OBUSTAVLJANJE UVOĐENJA SISTEMA ZA PAMETAN VIDEO NADZOR

procena-rizika-video-nadzor-300x300-1

Po saopštenju Beogradskog Centra za Bezbednosnu Politiku – Procena uticaja obrade na zaštitu podataka korišćenjem video-nadzora, koju je izradio MUP Republike Srbije, ne ispunjava ni formalne ni materijalne uslove propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti zbog čega bi MUP trebalo da obustavi uvođenje sistema za pametan video-nadzor.

 

MUP da obustavi uvođenje sistema za pametan video-nadzor

Procena uticaja obrade na zaštitu podataka korišćenjem video-nadzora koju je izradio MUP Republike Srbije ne ispunjava ni formalne ni materijalne uslove propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti zbog čega bi MUP trebalo da obustavi uvođenje sistema za pametan video-nadzor, navodi se u saopštenju Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

U nastavku vam dajemo pun prikaz BCBP saopštenja:

Organizacije SHARE fondacija, Partneri za demokratske promene i Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) su detaljno analizirali Procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem video-nadzora koju je MUP dostavio na mišljenje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Organizacije smatraju da Procena uticaja MUP-a ne ispunjava minimum propisanih zakonskih elemenata iz sledećih razloga:

• metodologija izrade i struktura Procene uticaja nisu usaglašeni sa zahtevima zakona;
• ne postoji sveobuhvatan opis predviđenih radnji obrade ličnih podataka;
• nisu procenjeni rizici po prava i slobode građana;
• nisu opisane mere koje se nameravaju preduzeti u odnosu na postojanje rizika;
• delimično su opisane tehničke, organizacione i kadrovske mere u cilju zaštite ličnih podataka.

Sporan je i pravni osnov za masovno korišćenje sistema pametnog video-nadzora, dok su pozitivni efekti na smanjenje kriminaliteta koji su izneti u Proceni uticaja precenjeni zbog selektivnog korišćenja relevantnih istraživanja i uporedne prakse.

Procenom uticaja nije utvrđeno da je upotreba pametnog video-nadzora neophodna zarad javne bezbednosti, niti da je upotreba ovako invazivne tehnologije proporcionalna, imajući u vidu rizike po prava i slobode građana.

 

 

Iako Procena uticaja sadrži primere zemalja koje se u mnogome oslanjaju na video-nadzor, zanemaruje se rastući trend zabrane ili ograničavanja ovakvih sistema u svetu, zbog prepoznatih rizika.

Zbog svega navedenog SHARE fondacija, Partneri za demokratske promene i Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) pozivaju MUP da obustavi uvođenje sistema za pametan video nadzor, te naglašavaju potrebu da se sprovede široka javna rasprava o potrebama, efektima i mogućim posledicama uvođenja ovakvog sistema.

Link: Procena uticaja obrade na zaštitu podataka korišćenjem sistema video nadzora

Link: Analiza procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem sistema video nadzora Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

BCBP dalje navodi: Uvidom u dokument, javnost je po prvi put zvanično upoznata sa konkretnim detaljima koji se tiču najavljenog sistema video nadzora, o kome su nas do sada, neformalno i često kontradiktorno, informisali jedino zvaničnici policije.

Nažalost, propuštena je prilika da se putem Procene uticaja odgovori na sva pitanja od interesa za javnost, kao i da se ispuni zakonska obaveza u formalnom i materijalnom smislu.

Nije utvrđeno da je upotreba inteligentnog video nadzora neophodna zarad javne bezbednosti, niti da je upotreba ovako invazivne tehnologije proporcionalna uzimajući u obzir rizike po prava i slobode građana.

Postoji veliki broj nedoumica i nelogičnosti oko korišćenja pametnog video nadzora zbog protivrečnih informacija iz Procene uticaja i izjava MUP-ovih zvaničnika u medijima.

Izvor: Beogradski Centar za Bezbednosnu Politiku , Novembar 2019.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.