O partneru

Godine 1989. doslo je do inicijative da se osnuje privatno preduzeće koje bi vršilo održavanje signalizacione opreme a čija bi delatnost kasnije predstavljala i izradu svetlosne saobraćajne signalizacije. Prvi pokretač ove ideje bio je sadašnji vlasnik i direktor Paloš Martin koji je iskustvo stečeno u “Komgradu”, “Graditelju” i “Komontu” preneo u novoosnovanu “Selmu”. “Selma” je kao ime nastala od početnih slova delatnosti kojima se i danas bavi – Semafori, ELektronika, Mašinstvo, Automatika, s tim da najužu delatnost čine proizvodnja, servisiranje, razvoj i projektovanje saobraćajne signalizacije, sistema nadzora, parking i naplatnih sistema, uređaja za slepe i slabovide kao i sistema centralnog upravljanja.

kontaktirajte nas

Čime se bavimo

Semaforizacija, Elektronika, Mašinstvo, Automatika, predstavljaju početna slova, koja čine ime „SELMA“, preduzeća za proizvodnju, održavanje i projektovanje signalizacione opreme. Razvojem i nesebičnim zalaganjem 30-tak zaposlenih, preduzeće „SELMA“ je izraslo u respektivan kolektiv na polju upravljanja saobraćajem ne samo u zemlji već i u inostranstvu. Bavi se razvojem, proizvodnjom, izgradnjom, održavanjem i projektovanjem. Glavne oblasti interesovanja su nam: saobraćajna signalizacija, semafori, trafifoto uređaji, prenosni semafori, parkinzi, i ostale putne signalizacije.

Kontaktirajte nas
  • Adresa: Beogradski put 58
  • Grad: Subotica
  • Država: Srbija