IZ UGLA VELIKIH KUPACA

video_nadzor_veliki_kupci_post-500x500-1

Iskustva i preporuke velikih korporativnih kupaca za unapređenje saradnje u domenu video nadzor nabavki

Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno u okviru sektora velikih korporativnih kupaca – korisnika profesionalne video nadzor opreme – predstavljamo kako bi iz njihovog ugla procesi ponude i nabavke video nadzor opreme trebalo da izgledaju. Takođe, pišemo i o problematičnostima koje korisnici doživljavaju tokom eksploatacione faze, uz njihove preporuke za otklanjanje ovih frustrirajućih poteškoća.

Istraživanje je sprovedeno sa sektorom velikih korporativnih kupaca kao što su industrije, kompanije sa maloprodajnom infrastrukturom, banke, gradske i državne uprave. U nastojanju da za video nadzor profesionalce (bilo da se radi o profesionalcima na strani krajnjih korisnika, ili na strani koja prezentuje, prodaje i integriše video nadzor rešenja) otvorimo mogućnosti unapređenja poslovnih odnosa, unapređenja korisničke upotrebne vrednosti i unapređenja prodaje, kada su profesionalna video nadzor rešenja u pitanju.

Veliki korporativni kupci – korisnici profesionalnih video nadzor rešenja, istakli su kao uobičajenu, ali i neminovnu činjenicu da njihovo poslovanje, koje je obično rasprostranjeno na više udaljenih geografskih lokacija, često opslužuje više sistem integrator firmi. Dodatno, obzirom na splet geografskih i organizacionih okolnosti, konstatacijom da su na različitim poslovnim lokacijama ovih kupaca u funkciji različiti video nadzor sistemi – sektor velikih korporativnih kupaca ukazuje na činjenicu da imaju otežanu situaciju kada je u pitanju arhivna video nadzor pretraga određenih incidentnih situacija i korišćenje ovih video menadžment rešenja.

Reakcije sektora velikih korporativnih kupaca u okviru istraživanja koje smo sproveli, grupisali smo na „primedbe“ i na „predloge“ povodom uspostavljanja kvalitetnijeg odnosa ovog sektora kupaca sa video nadzor industrijom, odnosno sa predstavnicima oficijelnih proizvođača profesionalnih video nadzor solucija.

Prilikom procesa ponude i nabavke profesionalnih video nadzor rešenja, a u okviru komunikacije sa oficijelnim prodajnim kanalima video nadzor industrije veliki korporativni kupci najviše zameraju sledeće:

  • Različiti nivoi (ne)znanja primećeni su kod sistem integratora sa kojima sektor velikih korporatinih kupaca direktno sarađuje. Ovo je ocenjeno kao glavna prepreka da se korisnici sistema detaljno upoznaju sa naprednim funkcionalnostima i sa komparativnim prednostima video nadzor rešenja koja su predmet ponude, a potencijalno i nabavke;
  • Nadovezujući se na gore navedeno, velikim korporativnim kupcima takođe dodatno smeta što sistem integratori koji su ovim kupcima prva linija kontakta sa video nadzor industrijom – nisu previše zainteresovani za detaljnija pojašnjenja aktuelnih tehnologija, kao ni za ažurno informisanje o aktivnim promocijama proizvođača, što kako su naveli, dodatno negativno utiče na obim trgovine i ukupnih nabavki video nadzor opreme i softvera;
  • Sektor velikih korporativnih kupaca kao negativni element saradnje sa oficijelnim video nadzor prodajnim kanalima navodi i činjenicu da se na tržištu profesionalnog video nadzora, na veoma malom broju adresa mogu obratiti sa zahtevom za napredne integracione mogućnosti, bilo da se radi o integraciji video nadzora sa sistemom za kontrolu pristupa, ili integraciji sa drugim bezbednosnim rešenjima;
  •  Cenovne politike mnogih sistem integratora, kao oficijelnih predstavnika prodajnih kanala proizvođača, predmet su mistifikacije, kako je navedeno od strane velikih korporativnih kupaca. „Svesni smo da postoje projektni rabati za veće kupovine, ali ta informacija ne dolazi do nas u originalnoj formi. Umesto da nam unapred pojasne strukturu i okvirne nivoe projektnih rabata proizvođača, što bi ubrzalo i unapredilo procese nabavke, kao i uvećalo količine koje su predmet planirane nabavke, sistem integratori nam mahom serviraju samo polovične informacije vezane za eventualno po neki avansni rabat, ili tzv. dodatne popuste, ali već u poodmakloj fazi bidovanja za određenu već davno raspisanu nabavku“. Navedeno je od strane jednog velikog korporativnog kupca i korisnika video nadzor rešenja.

U okviru predloga za unapređenje poslovnih odnosa sa video nadzor industrijom, a u cilju kvalitetnijih procesa nabavke i mogućnosti izbora savremenih video nadzor rešenja, veliki korporativni kupci naveli su sledeće kao najbitnije:

  • Postojanje i prisutnost na terenu lokalnih/regionalnih predstavnika proizvođača, tzv. inženjera prodaje i menadžera za razvoj poslovanja, veoma je bitna stavka velikim korporativnim kupcima. Veliki kupci navode da se uz ove predstavnike proizvođača uvek mogu objektivnije i ažurnije informisati o naprednim tehnološkim rešenjima, kao i o svim aktuelnim komercijalnim pogodnostima koje proizvođač kroz svoj oficijelni prodajni kanal promoviše;
  • Organizovanje edukativnih trening seminara za upoznavanje sa novim funkcionalnostima i sa novom tehnologijom koja je naknadno postala dostupna, a u okviru video nadzor rešenja za koje je taj konkretni kupac izvršio nabavku pre izvesnog vremena.
  • Unapređenje, u regionu zapostavljenog, post-prodajnog odnosa sa zvaničnim prodajnim kanalom proizvođača za čije se rešenje veliki kupac odlučio. „Obzirom na opsežne ICT poslovne operacije i razvojne planove koje realizujemo u kontinuitetu, od velikog nam je značaja kada znamo da imamo podršku i nakon prodaje, ne samo u smislu otklanjanja eventualnih tehničkih manjkavosti, već i podršku u smislu dalje edukacije, komunikacije i partnerskog odnosa. Veoma veliki značaj pridajemo predstavnicima video nadzor industrije koji znaju pravu vrednost post prodajnog odnosa i to su partneri koje preferiramo“. Navedeno je u okviru predloga za unapređenje poslovnih odnosa sa video nadzor industrijom, od strane jednog od učesnika istraživanja.
  • Još jedan od predloga koji se kod sektora velikih kupaca našao na stolu kao veoma važan, jeste postojanje mogućnosti integracije/nadogradnje postojećeg video nadzor sistema sa video analitikom, kako u bezbednosne, tako i u poslovno kontrolne, ali i u marketing svrhe. Sektor velikih korporativnih kupaca naglasio je primetan porast međusobne, kolegijalne saradnje između marketing i kontroling sektora sa jedne, i ICT i bezbednosnog sektora sa druge strane, a u cilju kreiranja efikasnijeg i dinamičnijeg poslovnog okruženja. Video analitički moduli za poslovni kontroling proizvodnih procesa, kao i analitika namenjena prikupljanju i sistematizovanom prikazu prodajnih podataka kojim se evaluiraju marketing kampanje i prodajni učinak – značajno su interesantniji sektoru velikih korporativnih kupaca, nego što je to slučaj sa video analitikom za npr. bezbednosnu primenu.

Sektor velikih korporativnih kupaca koji posluju u regionu Balkana, dao je svoje primedbe i predloge, a vezane za unapređenje poslovne komunikacije u okviru procesa ponude i nabavke profesionalnih video nadzor rešenja.

U okviru sektora velikih korporativnih kupaca dominiraju industrije, gradske i državne uprave, banke, kao i kompanije sa razvijenom mrežom maloprodajnih i veleprodajnih objekata, a sada je na oficijelnim prodajnim kanalima proizvođača koji poseduju resurse i rešenja za ovaj sektor kupaca, da odreaguju adekvatno i primereno.

U cilju unapređenja regionalnog tržišta profesionalnih video nadzor rešenja, primetno je da se u sektoru velikih korporativnih korisnika proaktivno traga za direktnijim pristupom i snažnijom podrškom na relaciji proizvođač-korisnik. Ovo neminovno utiče i menja u izvesnoj meri organizacionu postavku oficijelnih prodajnih kanala proizvođača. Proizvođači i njihovi distributeri koji prepoznaju ovu promenu, a pri tome imaju mogućnosti i potrebne resurse da se približe sektoru velikih korporativnih kupaca u smislu da odgovore na specifične potrebe, biće viđeni kao partneri koji donose novu vrednost i koji definitivno idu napred, u odnosu na konkurenciju.

Sa drue strane, sistem integratori i distributeri koji prema sektoru velikih kupaca i dalje pristupaju sa određenim velom mističnosti u pogledu cenovne politike i komercijalnih promocija proizvođača, pojašnjenja tehnologije i komparativnih prednosti video nadzor solucija, ostaće nažalost u zapećku video nadzor industrije novog doba.

Sektoru velikih korporativnih kupaca stojimo na raspolaganju da zajedno sa vama utvrdimo adekvatnu tehnologiju koja će u potpunosti odgovoriti na zahteve koje pred video nadzor sistem postavljate. Možemo vam pomoći u kreiranju funkcionalnog sistema, otpornog na buduće tehnološke promene koji će biti u mogućnosti da vam sa lakoćom obezbedi željene funkcionalnosti, bilo da se radi o osnovnim nadzornim potrebama, ili naprednoj video nadzor analitici. Za sektor velikih korporativnih kupaca – slobodno nam se obratite – Eksperti Odgovaraju.

Svim Upstream ICT Alliance distributerima-partnerima, stojimo na raspolaganju za dodatne konsultacije i podršku u vezi sa unapređenjem distributivnog prodajnog kanala, u skladu sa savremenim potrebama Kupca. Ukoliko međutim još uvek niste Upstream ICT Alliance partner, ovde se možete registrovati za Partner Program.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.