Planiranje nabavke video nadzor sistema

2017

Sadržaj članka

Video nadzor sistemi postali su već uveliko cenovno pristupačni, kako za poslovne, tako i za privatne, kućne korisnike.

Video nadzor primena pokriva sve od osnovne bezbednosne (nadzorne) preventivne funkcije, pa sve do kontrole poslovnih procesa, evaluacije učinkovitosti zaposlenih, IP video modula koji se koriste za upravljanje poslovnim informacijama od značaja…

Dugogodišnjim iskustvom u domenu raznovrsnih video nadzor rešenja, još od doba jure – VGA rezolucije i monohromatskih kamera, pa sve do današnje Full HD i 4K rezolucije, megapiksel tehnologije i IP video analitike – Korisnicima pružamo objektivno izveštavanje o aktuelnim video nadzor tehnologijama koje se koriste bilo za kontrolu poslovnih procesa, bilo za druga, specifična video nadzor rešenja.

 

Pružamo vam uvid u različite mogućnosti primene video nadzor sistema, kao i kratak prikaz korisničkih funkcionalnosti shodno specifičnim potrebama korisnika:

Video Nadzor – kontrolno nadzorna primena:

 • Omogućen udaljen pristup video nadzor sistemu putem Interneta i nadzor poslovnih operacija radi ustanovljavanja grešaka zaposlenih, kao i mogućnosti ispravljanja istih;
 • Postojana arhiva video nadzor zapisa za potrebe forenzičkih pretraga određenih sumnjivih situacija;
 • Integracija POS terminala (fiskalne kase) sa video nadzor sistemom i ugrađivanje(embedovanje) podataka sa kase u video strim kamere, radi kontrole prodajnih operacija i smanjenja stope krađe;
 • HD kvalitet snimka je standard u video nadzor industriji, a primenu je pronašao u mogućnosti prikaza detalja bez gubljenja kvaliteta slike. Politika kvaliteta, ali i zdravo razumsko razmišljanje traži od vlasniak privatnog kapitala da kontroliše procese u okviru svog poslovanja, bilo da se radi o proizvodnji, veleprodaji, maloprodaji, ili uslužnoj industriji. HD kvalitet snimka omogućuje zumiranje detalja u visokom kvalitetu, situacija u kojima postoje određene nepravilnosti u poslovanju. Na ovaj način ispravićete grešku koju je namerno ili ne namerno učinio vaš zaposleni, ili grešku koja je nastala nepoštovanjem propisanih procedura.

Video Nadzor – Business Intelligence – BI poslovna rešenja:

 • IP video analitički modul za brojanje posetilaca omogućuje firmama sa razvijenom mrežom maloprodajnih objekata egzagtnu evidenciju posećenosti objekata, evaluaciju marketing kampanja i poređenje istih sa prodajnim rezultatima određenih poslovnica. Na taj način se poslovni fokus može usmeriti baš tamo gde je najviše potrebno, kako bi se ukupni prodajni rezultati unapredili. (Najčešća primena – sektor maloprodaje);
 • IP video analitički modul za prepoznavanje tablica takođe se koristi za nadogradnju postojećeg video nadzor sistema, a osnovna funkcija mu je da olakša i ekonomizuje operacije vezane za ulaz/izlaz vozila u i/ili izvan određenog kompanijskog prostora, a za koji je neophodan kontrolisan pristup. Funkcioniše po principu baze podataka na način da se kompanijskim vozilima sa tablicama koje su u video nadzor bazi, automatski podiže rampa prilikom ulaska ili izlaska iz kontrolisanog parking prostora. Takođe pruža video nadzor forenzičku evidenciju svih vozila koja su boravila u kontrolisanom prostoru tokom određenog vremenskog intervala;
 • IP video analitički modul za prevenciju izvršenja lažnih transakcija koristi se kao logična nadogradnja IP video nadzor sistema pre svega za potrebe banaka, kazino/gaming kompanija, kao i drugih kompanija koje imaju direktnih i učestalih gotovinskih operacija. Radi se o integraciji više međusobno povezanih sistema, koji identifikuju prisustvo stranke na šalteru, a u mogućnosti su da prepoznaju i upozore na sumnjive tj. lažne transakcije. Osim preventivne uloge upozorenja i alarmiranja na sumnjive transakcije, lako se i efikasno vrši forenzika odnosno pregled svih potencijlano sumnjivih transakcija, radi utvrđivanja činjeničnog stanja, prevencije i kontrole gubitaka;

Video Nadzor – bezbednosno sigurnosna primena:

 • Perimetarski video nadzor spoljnog prostora oko određenog objekta ili grupe objekata služi kao odlična prevencija pokušaja upada i pljački. Video nadzor koji za primarnu funkciju ima obezbeđivanje određenog objekta i zaštitu svojine unutar istog, obično se služi i naprednim video analitičkim modulima za ove namene kao npr perimeter protection; intrusion prevention; sabotage detection; motion detection;…
 • IP video nadzor sistemi podržavaju integraciju sa drugim sistemima, kao i sa drugim individualnim proizvodima, kako bi sam video nadzor sistem imao potpuniju i kompletniju funkciju. Tako na primer, direktno na IP kameru se može povezati spoljna alarmna sirena, pa u slučaju da kamera sa svojom funkcijom motion detection, detektuje pokret, direktno može generisati akciju da se alarmna sirena počne oglašavati;
 • IP video nadzor sistemi podržavaju integraciju i sa sistemom kontrole pristupa, pa na taj način većim korporativnim korisnicima omogućuju sprečavanje kartične zloupootrebe i video verifikacije događaja;
 • Na I/O portove IP kamere može biti povezan i protivpožarni senzor na primer, koji pri tom uopšte ne mora biti u istoj prostoriji kao i kamera. U slučaju kada senzor detektuje pojavu dima/požara, on šalje signal IP kameri da je alarmna situacija u toku, a sama kamera, može mejlom momentalno o tome obavestiti alarm monitoring centar, kao i samog korisnika i na taj način sprečiti potencijalnu katastrofu po ljude i objekat;

Stojimo vam na raspolaganju za sve eventualne konsultacije u vezi sa video nadzor sistemom koji planirate da nabavite. Sve dodatne informacije i pomoć pri planiranju adekvatnog video nadzor sistema koji je u skladu sa vašim stvarnim potrebama i budžetom – možete dobiti popunjavanjem i slanjem Formulara za preciziranje vašeg zahteva.

 

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.