INDUSTRY 4.0 IOT SOLUCIJE KAO BIZNIS MODEL ZA INTEGRATOR I INSTALATER FIRME

iot-solucije-smart-industry-300x300-1

Sadržaj članka

Industry 4.0 IoT solucije zasnovane na SaaS biznis modelu pomažu kompanijama krajnjih korisnika da digitalizuju svoje poslovanje. Ove solucije omogućuju npr. unapređenje safety procesa i bezbednosti na radu, evidenciju i umanjenje operativnih troškova, mogućnost u realnom vremenu merenja performansi svojih poslovnih timova, kao i implementaciju mnogih drugih IoT poslovnih alata.
U vreme kada su profitne marže u konvencionalnom low-cost video nadzor tržištu na izraženo niskom nivou, sve više integrator i instalater firmi u potrazi je za alternativnim izvorima prihoda. Sa tim u vidu, evo osvrta na Deltatel IoT solucije koje svojim integrator channel partnerima otvaraju mogućnosti poslovanja u zdravijem ekonomskom okruženju, uz jednostavnost pristupa kupcima i izražen tržišni rast.

Kome su Industry 4.0 IoT solucije namenjene?

Predstavljamo vam Deltatel IoT solucije i mogućnosti partner saradnje koje integratorima omogućuju zdravu profitnu marginu i obnovljive izvore prihoda. Portfolio ovih IoT sistemskih rešenja optimizovan je za širok spektar kupaca, poput proizvodnih i industrijskih okruženja, logističko-transportnih i retail kompanija, bolnica, aerodroma,..

Za krajnje korisnike Deltatel IoT solucije adresiraju probleme iz domena operativno-troškovne efikasnosti, a dodatno omogućuju i kreiranje kastomiziranih poslovnih alata kojima se u realnom vremenu mogu meriti performanse i učinkovitost svojih zaposlenih, što je posebno korisno za sve veće kompanije, sa više stotina ili sa više hiljada zaposlenih.

 

Deltatel Industry 4.0 IoT solucije

Širok portfolio IoT proizvoda i SaaS platforma omogućuju kreiranje velikog broja kastomiziranih IoT solucija, kako bi se direktno mogli adresirati konkretni problemi i bolne tačke svakog korisnika ponaosob. Ovom prilikom predstavljamo samo deo IoT solucija koje su najčešće tražene od strane krajnje korisničkih organizacija i kompanija:

 

Forklift to Pedestrian & Forklift to Forklift Safety

Ova solucija namenjena je svim poslovnim organizacijama koje u svojim svakodnevnim aktivnostima koriste viljuškare (forklift) i AGV (automated guided vehicle) vozila. Solucija je fokusirana na unapređenje bezbednosti na radu i na eliminisanje incidentnih, hazardnih situacija. Ova industry 4.0 IoT solucija omogućuje da Forklift i AGV vozila automatski usporavaju brzinu kretanja ili se u potpunosti zaustavljaju u određenim kritičnim zonama. To je od posebne koristi ukoliko se jedno ovakvo vozilo približi zaposlenom radniku na kritično bliskoj distanci, a da pritom ni vozač vozila, ni zaposleni radnik koji je u neposrednoj opasnosti nisu svesni jedno drugog, niti opasnosti od povrede na radu koja preti. Dodatno, uz Forklift to Pedestrian, dostupna je i Forklift to Forklift Safety solucija koja se bazira na istom principu i služi izbegavanju incidenata u kome su učesnici dva ili više Forklift / AGV vozila.

 

RTLS – Safety & Performance Tracking za zaposlene

Real-Time-Locationing-System (RTLS) je IoT solucija koja omogućuje i safety i performansi treking zaposlenih. Prvenstveno, uz pomoć safety kartica svi radnici dodatno su zaštićeni od povreda na radu izazvanih incidentnim situacijama poput npr. direktnog kontakta-sudara sa nekim od Forklift / AGV vozila. Dodatno, kompanije krajnjih korisnika mogu digitalizovati svoj objekat i definisati sve zone od interesa, poput npr. prostora u okviru kojeg se nalaze proizvodne linije. Zatim, uređaji za performansi treking zaposlenih, pružaju menadžmentu vredne za unapređenje poslovnih procesa izveštaje, poput npr: Detection of Employee Changing Location; Geo-Fencing for Employees and Visitors; Find and Show on Map; Duration Within a Zone; Out of Zone Duration Tolerance; Naravno podržano je i kreiranje drugih izveštaja, kastomiziranih na način da rešavaju druge specifične probleme u konkretnom poslovnom okruženju.

Social Distancing Violation Detection

Ovaj IoT modul detektuje nepridržavanje odnsno kršenje držanja socijalne distance. Ukoliko zaposleni prilaze jedno drugom na manju od dozvoljene razdaljine, trekeri koje nose automatski će zavibrirati kako bi ih upozorili na kršenje socijalne distance, a menadžment će imati ovaj događaj zabeležen u SaaS platformi. Veoma korisna funkcionalnost za velike proizvodne i industrijske kompanije, bolnice, aerodrome i generalno organizacije sa timovima od više stotina ili više hiljada zaposlenih, gde je održanje niskih infekcionih stopa prioritet. Dodatno, ukoliko dođe do infekcije, softver platforma može dati izveštaj sa kojim drugim zaposlenima je inficirani bio u bliskom kontaktu, kako bi menadžment kompanije mogao efikasno izolovati dalje širenje infekcije, i kako bi mogao održati proizvodne timove i poslovne aktivnosti efikasnim.

 

Energy & Machine Monitoring

Energy Monitoring IoT solucija omogućuje praćenje potrošnje aktivne i reaktivne energije u kompaniji krajnjeg korisnika čime je omogućeno kontinuirano održanje računa za električnu energiju u okviru projektovanih vrednosti. Dodatno, pravilnim projektovanjem i održavanjem odnosa potrošnje reaktivne energije u odnosu na aktivnu, kompanije sa velikim brojem potrošača kao što su proizvodnje ili industrijska okruženja, izbegavaju značajno uvećane račune za potrošnju električne energije, izazvane prevelikom potrošnjom reaktivne u odnosu na aktivnu električnu energiju. Komplementarno, Machine Monitoring IoT solucija omogućuje kompanijama krajnjih korisnika da prate up-time mašine, product-count mašine, ili neke druge relevantne parametre konektovanjem modula na generički I/O port mašine. Implementiranjem ovih solucija kompanije stiču kompletan uvid u mogućnosti poboljšanja i racionalizacije upravljanja troškovima vezanim za električnu potrošnju, kao i za radno-operativnu efikasnost mašina.

 

IoT solucije sa momentalnim ROI efektom

Zašto integratori sve više gravitiraju ka uvođenju IoT prodajnih programa u svoju ponudu? Za razliku od značajno težeg pristupa kupcu kada je u pitanju prodaja konvencionalnih sistema tehničke zaštite – koja korisniku služi za BEZBEDNOST – IoT rešenja shvaćena su od strane krajnjih korisnika kao POSLOVNI ALAT koji im služi za optimizaciju procesa i za unapređenje poslovnih rezultata. To je upravo ono što iskustveno pouzdanim instalater kompanijama široko otvara vrata IoT mogućnosti sa novim, kao i sa već postojećim kupcima.
Rezultati implementacije IoT rešenja vidljivi su odmah. IoT solucije za proizvodne i industrijske kupce poseduju izraženo visok ROI, obzirom da su efekti implementacije jednog ovakvog rešenja vidljivi odmah, bilo da se radi o safety, energy monitoring ili performance tracking funkciji.

 

Deltatel Partner Program

Kompanija Deltatel Group sa svojih 500+ zaposlenih posluje više od 17 godina u domenu telekomunikacija i sa tržišnom prisutnošću u preko 20 zemalja EU. IoT & Smart Solutions Business Unit kompanije Deltatel Group širi poslovanje na prostor regije Balkana i Jugoistočne Evrope. Pozivamo sve zainteresovane instalater i integrator kompanije da nam se na ovom putu u okviru channel partner programa pridruže. Partnerima je obezbeđeja tehnička i prodajna obuka, kao i prateća projektna i tehnička podrška, neophodna za uspešnu prodaju i implementaciju Industry 4.0 IoT rešenja.

Detaljnije informacije o tome kako pristupiti partner programu, na raspolaganju vam je kolega Slavko Pandurov, Deltatel Head of IoT Solutions za regiju Balkana i South East Europe, koga za više detalja možete kontaktirati putem email adrese: slavko.pandurov@deltatelgroup.com
Započnite vaše uspešno IoT partnerstvo već danas.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.