Rezultati pretrage za

IZABRANI ČLANOVI MAKEDONSKE KOMORE PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

13/09/2016

Republika Makedonija je održala sednicu Komore privatnog obezbeđenja na kojoj su izabrani članovi njenih organa i tela. Funkciju predsednice Komore obavljaće Verica Mileska-Stefanovska (MDN Obezbeduvanje), dok su za ostale članove upravnog odbora izabrani: Miroljub Davidov (Security Group Services), Maja Bojčevska-Gorgievska (OSA), Goran Gorgievski (Komercijalna banka), Nenad Nanovski (Perpetumobile Security), Dejan Hadži Krsteski (EVN Makedonija) i Cvetko Čoleski (Piton), dok su za članove nadzornog odbora izabrani: Biljana Galovska ( Karpatija), Metodija Sičkov (Brigada) i Blagoj Pejčinovski (Garda). Na kraju, za članove disciplinskog saveta izabrani su: Aleksandar Kolevski (Elem), Samir Bilbiloski (2SS) i Risto Melkov (Armor Security).

  • ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

    Pomoći ćemo vam u preciziranju vašeg zahteva, a kako biste dobili najbolje cene, iskomuniciraćemo sa više iskustveno-pouzdanih firmi koje posluju u vašem neposrednom okruženju i bave se distribucijom, prodajom i ugradnjom opreme za koju ste iskazali interesovanje. Na ovaj način bićete u mogućnosti da dobijete više kvalitetno ponuđenih rešenja, pa ćete lakše, sigurnije i jednostavnije - kroz oficijelni distributerski kanal proizvođača, biti u prilici da odaberete rešenje koje je u skladu sa vašim potrebama i budžetom.    Slobodno opišite svoj zahtev. Određeni brend za koji ste zainteresovani, željeni broj kamera, ili druge video nadzor opreme koju planirate da nabavite. Navedite sve vama bitne specifičnosti i funkcionalnosti koje od sistema očekujete, a mi ćemo vam pomoći u kompletiranju tehničkog rešenja, u optimizaciji i preciziranju vašeg zahteva.

Tag: