Profesionalne IT usluge i posvećenost predstavnika ovog sektora pomoći će vam da pronađete IT partnera koji će na efikasan način voditi računa o vašem data/monitoring centru, računarskoj mreži, ispravnom radu optike, kao i biti u mogućnosti da vam ponudi uvek najoptimalnije rešenje, u skladu sa rastom vašeg poslovanja i u skladu sa vašim stvarnim potrebama.

Video nadzor u oblaku

Prikaži sve

Video nadzor kao usluga. Arhiviranje video zapisa u cloud-u. Pristupajte svojim kamerama putem Interneta, bilo koristeći desktop browser, bilo putem laptop-a, ili smartphone-a. Jednostavno i lako, bez nepotrebne dodatne investicije u serversku opremu i hard disk snimačke kapacitete. Saznajte više.

Strukturno kabliranje

Prikaži sve

Pogledajte ponudu i pronađite adekvatnog partnera za vaš projekat.Kabliranje prostorija, u kojima se nalazi korisnička oprema; Telekomunikacione sobe, u kojima se nalazi oprema koja povezuje magistralne (Backbone) kablovske sisteme sa horizontalnim kablovskim sistemima; Magistralno (Backbone) kabliranje; Horizontalno kabliranje;

Fiber Optics

Prikaži sve

Ukoliko imate potrebu za unapređenjem, održavanjem, ili servisiranjem postojeće FO mreže, ili vam je u planu da izgradite novu, pogledajte ponudu partnera koji u Fiber Optics poslovima imaju višedecenijsko iskustvo i neophodan ’know-how’ za realizaciju specifičnih FO projekata.

Data Centri

Prikaži sve

Video nadzor kao usluga. Arhiviranje video zapisa u cloud-u. Pristupajte svojim kamerama putem Interneta, bilo koristeći desktop browser, bilo putem laptop-a, ili smartphone-a. Jednostavno i lako, bez nepotrebne dodatne investicije u serversku opremu i hard disk snimačke kapacitete. Saznajte više.

Monitoring Centri

Prikaži sve

Bilo da imate potrebu za izgradnjom video monitoring centra, ili telefonskog VoIP monitoring centra, ili alarmnog monitoring centra za objekte, vozila, ljude. Predstavljamo vam sistem integratore sa višegodišnjim iskustvom u izgradnji i održavanju monitoring centara, a koji vam mogu pomoći u planiranju i projektovanju vašeg monitoring centra u skladu sa najnovijim standardima u ovoj oblasti.

Internet konektivnost

Prikaži sve

Predstavljamo vam Internet operatere, koji su svoju ponudu prilagodili potrebama video nadzor tržišta.Povoljniji paketi upstream Internet saobraćaja, kao i konektivnost za nepristupačne lokacije sa kojih je sistem video nadzora potrebno konektovati putem Wi-Fi mreže – naši telekom partneri uvek imaju pravo rešenje za vas.

Zašto su IT usluge bitne za vaš biznis? IT usluge u video nadzoru su od posebnog značaja jer omogućavaju i pospešuju bezbednost, vrhunske performanse opreme i energetsku efikasnost, a to su tri osnovna parametra koja su ključna za razvoj i implementaciju kvalitetnog i pouzdanog sistema za video nadzor. Uz adekvatnu podršku IT usluga svaki sistem video nadzora umnogome dobija na kvalitetu, pouzdanosti i lakšoj upravljivosti i kontroli, što je za korisnike usluga itekako važno.Dobra povezanost sistema za video nadzor i pokrivanje celokupnog radnog ili bilo kog drugog prostora su u današnje vreme neophodni kako bi se posao nesmetano odvijao. Ono što je najvažniji segment svakog IT rešenja i usluge koja se pruža jeste profesionalna implementacija. To je pre svega bitno kako bi se klijentima obezbedio kontinuitet poslovnog procesa, ali i maksimalna iskorišćenost i pouzdanost sistema. Na taj način omogućava se zaštita uloženih sredstava u IT infrastrukturu, a klijenti zahvaljujući profesionalnim IT uslugama dobijaju detaljan pregled i mogućnost dalje efikasne eksploatacije sistema.

Šta omogućavaju Data centri i monitoring centri?

Data centri su od posebnog značaja za efikasno funkcionisanje i primenu IT usluga u sistemu video nadzora, s obzirom na to da garantuju sigurnost i dostupnost snimljenih podataka koji se skladište i obezbeđuju kontinuitet u poslovanju. Monitoring centri omogućavaju 24-časovnu zaštitu i praćenje ljudstva i objekata na prostorima koji su pokriveni sistemom video nadzora. Dobro opremljeni monitoring centri od posebnog su značaja za bezbednost poslovnog prostora i adekvatno poslovanje.

Šta podrazumeva i zbog čega se koristi strukturno kabliranje?

Kabliranje prostorija u kojima se nalazi korisnička oprema je od izuzetnog značaja za efikasno i funkcionalno poslovnje i upravljanje sistemima. Kako bi se efikasno organizovali kablovi za video nadzor preporučuje se strukturno kabliranje.Strukturno kabliranje je kablovska infrastruktura u zgradama i prostorijama koja je namenjena telekomunikacionim servisima. Sadrži određeni broj standardizovanih manjih elemenata koji se nazivaju podsistemi strukturnog kablovskog sistema.

Značaj i primena video nadzora u oblaku

Video nadzor u oblaku (Cloud) predstavlja isporuku računarskih resursa i skladišnih kapaciteta kao uslugu za heterogenu grupu krajnjih korisnika. Koncept video nadzora u oblaku se oslanja na deljenje resursa preko mreže – interneta.Krajnji korisnici pristupaju aplikacijama u oblaku preko veb pregledača ili desktop aplikacije na mobilnom telefonu, dok se softver i korisnički podaci nalaze na serverima na udaljenoj lokaciji.

IT usluge putem portala Video nadzor

Portal Video nadzor za vas traži samo najbolja rešenja i najprofesionalnije stručnjake u oblasti IT usluga i video nadzora koji će vam olakšati i omogućiti efikasnije poslovanje sa najsavremenijim sistemima video nadzora. Pošaljite nam upit i u najkraćem roku ćete dobiti sve neophodne informacije o željenim partnerima i uslugama.