O partneru

Alarm automatika Beograd
Alarm automatika d.o.o. je regionalni tržišni lider u osmišljavanju i izvedbi celovitih, inovativnih i integrisanih rešenja tehničke zaštite.

Kroz više od 30 godina rada Alarm automatika poslovanje razvija u 11 zemalja regije. O potrebama oko 2000 stalnih klijenta brine više od 150 zaposlenih. Ponuda obuhvata proizvode više od 200 proizvođača globalno, a kontinuirano se razvijaju i vlastiti brendovi, karakteristikama prilagođeni regionalnom tržištu. Od 2006. godine Alarm automatika uspešno posluje u Beogradu, uz razvijenu mrežu kupaca i partnera.

kontaktirajte nas

Zaštita kompleksnih objekata koji se štite sa više različitih sistema tehničke zaštite – od projekovanja do izvođenja, održavanja i softverske integracije – središnja je delatnost Alarm automatike. Kako bi ponuda kompanije bila maksimalno konkurentna i tehnološki napredna, celovita i prilagođena specifičnim potrebama korisnika, ceo tim inženjera neprestano prati nove tehnologije, razvija nove proizvode, usluge, softvere kao i vlastite brendove. Za razvijena rešenja i realizovane projekte kompanija je nagrađivana u više navrata.

Celovitost proizvoda i usluga
Širok raspon ponude opreme i usluga potrebnih za implementaciju potpuno funkcionalnog sistema zaštite u objektima svih veličina i delatnosti, Alarm automatika omogućava uspešnu realizaciju i najkompleksnijih projekata.

Razmišljamo poduzetnički i dugoročno što pre svega znači da sa svojim korisnicima negujemo odnose poštovanja i poverenja, usmerene ka stvaranju vrednosti.

Kontaktirajte nas
  • Adresa: Zarija Vujoševića 8, Novi Beograd
  • Grad: Beograd, Srbija
  • Država: Srbija