran na ovaj način, kupcima omogućuje širok izbor profesionalnih usluga i servisa za pravilno planiranje i realizaciju projekta, uz dodatu korisničku vrednost u vidu:

 • Preporuka za optimizaciju sistema
 • Konsultacija za interoperabilnost i integracije sa drugim sistemima
 • Operativnih preporuka za video nadzor integracije sa kontrolom pristupa
 • Know-how podrške za unapređenje i upgrade postojećih video nadzor sistema
 • Podrške za unifikaciju video nadzor sistema sa top-tier VMS platformama
 • TCO analiza i podrške za prelazak na efikasnije sistemske solucije
 • Direktan pristup vendor rešenjima i bolje komercijalne uslove kupovine
 • Mogućnosti produžene garancije na opremu
 • Garancija na izvršene radove
 • Veća sigurnost za kupce pri planiranju kupovine i pri realizaciji projekta

Upstream ICT Alliance vam stoji na raspolaganju za početak procesa konsultacija na temu zakonskog usaglašavanja video nadzor sistema vaše firme, kompanije ili organizacije. Možete nam jednostavno poslati upit i saznati kako da ovaj proces prođe efikasno i pouzdano.

A ako ovom prilikom želite saznati više o tome kako da vaš video nadzor sistem zakonski uskladite, više ste nego dobrodošli da pročitate i tekst u nastavku, gde ćemo vas provesti kroz ključne informacije o zakonskom usaglašavanju video nadzor sistema, naglašavajući važnost usklađenosti, zakonskog održavanja i dajući vam alate kako bi vam ovaj proces bio pojednostavljen i skalabilan.

Zakoni i propisi vezani za video nadzor:

Svako pravno lice koje planira da instalira video nadzor sistem ili već ima jedan postavljen treba da bude svestan zakona i propisa koji ga regulišu. U mnogim zemljama, zakoni koji se odnose na video nadzor osmišljeni su da zaštite prava građana i osiguraju privatnost.

Kratak pregled glavnih zakona i propisa koji se odnose na video nadzor:

Video nadzor zakoni često se fokusiraju na zaštitu prava na privatnost. U većini zemalja, nije dozvoljeno snimanje ljudi bez njihovog znanja ili saglasnosti, posebno u privatnim prostorima poput kuća ili stanova. Javni prostori, poput ulica ili trgova, mogu biti izuzetak, ali često postoje određeni uslovi koji moraju biti ispunjeni.

Osim toga, postoje propisi koji se odnose na skladištenje i pristup snimljenim materijalima. Takođe postoji i zakonom definisan vremenski okvir koliko dugo se snimci mogu čuvati pre nego što moraju biti izbrisani.

Republika Srbija je to definisala Zakonom o privatnom obezbeđenju, kao i pratećim zakonskim i podzakonskim aktima. Dodatno se na to može nadovezati i GDPR; Zakon o zaštiti privatnosti podataka; 

Posledice nepoštovanja zakonskih normi:

Nepoštovanje zakona i propisa koji se tiču i video nadzor sistema može dovesti do ozbiljnih posledica. Kazne variraju od novčanih kazni do zatvorskih kazni, zavisno o težini prekršaja i zakonima specifične zemlje ili regije.

Osim finansijskih posledica, postoji i rizik od reputacione štete. Uz to, snimci dobijeni nelegalnim putem obično nisu prihvaćeni kao dokaz na sudu. Ovo znači da, čak i ako imate snimke koji bi mogli pomoći u slučaju krađe ili druge kriminalne aktivnosti, oni se ne mogu koristiti ako nisu dobijeni u skladu sa zakonom.

Važnost razumevanja i pridržavanja zakona i propisa o video nadzoru ne može se dovoljno naglasiti. Ne samo da će to osigurati da vaš video nadzor sistem bude efikasan, već će zaštititi i vas od potencijalnih pravnih problema.

Prednosti zakonskog usaglašavanja i održavanja video nadzor sistema:

U svetu tehnologije i bezbednosti, zakonsko usaglašavanje i održavanje video nadzor sistema nije samo pravni imperativ, već i korak ka optimalnoj funkcionalnosti. Poštovanje zakonskih propisa donosi mnoge prednosti koje nadmašuju jednostavno izbegavanje pravnih sankcija.

Evo nekoliko ključnih prednosti zakonskog usaglašavanja i održavanja vašeg sistema video nadzora:

Očuvanje privatnosti i zaštita prava pojedinaca

U skladu sa zakonom planiran i projektovan sistem, kao i pravilno održavanje sistema, garantuju da se prava i privatnost pojedinaca poštuju. Ovo smanjuje rizik od tužbi i pruža kupcima sigurnost da njihov sistem ne krši osnovna prava ljudi.

Future-proof optimizacija sistema

Održavanje može podrazumevati i sistemski upgrade i nadogradnje, što sistem čini otpornim na tehnološke promene, inovacije i integracije za kojima se pokaže potreba u budućnosti.

Efikasnija alokacija resursa

Pravilno projektovani video nadzor sistemi, kupcima pomažu da adresiraju različite poslovne funkcije u svojoj kompaniji. Integracije sa drugim sistemima, retail video analitika i AI algoritmi, otvaraju nove dimenzije BI (Business Intelligence), Safety i naravno Security funkcionalnosti.

Reputacioni rizik? Samo na distanci

Kada znate da je vaš video nadzor sistem zakonski usklađen i redovno održavan, to se neposredno prenosi i na vaše klijente, partnere i zaposlene, obzirom da povećava opštu sigurnost i bezbednost, kao i njihovo poverenje u vašu organizaciju.

Efikasnija incident menadžment reakcija

Zakonski usklađeni i održavani sistemi su bolje opremljeni i pripremljeni za pružanje tačnih i korisnih podataka i sa brzim odzivom sistema, za slučaj bezbednosnih incidenata. Ovo omogućuje brže i efikasnije reagovanje, što je u velikoj većini slučajeva ključno u kritičnim situacijama.

Saveti za izbor pružaoca usluga za vaš projekat:

Voleli bismo da napravimo saradnju sa vama, ali bez obzira na ishod toga, još više bismo voleli da vas uputimo u neke od relevantnih kriterijuma za odabir pružaoca usluga. Na ovaj način, bez obzira na to sa kim ćete sarađivati po osnovu, vi treba da prioritizujete zaštitu i sigurnost za vašu organizaciju, kao i da eliminišete neke od ključnih rizika u procesu planiranja, projektovanja, realizaicije i održavanja video nadzor sistema.

Prilikom odlučivanja o izboru pružaoca usluga za usaglašavanje i održavanje video nadzor sistema, važno je razmisliti o nizu faktora. Pravi izbor može osigurati da vaš sistem ostane u optimalnom stanju, dok pogrešan izbor može dovesti do poteškoća pa čak i ozbiljnih pravnih konsekvenci.

Evo nekoliko ključnih saveta koji će vam pomoći da donesete informisanu odluku:

Proverite iskustvo i kvalifikacije

Pre nego što se odlučite za određenog pružaoca usluga, istražite koliko dugo su u poslu i kakve kvalifikacije poseduju. Iskusne firme u našem sektoru obično donose bogatstvo znanja i stručnosti koje možete i trebate iskoristiti.

Tražite preporuke i ocene

Pitajte kolege, prijatelje ili druge poslovne partnere da li imaju preporuke. Takođe, pretraživanje online recenzija može pružiti uvid u kvalitet usluge i zadovoljstvo prethodnih klijenata.

Upitnik o licencama i sertifikatima

Pobrinite se da pružalac usluga ima sve potrebne licence i sertifikate za rad. Ovo ne samo da osigurava da će rad biti obavljen profesionalno, već i u skladu s relevantnim zakonima i propisima.

Ostavili smo vam ovde jedan poklon za download: Upitnik o licencama i sertifikatima, da vam se nađe pri ruci, za potrebe vašeg sledećeg video nadzor projekta. 😉

Transparentnost u cenama i uslugama

Dobar pružalac usluga biće transparentan u pogledu cena i tačno će vam reći šta je uključeno u paket određenih usluga i/ili profesionanih servisa. Izbegavajte one koji nisu jasni u vezi sa cenama i naknadama, ili one koji su “misteriozni” po pitanju kasnijh/skrivenih troškova.

Raspoloživost i podrška:

Pitajte o njihovoj raspoloživosti za redovno održavanje, kao i o mogućnostima hitnih intervencija. Pružaoci usluga koji nude snažnu podršku i znanstveni know-how mogu biti posebno korisni u slučajevima neočekivanih problema ili kvarova.

Izbor pružaoca usluga održavanja video nadzor sistema je ključna odluka koja može imati dugoročne posledice na efikasnost i pouzdanost vašeg sistema ili sistemskog rešenja.

Pažljivo razmotrite sve opcije, postavite prava pitanja i oslonite se na preporuke kako biste doneli najbolju moguću odluku.

Usaglašavanje i održavanje sistema privatnog obezbeđenja putem Upstream ICT Alliance partner mreže licenciranih integrator firmi

U današnjem svetu, gde je tehnologija svuda oko nas i igra ključnu ulogu u očuvanju bezbednosti, održavanje video nadzor sistema je postalo ne samo preporučljivo, već i zakonski obavezno.

Poštovanje zakonskih normi nije samo pitanje izbegavanja kazni, već je i deo odgovornosti prema pojedincima čija su prava i privatnost u pitanju.

Upstream ICT Alliance vam stoji na raspolaganju za početak procesa konsultacija na temu zakonskog usaglašavanja i održavanja video nadzor sistema vaše firme, kompanije ili organizacije. Možete nam jednostavno poslati upit i saznati kako da ovaj proces prođe efikasno i pouzdano.