Cloud & Edge video nadzor solucije

Pridružite se, ako već niste, tranziciji sa server-based sistemske arhitekture na cloud edge video nadzor tehnologije.

Tokom vremena svi naši, što poslovni, što lični servisi i usluge koje koristimo su odavno već u cloud-u, poput npr. e-banking aplikacija, Document Cloud Management, Office 365, Google Workspace, AWS, Azure, Cloud storage,. i sl.

Saznajte kako video nadzor cloud edge solucije adresiraju TCO, ali i koji su to sistemski izazovi koji ne mogu biti uspešno prevaziđeni upotrebom, sada već konvencionalnih, on-prem video nadzor sistema.

Upstream ICT Alliance, putem svoje mreže autorizovanih i licenciranih integrator partnera, enterprise korisnicima omogućuje kompletnu podršku u svim fazama projekta prilikom planiranja, projektovanja, implementacije i održavanja cloud edge video nadzor rešenja.

Nedostižne prednosti cloud edge video nadzor rešenja

Video nadzor i kontrola pristupa u okviru security safety industrije sada velikim koracima ulazena scenu cloud/edge nativnih sistemskih solucija. Tehnološkim inovacijama i zakonskom regulativom rešeni su specifični izazovi u domenu bezbednosti podataka i zaštite privatnosti, a to je, uz pregršt pogodnosti koje cloud video nadzor solucije donose, kompanije i organizacije krajnjih korisnika još više motivisalo da ubrzano krenu ovim putem.

Cloud video nadzor sistemska rešenja dizajnirana su u skladu sa NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework-om.

Kao što je to bio slučaj i sa drugim industrijama, kada je u pitanju security safety, migracija na cloud edge video nadzor rešenja pomaže kompanijama i organizacijama da otključaju nove nivoe operativne efikasnosti:

 • Resursna efikasnost: Zaboravite na planiranje 5-godišnjih amortizacionih budžeta vezanih za servis, održavanje i zamenu višestrukih enterprise-grade, high-end video nadzor servera i snimača;
 • Down-time je stvar prošlosti – Sistem je u potpunosti operativan u lokalnoj mreži, čak i kada nema internet konekcije.
 • Onboard storage na kamerama za 30/60/90 dana arhive;
 • Automatski sistem sw/fw upgrade, vendor-managed;
 • Sistemska skalabilnost. Omogućena nadogradnja on-prem sistema i postepeni phase-out postojećih kamera, za potpunu tranziciju na cloud / edge rešenje;
 • Subscription model kupcima pruža premium 10-godišnju garanciju za video nadzor sisteme. Za cloud-based Access Control sisteme – lifetime warranty – doživotna garancija!
 • Nativna i Free of Charge integracija između cloud/edge video nadzor sistema i sistema kontrole pristupa. Jedan korisnički interfejs za upravljanje i administriranje više sistemskih solucija.
 • Radio Alert: Video nadzor i access control nativna integracija sa broadband PTT/Wave i sličnim, ili sa radio PTT (Push to Talk) servisima. Novi nivo komunikacije security safety timova unutar vaše organizacije;
 • Napredna AI security, safety i business intelligence analitika, smart search i mogućnosti kreiranja kastomiziranih solucija u skladu sa potrebama kupca.
 • Svi korisnici koji imaju specifičnu korporativnu bezbednost i politiku privatnosti mogu koristiti sistemsku opciju da video snimci ne napuštaju lokaciju(site), već se skladište na onboard storage-u, samih kamera;
 • Smart

Upstream ICT Alliance je value-added distributer globalno vodećih proizvođača cloud sistemskih solucija za video nadzor. Ako želite da saznate više, ili ako želite da testirate ovu sistemsku soluciju cloud video nadzora – Pošaljite nam upit.

Preuzmite besplatnu

Kako cloud/edge based video nadzor solucije relaksiraju TCO?

Nabavkom cloud/edge video nadzor solucije u startu je u potpunosti eliminisana nabavka enterprise-grade high-end servera i klijentskih radnih stanica za video nadzor. Kao i eliminacija pratećih troškova vezanih za:

 • Upgrade OS-a i pratećih servisa na serverima, snimačima i na klijentskim radnim stanicama
 • Upgrade on-prem VMS-a (Video Menadžment Softvera)
 • Servise u garanciji, za svu posedujuću serversku infrastrukturu
 • Down-time

Dodatno, cloud i edge-based video nadzor solucije eliminišu planiranje značajnih budžeta za za amortizacione troškove high-end enterprise-grade servera, snimača i klijentskih radnih stanica za video nadzor.

Evo jednog primera kako samo ovaj amortizacioni trošak može uticati na kupce u praksi:

Kada pričamo o enterprise video nadzor sistemima sa par stotina kamera pa na više, podrazumevano je da sistem koristi bar dva ili više enterprise-grade servera, snimača, svaki sa po ~150 TB snimačkog prostora kako bi se obezbedio zakonski minimum arhiviranja u trajanju od 30 dana.

To za organizaciju korisnika znači da mora planirati samo amortizacioni budžet za ranije nabavljene servere u rangu vrednosti od ~120-150k Eur (uzevši u obzir prosečne cene dva enterprise-grade servera-snimača renomiranih globalnih vendora).

Ovaj amortizacioni budžet organizacije, kompanije i institucije proseku planiraju i realizuju na svakih ~5 godina, u zavisnosti od njihovih amortizacionih poslovnih politika i od prioriteta koji sistem ima u ukupnom security safety eko sistemu organizacije.

Planirajte pametnije kroz detaljniju analizu ukupnih troškova posedovanja sistema

ICT security i safety menadžment firmi sada ima pouzdano rešenje koje im pomaže da se izbegne scenario gde je organizacija korisnika izložena finansijski nepovoljnim aranžmanima. Da tokom recimo, 10-godišnjeg perioda eksploatacije video nadzor sistema, samo na konto amortizacionih troškova i to samo za serversku infrastrukturu organizacija korisnika bude opterećena sa ~300k Eur amortizacionog troška.

Navedeni iznos je samo kada pričamo o sistemima sa 200-tinak kamera i sa dva enterprise-grade high-end servera,snimača. Ukoliko imate sistem sa duplo većim brojem kamera (400) i većim brojem servera (4), plus na to dodajte i sve klijentske radne stanice, i veoma brzo se dođe do amortizacionog troška, samo za serversku infrastrukturu, od preko 0.5M Eur! I to samo tokom prvih 10 godina eksploatacije konvencionalnih on-prem video nadzor sistema!

Međutim, tu glavobolji upravljanja i administriranja konvencionalnim, on-prem video nadzor sistemima nije kraj.

Sva serverska infrastruktura radi uz pomoć na nju preinstaliranog VMS-a. Kada je u pitanju video menadžment softver svih vodećih on-prem vendora, cena kanalne kamerne licence (channel camera license), tokom perioda eksploatacije nije jedini trošak.

On-prem VMS vendori uredno će vam naplatiti i Software Upgrade Plan za svaku kamernu licencu u sistemu. Na gore navedenom primeru od četiri stotine (400) kamera u sistemu, samo godišnji trošak upgrade-a VMS kanalnih kamernih licenci iznosi ~30k Eur, odnosno za period eksploatacije od 10 godina kreće se u rangu vrednosti od oko 3000k Eur!

Na primeru sistema od 400 kamera, za period prvih 10 godina korišćenja on-prem enterprise video nadzor sistemskih solucija, samo amortizacioni troškovi servera i radnih stanica kod on-prem sistema, zajedno sa troškovima upgrade-a / SW assurance troškovima za sve VMS kamerne licence, “gurnuće vas u rupu” 800k+ Eur! 

Banke, trgovinski lanci i infrastrukturni, industrijski kupci u proseku poseduju min. trostruko više kamera i servera u svom sistemu od gore navedenog primera, tako da za kupce ovog profila, amortizacioni server troškovi i software assurance upgrade troškovi on-prem video menadžment softvera nonšalantno prelaze granice odgovornog ponašanja prema resursima kompanije krajnjeg korisnika.

Finansijski apsolutno neopravdano iz današnjeg ugla promatranja, kad postoje mnogostruko efikasnija, izrazito pouzdana i za enterprise kupce dizajnirana cloud-based i edge-based rešenja.

Prava slika finansijske neefikasnosti on-prem video nadzor sistema vidi se tek kada na sve gore navedeno uključimo još i trošak ljudskih resursa, što internih, što eksternih, a u vezi sa zamenom dotrajale serverske opreme, reinstalacijom VMS platformi na serverima i vremenu utrošenom na ponovnim setovanjima sistema, izlascima na teren tokom 10-godišnjeg perioda radi upgrade-a firmware-a na svim kamerama, setovanjima, kao i upgrade OS-a i firmware-a na svim serverima i klijentskim radnim stanicama,…

Na gore navedenom hipotetičkom primeru od 400 kamera u on-prem konvencionalnom sistemu – procena je da se veoma lako dostigne neophodna vrednost budžeta od ~1.2M-1.5M Eur koju organizacija korisnika mora planirati kao jedan od najbitnijih TCO (Total Cost of Ownership) parametara. I to samo tokom prvih 10 godina vlasništva, administriranja i upgrade-a konvencionlnog, on-prem video nadzor sistema.

Zato je tranzicija neizbežna. Za korisnike enterprise video nadzor solucija danas postoje mnogostruko efikasnija cloud-based i edge-based rešenja koja organizacijama korisnika mogu i za do 60% umanjiti TCO, i uz to im pružiti napredne funkcionalnosti koje nisu dostupne, niti su predmet razvoja u konvencionalnim on-prem rešenjima.

Zato većina kompanija i organizacija danas uveliko prelazi na daleko troškovno-efikasniji model koji nam donose cloud-based i edge-based video nadzor sistemske solucije.

Planirajte pametnije. Sada, sa komercijalno razvijenim cloud-based i edge-based video nadzor sistemskim solucijama za enterprise korisnike, možete ostvariti značajne resursne uštede i osloboditi operativnu efikasnost vašeg tima tokom višegodišnjeg korišćenja sistema.  Kontaktirajte nas već danas i započnite konsultacije koje će vam otključati novi nivo operativno-resursne efikasnosti.

Arhitektura cloud-based i edge-based video nadzor sistema

Arhitektura cloud based / edge based video nadzor sistema veoma je straight forward i sastoji se od svega tri elementa:

 1. Kamere sa onboard storage-om
 2. Kamerne VMS licence
 3. Cloud-based, browser-accessed VMS

Cloud kamera za video nadzor

Korisnik može birati kameru u skladu sa željenim form faktorom kućišta, kao i u skladu sa željenom rezolucijom, specifikacijama, sa osnovnim i sa naprednim analitičkim i AI mogućnostima, kao i sa funkcionalnostima koje mogu da odgovore na sve specifične instalacione i projektne potrebe korisnika.

 • Cloud-enabled / Edge-enabled kamere dolaze sa on-board, edge snimačkim kapacitetom koji ispunjava zakonski minimum od 30 dana arhive. Moguće je poručiti i modele kamera sa 60 ili sa 90 dana edge, on-board snimačkim kapacitetom.
 • U okviru nabavke cloud/edge based video nadzor sistema – Kamere za video nadzor sa on-board storage-om dolaze sa 10-godišnjom garancijom!

Pošaljite nam upit da saznate detaljne specifikacije i sve raspoložive modela kamera iz našeg cloud/edge based video nadzor distributivnog portfolija.

Dodatno, svim enterprise kupcima na raspolaganju stoji besplatan PoC demo paket opreme koji uključuje kameru po izboru i kamernu licencu kako bi mogli testirati mogućnosti ove cloud/edge based video nadzor solucije.

Cloud channel license, kamerna licenca

Kamerna licenca zasnovana je na subscription modelu godišnje pretplate. Cena jednogodišnje pretplate za jednu kamernu licencu uključuje:

 • Cloud managed VMS platform access
 • 30 dana cloud storage arhive
 • Opciono: 30/60/90 dana on-board storage na samim kamerama
 • Kompletan set AI-powered, rule-trigger analitičkih funkcionalnosti
 • Napredne AI funkcionalnosti
 • Smart search funkcionalnosti
 • Besplatan, automatski VMS upgrade
 • Besplatan, automatski firmware upgrade za kameru
 • Neograničen broj klijentskih konekcija

Bitna napomena za sve organizacije i kompanije sa specifičnom politikom bezbednosti i privatnosti podataka je, da channel kamerna licenca omogućuje cloud arhiviranje, ali i to može biti i opciono ako ne želite da arhivirate u enkriptovani cloud. Ne morate ništa arhivirati u cloud-u. Svo arhiviranje možete vršiti isključivo i samo na on-board, edge storage-u na samim kamerama. Na način da kompletan video ne napušta lokaciju ni mrežu na kojoj su kamere instalirane.

Na ovaj način, video zapis se ne šalje u cloud, već ostaje isključivo na lokacijama korisnika, na snimačkim kapacitetima a korisnik mu neometano putem cloud-based VMS-a može pristupati. Stojimo vam na raspolaganju za dodatne konsultacije na temu novih mogućnosti subscription-based kamernih licenci.

Zatražite besplatnu demo cloud-based VMS licencu uz koju dobijete i cloud-native profesionalnu kameru za video nadzor. Testirajte mogućnosti.

Cloud-based video management system

Browser-based pristup i serverless arhitektura krasi potpuno novu generaciju savremenih VMS rešenja. Otvoren za integracije, skalabilan i intuitivan za korišćenje.

U našoj ponudi možete pronaći enterprise-grade, cloud-based, AI powered, video management softver solucije, spremne da odgovore na sve specifične projektne zahteve.

Proaktivan pristup security, safety i BI izazovima cloud VMS rešava high-end inovacijama, kao i sa nativno inkorporiranim smart recording, smart streaming tehnologijama, naprednom video analitikom i AI mogućnostima:

 • Cloud-native deployment
 • AI video analitika i AI audio analitika
 • Detekcija i klasifikacija anomalija zasnovana na perimetrima i ponašanjima u sceni
 • Brojanje ljudi i vozila
 • Playback traka sa inkorporiranim SmartPresence pregledom
 • Razlikovanje klasifikovanih objekata: ljudi, vozila, drugi objekti
 • Mapiranje pokreta po celoj lokaciji
 • Similarity search, analytics event search i smart search
 • End-to-end enkripcija
 • Integracija kamera drugih proizvođača i nadogradnja video analitičkih i AI funkcionalnosti
 • LPR / ANPR
 • Map Views, Spotlight, Smart Presence, Rules
 • Mobile app (Android, iOS)
 • Neograničen broj kamera po lokaciji
 • Smart Streaming Smart Recording
 • Real-time notifikacije i upozorenja
 • Nativna i besplatna integracija sa cloud-based kontrolom pristupa;
 • Nativne integracije sa workflow automation i PSIM platformama
 • Radio-alert – Integracija sa broadband PTT (Push-to-Talk) i sa radio PTT uređajima – prosleđivanje audio/text notifikacija, alarma i događaja aktiviranih video analitkom, AI, i drugim događajima/alarmima.
 • Novi nivo komunikacije i koordinacije security safety timova
 • Video, Analytics AI, Alarms, Voice unifikacija na jednoj platformi
 • Integracija sa IoT i IIoT senzorima i detektorima;

Zatražite besplatnu demo cloud-based VMS licencu uz koju dobijete i cloud-native kameru za video nadzor. Testirajte mogućnosti.

Izbegnite finansijski vendor lock-in po svaku cenu

Bez nepotrebnih investicija u server infrastrukturu i bez ulaska u finansijski lock-in koji je kod on-prem sistema usko povezan sa dodatnim server infrastrukturnim amortizacionim i VMS upgrade troškovima. Ovi CAPEX troškovi uopšte nisu zanemarljivi, posebno tokom dužeg perioda sistemske eksploatacije.

Amortizacioni fond i prateće troškove za zamenu neispravnih/dotrajalih kamera u gore navedenom kovencionalnom, on-prem primeru nismo ni uključili u gore pomenutu TCO formulu ukupnog troška vlasništva nad sistemom. Dakle stvarna situacija je još nepovoljnija za konvencionalne, on-prem server-based sisteme.

Nasuprot on-prem sistemima, kod cloud/edge based video menadžment sistema, godišnji subscription jedne ili hiljadu i jedne kamerne licence donosi pristup Cloud Managed Video Management Softveru i svim analitičkim i AI funkcionalnostima koje vam pomažu u efikasnijem upravljanju sistemom. Vaše je samo da još napravite izbor kamera i kompletirali ste check listu za funkcionalno cloud-based / edge-based video nadzor sistemsko rešenje.

Uz aktivnu godišnju pretplatu dobija se 10-godišnja garancija proizvođača na kamere, kao i besplatan, remote managed SW/FW upgrade na svim kamerama u sistemu. OPEX model nabavke cloud/edge based video nadzor sistema čini stvari još jednostavnijim i finansijski mnogostruko efikasnijim za organizacije i kompanije krajnjih korisnika.

Finansijski gledano, cloud-based i edge-based sistemi korisnicima donose i do 60% niži TCO (Total Cost of Ownership) racio u odnosu na konvencionalne on-prem server-based sisteme. Sve to uz 10-godišnju garanciju na nadzorne kamere i automatske update firmware-a svih kamera na sistemu koje su organizovane direktno od strane vendora. Na ovaj način kupci su u mogućnosti da realizuju višestruke uštede u finansijskom i operativnom smislu.

Uključite se u projektno konsultativni proces

Upstream ICT Alliance u saradnji sa svojom mrežom autorizovanih, licenciranih integrator firmi na teritoriji Republike Srbije, već duže od decenije enterprise kupcima pruža rešenja u domenu ICT, security i safety sistemskih solucija.

Zahvaljujući posebno planiranom distributivnom portfoliju i specifičnom know-how skill-setu, možemo da vam ponudimo rešenja renomiranih, globalno vodećih proizvođača. Upstream ICT Alliance kupcima omogućuje ekspertizu i kreiranje kastomiziranih sistemskih solucija.

Upstream ICT Alliance je value-added distributer globalno vodećih proizvođača cloud sistemskih solucija za video nadzor. Ako želite da saznate više, ili ako želite da testirate ovu sistemsku soluciju cloud video nadzor – Pošaljite nam upit.

Preuzmite besplatnu