C.C.T.V Centar Master organizovao Dahua Technology seminar

Master_Centar_Video_Nadzor_Seminar

Sadržaj članka

C.C.T.V Centar Master organizovao stručno-edukativni Dahua Technology seminar

U zajedničkoj organizaciji sa vendorom, kompanija C.C.T.V Centar Master organizovala je Dahua Technology Seminar u Etno kompleksu Vrdnička Kula, na kome je širokom auditorijumu sistem integrator kompanija iz Srbije i regiona prikazala kompletan segment Dahua opreme i tehnologije nove generacije za kreiranje kastomiziranih i naprednih korisničkih solucija.

Dugogodišnja podrška partnerima i tržištu

C.C.T.V Centar Master sa dugogodišnjom korporativnom kulturom profesionalne podrške sistem integratorima organizovao je ovaj stručno-edukativni skup kako bi sistem integratorima koji se opredeljuju za profesionalna video nadzor i povezana bezbednosna i multimedijalna rešenja pružio dodatnu edukaciju i podsticaj da i ubuduće kreiraju pouzdane i inovativne solulcije za kupce i tržište.

Izuzetno veliki odziv sistem integratora i projektanata koji su prisustvovali seminaru, još jednom je pokazao da video nadzor profesionalci traže jaku, referentnu tačku oslonca koja će moći da ih podrži u svim fazama realizacije njihovih projekata. Profesionalna podrška distributera u procesima planiranja i tehničke podrške, ali i u post-prodajnim fazama kada na red dođu eventualna proširenja i nadogradnje sistema, upravo je ono što sistem integratori vide kod distributera C.C.T.V Centar Master da je posebno i jedinstveno, za razliku od ponude drugih distributera u zemlji i regiji – što istovremeno predstavlja i osnovni motiv za razvijanje strateške saradnje integratora sa ovom distributerskom kućom od poverenja. Stručnom seminaru prisustvovalo je preko 190 sistem integratora i projektanata koji su bili u prilici da se edukuju o kompletnom portfoliju kompanije Dahua uključujući sisteme video nadzora, ali i rešenja iz domena napredne analitike, video interfonskih sistema, sistema kontrole pristupa, video monitoring rešenja, kao i multimedijalnih solucija najnovije generacije.

Prisustvovanje predavanju na seminaru

 

Generalno, tržište video nadzor solucija i korespodentnih bezbednosnih i multimedijalnih rešenja tradicionalno ne pripada segmentu potrošačke elektronike već je orijentisano ka projektnom i konsultativnom pristupu, gde su podrška distributera i sistem integratora najbitniji element prilikom specificiranja projektnih zahteva kupaca, odabira sistema i željenih funkcionalnosti kompletne solucije.

Distributer profesionalne video nadzor opreme C.C.T.V Centar Master posvećen je organizaciji sistema pred-prodajne i post-prodajne podrške za instalatere koji krajnjim korisnicima kreiraju i implementiraju željena tehničko-tehnološka rešenja, bilo da se radi o video nadzoru ili o povezanim bezbednosnim i multimedijalnim solucijama. Na upravo održanom stručnom seminaru sistem integratori su bili u mogućnosti ne samo da se edukuju o novim tehnologijama i trendovima, već i da se direktno uvere u kvalitet, sposobnosti i karakteristike isprobavši Dahua rešenja na uživo izloženim sistemima i opremi.

Posebno interesovanje učesnici C.C.T.V Centar Master stručnog skupa iskazali za predstavljene Dahua Matrix solucije, kao i za Multi-sensor panoramske video nadzor kamere najnovije generacije.

Dahua Matrix solucija

Dahua Matrix solucija predstavlja novu generaciju multi-screen kontrolera, video wall kontrolera, i multi-service video menadžment HW platformi koje omogućuju kreiranje kastomiziranih video nadzor rešenja, sa podržanim analognim i digitalnim ulazima video strimova i sa naprednim matrix izlazom za video wall primenu. Uz mogućnost dekodiranja do 4K rezolucije i sa 8 optičkih portova Dahua matrix predstavlja idealno rešenje za upravljanje i kontrolu segmentiranim strimovima za korisnike sa većim brojem kamera u sistemu i potrebom za monitoringom većeg broja kamera na video wall-u.

 

Testiranje softvera na seminaru

Dahua Multi-sensor panoramske video nadzor kamere najnovije generacije

Dahua linija multi-sensor panoramskih kamera posebno je privukla pažnju sistem integratora i projektanata zbog svojih jedinstvenih  mogućnosti ali i zbog svoje troškovno-operativne efikasnosti koju ovi modeli tržištu donose. Naime, svaki od ovih kamera modela opremljen je 2MP senzorima sa  širokim horizontalnim uglom vidljivosti, a iako je više ovakvih senzora integrisano u jedno kućište, sama kamera na izlazu isporučuje spojenu sliku sa više senzora tako da korisnik može pregledati kompletnu scenu sa punom širinom prikaza i detalja u istoj. Dodatno, troškovna efikasnost ove linije proizvoda ogleda se u činjenici da iako se koristi više individualnih imidž senzora u okviru jedne multi-sensor panoramske kamere, potrebna je samo jedna VMS licenca da bi se ova kamera integrisala u video menadžment softver i u video nadzor sistem.

Ljudi koji prisustvuju predavanju na seminaru

Osim prezentacije aktuelnih Dahua solucija, na stručno-edukativnom skupu prikazana su i buduća planirana rešenja i inovativne linije proizvoda koja se očekuju na tržištu do kraja 2018-te godine, a koja će sistem integratorima na raspolaganju biti dostupna kroz oficijelni distributerski kanal kompanije C.C.T.V Centar Master, naravno uz svu prateću komplementarnu tehničku podršku kao i do sada.

Na kraju stručnog seminara održana je i nagradna igra za sve prisutne sistem integratore i projektante i podeljene su brojne vredne nagrade. Dodatno, svaki od učesnika je od kompanije C.C.T.V Centar Master takođe  dobio i vrednu Dahua kameru FullHD rezolucije na poklon.

Partner od poverenja

Za sve sistem integratore u Srbiji i regionu, koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ovom izuzetno korisnom stručnom seminaru, kompanija C.C.T.V Centar Master, posvećeni distributer profesionalne video nadzor opreme stoji na raspolaganju za organizaciju sastanka na temu potencijalne saradnje i realizacije kompletnog sistema profesionalne podrške koji za sistem integratore u regionu zemalja Balkana ovaj security distributer organizuje. Kontaktirajte C.C.T.V Centar Master direktno i unapredite vaš integratorski potencijal.

Za sve korisnike i potencijalne kupce Dahua video nadzor rešenja, bitno je imati na umu da jedino putem oficijelnog distributivnog kanala kompanije C.C.T.V Centar Master i putem njihove partner mreže obučenih i autorizovanih sistem integratora kupci uvek mogu računati na potpunu pokrivenost kada je profesionalna podrška u pitanju. I to tokom svih faza, od planiranja, projektovanja, implementacije kao i tokom perioda eksploatacije sistema, što je ključno za održanje troškova u okvirima planiranih i raspoloživih budžeta.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.