Cloud Kontrola Pristupa

Sistemske cloud-based solucije za kontrolu pristupa namenjene su enterprise kompanijama i organizacijama koje posluju na više različitih geografski udaljenih lokacija, sa potrebom za brzim sistemskim odzivom i novim, efikasnijim načinima upravljanja i centralizovanog administriranja.

Sistemska arhitektura zasnovana na principima troškovne-efikasnosti, neuporedive brzine rada i odziva sistema, fokusira se na kompanije i organizacije krajnjih korisnika kojima su mogućnosti sistema na prvom mestu. Funkcionalnosti koje konvencionalni on-prem sistemi nisu u mogućnosti isporučiti korisnicima, cloud-based sistemi kontrole pristupa isporučuju sa lakoćom i pružaju još mnogo više.

Upstream ICT Alliance putem svoje mreže autorizovanih i licenciranih integrator partnera, enterprise korisnicima pruža podršku u svim fazama projekta, prilikom planiranja, projektovanja, implementacije i održavanja cloud sistemskih solucija za kontrolu pristupa.

Šta je cloud-based kontrola pristupa?

Pre nego što se upustimo u dublje razmatranje ovih rešenja, važno je razumeti koncept cloud-based kontrole pristupa. Tradicionalni sistemi kontrole pristupa obično se oslanjaju na fizičku infrastrukturu, kao što su lokalni serveri-računari, kontroleri i kartice za pristup. Međutim, cloud-based kontrola pristupa premešta server+softver funkcionalnost u oblak (cloud) i omogućuje organizacijama da efikasnije upravljaju pravima pristupa i bezbednošću korisnika.

Ključna prednost cloud-based kontrole pristupa je skalabilnost i praktičnost. Ova tehnologija omogućuje brzu i fleksibilnu implementaciju, što je posebno korisno za organizacije različitih veličina. Takođe omogućava daljinsko upravljanje i administriranje, što je idealno za kompanije sa više lokacija ili za one koje žele da omoguće zaposlenima rad na daljinu.

Zašto organizaije biraju cloud-based solucije za kontrolu pristupa?

Platforma za cloud-based kontrolu pristupa dizajnirana je sa otvorenom API arhitekturom i backward kompatibilnošću za superiornu interoperabilnost. Podržana je nativna  integracija sa najboljim u klasi, renomiranim tehnološkim partnerima, uključujući tailgating solucije, video menadžment i video nadzor, lockdown, active directory platforme, visitor menadžment, building automation platforme i dr. 

Funkcionalnosti cloud-based sistema za kontrolu pristupa korisnicima i organizacijama pružaju nemerljivo veću upotrebnu vrednost:

  • Mobilni kredencijali se mogu izdavati i ukidati, bilo sa desktop računara ili putem admin mobilne aplikacije
  • Guest Pass mobilni kredencijali momentalno stižu do korisnika, koji se u odnosu na administratora može nalaziti i na drugom kraju planete
  • BLE, WiFi i LTE – Triple unlock tehnologija za neprikosnoveni sistemski odziv
  • Wave to unlock tehnologija – hands free mobilni pristup
  • Radio-alert integracija
  • Besplatna, nativna integracija sa cloud-based video nadzor solucijama
  • Lifetime, doživotna garancija na kompletan hardver
  • I još mnogo toga…

Spoj fizičkih elemenata sistema kontrole pristupa i cyber security protokoli u cloud izvedbi omogućuje automatsko ažuriranje od strane vendora kako bi bezbednost sistema i korisnika uvek ostala na najvišem nivou. Naspram server-based sistema kontrole pristupa gde često ovi lokalni računari (p)ostaju ranjivi i iziskuju vremenski zahtevna ažuriranja različitih softvera, servisnih aplikacija i operativnih sistema.

Upstream ICT Alliance je value-added distributer globalno vodećih proizvođača cloud sistemskih solucija za kontrolu pristupa. Ako želite da saznate više, ili ako želite da testirate ovu sistemsku soluciju cloud kontrole pristupa – Pošaljite nam upit.

Arhitektura i funkcionalnosti cloud-based sistemskih solucija za kontrolu pristupa

Korporativni korisnici, institucije i organizacije sa regionalno, ili globalno raširenom mrežom različitih tipova poslovnih objekata kao glavnu prednost cloud-based sistema kontrole pristupa upravo vide mogućnost centralizovanog administriranja i upravljanja svim sistemima u svojoj mreži.

Pojednostavljena sistemska arhitektura, skalabilnost i veoma brz sistemski odziv su takođe percipirani kao glavni razlozi zašto se enterprise kupci poput srednjih i velikih kompanija, poslovnih i naučnih kampusa, poslovnih zgrada, banaka, industrijskih kompleksa, objekata kritične infrastrukture, škola i univerziteta, aerodroma i stadiona odlučuju upravo za cloud-based sistemska rešenja za kontrolu pristupa.

Čitači kartica i mobilnih kredencijala; Video intercom uređaji sa ili bez integrisanog keypad-a ili čitača kartica i mobilnih kredencijala; i SmartHub kontroleri su sve što vam je potrebno da pokrenete vaš cloud-based sistem kontrole pristupa.

Cloud-based softver za upravljanje sistemom dostupan vam je putem browser-based pristupa sa bilo kog računara ili putem mobilne aplikacije opremljene kompletnim setom enterprise funkcionalnosti za efikasno upravljanje i administriranje sistema. Mogućnost mobilnog, sa udaljene lokacije, dodavanja i oduzimanja kredencijala za pristup, predstavlja nov i efikasniji način upravljanja sistemom kontrole pristupa, koji korisnicima otključava nove resursne uštede u svakodnevnim poslovnim operacijama.

Organizovan od strane vendora – automatski, remote update firmware-a svih hardverskih elemenata sistema, kao i upgrade centralnog softvera za upravljanje sistemom kontrole pristupa, predstavlja jedinstvenu upotrebnu vrednost za korisnike.

Širok izbor opcija kada su u pitanju pristupnih kredencijali (mobilni kredncijali, keyfob, smartwatch, smartphone, mobile app,..) kompanijama i organizacijama krajnjih korisnika pruža dodatni komoditet u svakodnevnim operacijama koje uključuju interne i eksterne zaposlene, kao i visitor menadžment procese.

Sistem ostaje u funkciji čak i kada dođe do prekida internet konektivnosti na objektu, jer SmartHub kontroleri preuzimaju funkcionalnost u lokalnoj mreži kako bi se održale neometane ulazno-izlazne operacije u svim delovima objekta koji su pod sistemom kontrole pristupa.

Life-time, doživotna proizvođačka garancija na sve elemente sistema, omogućuje korisnicima da amortizacione budžete planirane za zamenu dotrajale opreme sada mogu osloboditi i upotrebiti ih za druge segmente poslovanja, poput unapređenja tržišne konkurentnosti i sl.

Šteta od sofisticiranih cyber napada može koštati milione. Cyber-bezbednost i privatnost podataka u okviru cloud-based sistema kontrole pristupa su na najvišem nivou, dizajnirani u skladu sa NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework-om, a njihova održivost tokom vremena obezbeđena je aktivnim ažuriranjima firmware-a organizovanim direktno od strane proizvođača.

Upstream ICT Alliance je value-added distributer globalno vodećih proizvođača cloud sistemskih solucija za kontrolu pristupa. Ako želite da saznate više, ili ako želite da testirate ovu sistemsku soluciju cloud kontrole pristupa – Pošaljite nam upit.

Prednosti cloud-based rešenja za kontrolu pristupa

Implementacija cloud-based kontrole pristupa donosi niz prednosti vašoj organizaciji:

Povećana bezbednost

Cloud-based rešenja za kontrolu pristupa omogućuju precizno i brzo upravljanje pravima pristupa i praćenje aktivnosti korisnika u stvarnom vremenu. Ovo smanjuje rizik od neovlašćenih pristupa i pomaže u zaštiti poslovne imovine i podataka.

Praktičnost i fleksibilnost

Bezkontaktna tehnologija čini kontrolu pristupa brzom i praktičnom, dok cloud-based arhitektura omogućuje daljinsko upravljanje i administriranje. Ovo je idealno za organizacije koje se brzo razvijaju ili imaju zaposlene na različitim lokacijama.

Integracija i skalabilnost

Cloud-based rešenja za kontrolu pristupa se lako integrišu sa drugim sistemima i mogu se skalirati prema individualnim potrebama organizacije. Ovo omogućuje da se bezbednost prilagodi vašim specifičnim zahtevima.

Racionalizacija troškova

Cloud-based sistemsko rešenje za kontrolu pristupa može smanjiti troškove infrastrukture i održavanja u poređenju sa konvencionalnim, on-prem sistemima. Takođe može smanjiti rizik od gubitka ili krađe kartica, tokena, ili drugih fizičkih pristupnih kredencijala, upotrebom mobilnih kredencijala.

Započnite projektne konsultacije već danas

Cloud-based kontrola pristupa je budućnost bezbednosti organizacija, a rešenja naših vendora su tržišni lideri u ovom domenu sa svojim implementiranim inovacijama. Bezbednost je ključna za svaku organizaciju, bez obzira na veličinu ili industriju i odabir pravog sistema kontrole pristupa može značajno poboljšati vaš stepen zaštite.

Uzmite u obzir sve prednosti koje Cloud-based rešenja za kontrolu pristupa nude i istražite kako ove solucije mogu poboljšati bezbednost vaše organizacije. Ne čekajte da se suočite sa bezbednosnim incidentom da biste preduzeli akciju. Cloud-based kontrola pristupa je investicija u budućnost vaše organizacije i garantuje da će vaši resursi biti zaštićeni od savremenih pretnji.

Upstream ICT Alliance u saradnji sa svojom mrežom autorizovanih, licenciranih integrator firmi na teritoriji Republike Srbije već duže od decenije pruža rešenja u domenu ICT, security i safety solucija. Iskoristite naše iskustvo i know-how i otključajte novi nivo sistemske efikasnosti..

Zahvaljujući posebno planiranom distributivnom portfoliju i specifičnom know-how skill-setu, možemo da vam ponudimo rešenja renomiranih, globalno vodećih proizvođača. Upstream ICT Alliance kupcima omogućuje ekspertizu i kreiranje kastomiziranih sistemskih solucija.

Možete stupiti u kontakt sa nama putem kontakt formulara i opisati nam ukratko vaše potrebe. Na ovaj način zajedno možemo pokrenuti konsultativne procese koji će voditi do rešenja izazova koji su pred vama.