securitas services

kontaktirajte nas

O partneru

Kompanija “Securitas Services” d.o.o. specijalizovana je za pružanje usluga u oblasti fizičkog obezbedjenja, tehničkih sistema zaštite, zaštite od požara, transporta novca i dragocenosti, bezbednosti i zdravlja na radu, recepcijskih usluga, alarm-monitoringa i mobilnog obezbeđenja. Naši stručnjaci su kvalifikovani za izradu elaborata o stepenu bezbednosne ugroženosti objekata i obavljaju sve vrste konsultacija u ovoj oblasti. Posebne funkcionalne celine predstavlja Operativni centar, Služba kontrole i Timovi za hitne intervencije, koji su angažovani 24 časa, svih dana u godini.

kontaktirajte nas

Sertifikati kompanije Securitas Services

Kompanija Securitas Services d.o.o. Beograd vlasnik je:

  • Sertifikata ISO 9001:2008 kojim se potvrđuje postojanje i primena sistema upravljanja kvalitetom,
  • Sertifikata SRPS ISO 14001:2005 kojim se potvrđuje postojanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine,
  • Sertifikata SRPS OHSAS 18001:2008 kojim se potvrđuje postojanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu,
  • Sertifikata SRPS ISO/IEC 27001:2011 kojim se potvrđuje postojanje sistema menadžmenta bezbednosti informacija,
  • Sertifikata SRPS A.L2:2008 za sve usluge obezbeđenja i zaštite koje preduzeće pruža, kao i
  • Licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izdatu od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.
Kontaktirajte nas
  • Adresa: Milentija Popovića 9
  • Grad: Beograd, Srbija
  • Država: Srbija