RECONEYEZ SOLUCIJA ZA MIGRACIJU SA MANNED GUARDING NA AI TECH GUARDING

reconeyez-solucije-tech-guarding-pic-300x300-1-300x300-1

Sadržaj članka

Nedostatak licenciranih službenika fizičkog obezbeđenja na tržištu rada postaje sve veći problem i primarni operativni izazov za kompanije koje posluju u domenu privatnog obezbeđenja. Sa tim u vezi, ozbiljne alarm monitoring kompanije uveliko planiraju migraciju sa manned guarding modela na remote AI tech guarding model poslovanja. Predstavljamo vam Reconeyez soluciju za udaljeni AI monitoring koja pomaže ARC kompanijama da skalabilno izvrše ovu neophodnu tehnološku tranziciju. Military-grade oprema, AES enkripcija saobraćaja, izuzetno pouzdana AI detekcija ljudi i vozila, višestruki nivoi korisničkih permisija (krajnji korisnik, administrator, operater u alarm monitoring centru),.. pozicionirali su Reconeyez soluciju kao izbor broj 1 kada je AI vizuelna verifikacija alarmnih događaja u pitanju.

Tranzicija sa fizičkog obezbeđenja na tehničko AI obezbeđenje

Problem manjka radne snage na tržištu rada pristuan je u svim sektorima, a posebno kada se radi o radnicima licenciranim za obavljanje poslova tehničkog i fizičkog privatnog obezbeđenja. Firme koje posluju u domenu fizičko-tehničkih usluga privatnog obezbeđenja suočene su sa ovim rizikom danas više nego ikad, obzirom na veliki broj objekata na kojima po ugovoru o pružanju usluga trebaju obezbediti prisutno ljudstvo na lokacijama korisnika.

Operativni rizik za ove firme je realan, a izražen je prvenstveno u sve prisutnijem manjku stručnog i licenciranog osoblja, ali i značajno u finansijskim izdacima za troškove plata, doprinosa i pratećih troškova službenika obezbeđenja na lokacijama korisnika.

Primetno je da u poslednjih 5 godina, firme iz sektora privatno-tehničkog obezbeđenja tragaju za rešenjem i planiraju migraciju sa tzv. manned guarding poslovnog modela, na remote tech guarding model poslovanja. Upotreba AI tehnologije u detektorima i kamerama za nadzor obezbedila je neophodni momentum za ovu migraciju i značajno ubrzala ovu neizbežnu tehnološku tranziciju.

Uz adekvatnu tehničku soluciju za udaljeni alarm monitoring sa AI vizuelnom verifikacijom alarmnih događaja – poslovanje Alarm Monitoring kompanija menja se korenito. Primenom Reconeyez solucija za AI vizuelnu verifikaciju alarmnih događaja firme koje posluju u sektoru privatnog obezbeđenja ostvaruju direktne uštede, drastično unapređuju svoju operativnu efikasnost i što je najbitnije efikasno odgovaraju na preteće operativne rizike optimizacijom i unapređenjem svojih poslovnih procesa.

 

Reconeyez solucije za AI udaljeni monitoring imovine

26 zemalja EU već koristi Reconeyez rešenja za AI udaljeni monitoring graničnih i pograničnih oblasti, što je dokaz pouzdanosti i efikasnosti ovog rešenja. Spektar primene je zapravo mnogo širi pa ga evropske ARC kompanije koriste i za udaljenu AI vizuelnu verifikaciju alarmnih događaja kod klijenata poput industrijskih objekata, zaštite kritične infrastrukture, komercijalnih banaka, kladionica, gradilišta, gasovoda, kao i prilikom zaštite šumskih prostora, prirodnih rezervata, rečnih tokova i sl.

Reconeyez solucija za AI vizuelnu verifikaciju alarmnih događaja sastoji se od svega tri obavezna sistemska elementa: Detektor, Bridge (GSM Gateway), i CASC (Cloud Alarm Monitoring & Maintenance Software). Reconeyez sirena je opcioni element koji se u zavisnosti od potreba korisnika i specifičnosti tipa imovinske zaštite može dodati sistemu, ali nije obavezan sistemski element.

Detektor poseduje integrisan PIR detektor pokreta, snažnu IR iluminaciju, kao i dva imidž senzora za efikasniji dan/noć režim rada. Bridge uređaji putem LTE mreže šalju vizuelne alarmne podatke primljene od Detektora direktno u cloud korisničku menadžment aplikaciju. Komunikacija Detektora sa Bridge uređajem realizuje se putem MESH-a i Zigbee protokola, optimizovanog za malu potrošnju baterija, pa tako u odnosu na standardne Wi-Fi komunikacije, Zigbee komunikacioni protokol omogućuje i do deset puta dužu autonomiju baterija u uređajima.

CASC (Cloud Alarm Center and Maintenance Software) u mogućnosti je da korisnicima pruža sve relevantne alarmne notifikacije zasnovane na AI algoritamskoj obradi podataka, kao i da isporučuje sve informacije tehničke prirode koje su relevantne za neometan rad sistema poput: low battery, test signal, tamper alarm,…
Integracija sa ARC softverom za monitoring jednostavna je i obavlja se putem Immix, Sentinel, Patriot, EBÜS, Surgard, ili SIA DC-09 protokola.

Projektno planiranje – Korisne informacije

 • Sistem koristi AI za detekciju pokreta ljudi i objekata poput: automobil, kamion, autobus, motor, bicikl. 
 • Cloud Alarm Center and Maintenance Software licenca je potrebna za svaki element sistema Detector/Bridge/Sirena
 • Ukupno se može konektovati do 8x Detektora na jedan Bridge
 • Baterije u detektoru traju 400 ili više dana odnosno garantovanih 10.000 alarmnih događaja, baterije u Bridge-u traju ~180 dana, dok trajanje baterije u sireni ~365 dana
 • Svi uređaji u sistemu šalju i tehničke signale (low battery, test report, tampering,..), podesive učestalosti javljanja
 • AES 128-bit enkripcija saobraćaja
 • U detektoru, dnevna kamera je FullHD 2.0MP, a noćna 1.3MP rezolucije
 • Po detekciji provalnika, slika je načinjena već u roku od 0.5sec i preko Bridge-a se šalje u CASC.
 • Kamere u detektoru mogu raditi i image sequencing – 2,3 slike i tako poslati u CASC.
 • Kamere u detektoru mogu slati i snapshot slike po zahtevu korisnika
 • Baterije su dopunjive, 500x punjenja
 • 8GB interna memorija Detektora
 • IR LED 940nm iluminacija integrisana u Detektor, nije vidljiva golim okom
 • Za komunikaciju Bridge uređaja sa CASC-om koriste se SIM kartice lokalnih mobilnih operatera, sa omogućenih 3GB/data protoka.
 • CASC omogućuje arming & disarming vremena, scheduling, kao PIR sensitivity, tamper sensitivity, i kompletno administriranje na centralizovan način.  
 • Iz CASC-a je omogućeno upravljanje pojedinačnim elementima sistema na lokaciji; upravljanje svim elementima na jednoj lokaciji; centralizovano upravljanje svim elementima sistema na više različitih geografskih lokacija;
 • Višestruki nivoi korisničkih permisija, u zavisnosti od toga ko koristi sistem (instalater, administrator, operater u alarm monitoring centru, krajnji korisnik,…)

Najbolji Total Cost of Ownership racio u industriji

Reconeyez solucije za AI vizuelnu verifikaciju alarmnih događaja poseduju izuzetan TCO racio, obzirom na dugotrajnost baterija, jednostavnost instalacije i centralizovano Cloud sistemsko upravljanje i administriranje.
Širok spektar primene za industriju, kritičnu infrastrukturu, bankarski i korporativni sektor, omogućuje firmama za privatno obezbeđenje i alarm monitoring kompanijama da strategijski optimizuju svoj poslovni model koristeći prednosti Reconeyez solucije za AI vizuelnu verifikaciju alarmnih događaja.

Kako kupiti

Upstream ICT Alliance, zvanični je distributer Reconeyez solucija za AI vizuelnu verifikaciju alarmnih događaja.
Svi zainteresovani kupci, integrator partneri i alarm monitoring kompanije koje sa nama ili već sarađuju, ili žele da započnu poslovnu saradnju, mogu zakazati sastanak za detaljnu prezentaciju Reconeyez rešenja, kao i zatražiti RECONEYEZ Cenovnik i Brošuru.

Dodatno, svim zainteresovanim partnerima na raspolaganju stoji i naš Reconeyez demo kit koji sadrži Peli case sa kompletnom Reconeyez solucijom (detektor, bridge i sirena). Na ovaj način možete testirati sve funkcionalnosti i mogućnosti sistema, kao i uveriti se u prednosti Reconeyez vodećeg tržišnog rešenja za AI vizuelnu verifikaciju alarmnih događaja.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.