TOP 10 VIDEO NADZOR I ICT SOLUCIJA ZA FIRME

video-nadzor-solucije-za-firme-300x300-1

Sadržaj članka

Video nadzor, video analitika, kontrola pristupa i drugi srodni sistemi efikasno rešavaju ne samo bezbednosne, već i poslovno operativne izazove. Pravilna alokacija raspoloživih resursa, trošak može pretvoriti u profit.

Pogledajte top 10 tehničkih solucija koje adresiraju ovu problematiku i pomažu kompanijama da ostvare veći profit i efikasniju angažovanost raspoloživih resursa.

 

#1 Video nadzor pretraga po vrsti prodate robe

Video nadzor pretraga po vrsti artikla umanjuje gubitke koji obično nastaju pokušajima interne manipulacije robom na samom prodajnom POS terminalu – tj. na kasi. Primenjiva na skoro sve delatnosti i firme, ova pretraga moguća je POS analitičkom integracijom u VMS postojećeg video nadzor sistema.
Nije skupa, niti komplikovana za implementaciju, a kada se uzme u obzir da se poslovni gubici izazvani internom/eksternom krađom, po maloprodajnom objektu mogu smanjiti i za do 80% nije potrebno trošiti dalje reči koliko je ova funkcionalnost korisna vlasnicima i menadžmentu malih i srednjih kompanija.

Jednostavnim unosom naziva artikla, ili njegovog znakovnog ID broja, kao i određivanjem vremenskog kriterijuma pretrage (npr. 7/15/20/30,… dana) menadžment je u prilici da brzo i efikasno pregleda snimke sa kamera na kojima su prikazani jedan za drugim momenti u kojima su prodavci na kasi(kasama) otkucali tj. prodali ovaj konkretan artikal. Dešavaju se, nažalost ne retko, pokušaji interne prevare prilikom provlačenja određenih artikala na kasi. U ovim pokušajima učestvuju često osim prodavca i njihovi saradnici koji se pojavljuju kao kupci, a u tim slučajevima jedan artikal se registruje na POS prodajnom terminalu kao prodat, dok se više identičnih artikala samo pronese pored bar-kod čitača, bez evidentirane prodaje i bez naplate. Gubici koji za kompaniju nastaju na ovaj način mnogostruko su veći od cene koštanja sistema koji jednom za uvek može eliminisati ovaj trošak i pretvoriti ga u profit.

Dodatne konsultacije, pilot projekat i podršku u planiranju, projektovanju i realizaciji možete dobiti jednostavnim slanjem kontakt formulara. U toku B2C kampanje koju realizujemo sa distributerima i licenciranim sistem integratorima, možete ostvariti i značajne popuste na opremu, radove i zakonsku dokumentaciju.

 

#2 Pametno upravljanje poslovnim prostorom pretvara trošak u profit

Zbog svojih mogućnosti i setom funkcionalnosti kojima možete ne samo da smanjinte troškove i rasipanje energije, nego i da napravite udoban ambijent, koncept pametnog upravljanja objektom (bez obzira da li se radi o rezidencijalnom ili poslovnom) sve je rasprostranjeniji i u našoj regiji.
Solucije za pametno upravljanje poslovnim prostorom mogu redukovati troškove struje, vode i održavanja objekta i do 50%! U sistem pametnog objekta može se integrisati više uređaja u jednu celinu, a uz pomoć kontrolnog panela možete jednostavno i lako upravljati svim konektovanim uređajima, odnosno unapred definisati scenario uključivanja/isključivanja uređaja kako biste uštedeli energiju.

Osnovna prednost ovakvog sistema jeste ušteda i racionalno korišćenje energije, kontrola aparata i sistema za hlađenje/grejanje, kontrola rasvete… ali i pravljenje prijatnog ambijenta koji će u poslovnom okruženju poboljšati efikasnost vašeg tima, ili u vašem domu opustiti sve ukućane i pružiti im mogućnost da uživaju u porodičnom i prijatnoj atmosferi. Dodatno, sistemi za pametno upravljanje objektom pružaju mogućnost
integracije sa sistemima tehničke zaštite, poput alarmnih ili video nadzor sistema, koji mogu slati vlasniku objekta obaveštenja na smartphone prilikom aktiviranja alarma, uz video verifikaciju događaja.

Dodatne konsultacije, pilot projekat i podršku u planiranju, projektovanju i realizaciji možete dobiti jednostavnim slanjem kontakt formulara. U toku B2C kampanje koju realizujemo sa distributerima i licenciranim sistem integratorima, možete ostvariti i značajne popuste na opremu, radove i zakonsku dokumentaciju.

 

#3 Profesionalne alarm monitoring solucije

Savremeni alarm monitoring sistemi za poslovne objekte u mogućnosti su da u značajnoj meri redukuju i racionalizuju troškove obezbeđenja tog objekta. Alarmni sistemi sa senzorima pokreta novije generacije i bez lažnih alarma, u mogućnosti su da momentalno detektuju pokušaj provale, kao i da u roku od svega nekoliko sekundi o tome obaveste operatere u alarm monitoring centru. U saradnji sa policijom i sa interventnim patrolama fizičkog obezbeđenja na terenu, na objekat se stiže u proseku za manje od 3 minuta.

Ovo čini alarm monitoring solucije najefikasnijim sredstvom obezbeđenja poslovnih objekata.
U okviru B2C kampanje koju realizujemo sa distributerima i integratorima, alarm monitoring sistemi dostupni su pravnim licima i preduzetnicima po posebno diskontovanim cenama od 90%!

Dodatne konsultacije, pilot projekat i podršku u planiranju, projektovanju i realizaciji možete dobiti jednostavnim slanjem kontakt formulara. U toku B2C kampanje koju realizujemo sa distributerima i licenciranim sistem integratorima, možete ostvariti i značajne popuste na opremu, radove i zakonsku dokumentaciju.

 

#4 AI video analitika za obezbeđenje osnovnih sredstava firme na otvorenom prostoru

AI algoritam nikada ne spava, nikada mu nije dosadno, uvek je na oprezu. AI detekcija neuobičajenog ponašanja, kao i video nadzor detekcija klasifikovanih objekata poput ljudi i vozila koji se približavaju, predugo zadržavaju ili pokušavaju da uđu u otvoreni prostor firme van npr. radnog vremena – u mogućnosti je da o tome u sekundi obavesti višestruke osobe koje su nadležne za bezbednost u firmi.
Na ovaj način AI video analitika desetkuje troškove fizičkog obezbeđenja, koje bi inače bilo zaduženo za „čuvanje“ osnovnih sredstava firme na otvorenom prostoru. I ne samo to, AI video nadzor analitika pospešuje efikasnost štićenja osnovnih sredstava na otvorenom prostoru, obzirom da obaveštenja i notifikacije mogu biti poslate momentalno, čim video nadzor kamera detektuje prisustvo ljudi/vozila u okviru otvorenog prostora firme u periodu kada tu ne bi trebalo biti detektovano prisustvo.

Dodatne konsultacije, pilot projekat i podršku u planiranju, projektovanju i realizaciji možete dobiti jednostavnim slanjem kontakt formulara. U toku B2C kampanje koju realizujemo sa distributerima i licenciranim sistem integratorima, možete ostvariti i značajne popuste na opremu, radove i zakonsku dokumentaciju.

 

 

#5 Lobby Visitor menadžment solucija za automatizaciju prijema klijenata

Za poslovne zgrade, sistemska solucija za automatizaciju prijema klijenata u mnogome štedi vreme i optimizuje alokaciju resursa – pre svega u vidu minimalno neophodnog broja zaposlenih koji za prijemnim pultom u prizemlju poslovne zgrade vrše prijem, registraciju i sprovođenje novodošlih stranaka-klijenata.
Lobby Visitor menadžment solucija, može u znatnoj meri automatizovati prijem klijenata u poslovnu zgradu, optimizovati broj zaposlenih koji su neophodni za vršenje ovog posla, kao i doneti značajno uvećanje poslovno-operativne efikasnosti.

 

#6 LoRaWan i IoT senzori hotelima i poslovnim zgradama mogu prepoloviti troškove održavanja

Upravljanje energijom i vodom su među dva najveća zahteva u pametnim poslovnim zgradama.
LoRa tehnologija pruža jednostavnu za primenu i pristupačnu soluciju real-estate kompanijama: da uvedu senzore, gateway uređaj i cloud platformu za praćenje korišćenja vode u realnom vremenu i za otkrivanje anomalija, poput izlivanja i curenja. Senzori bazirani na LoRa tehnologiji se jednostavno dodaju postojećim instrumentima, jednostavni su za instalaciju i korišćenje. Prikupljenim i analiziranim podacima mogu da pristupe vlasnici i menadžment poslovnih prostora, čime se omogućuje efikasnije, intuitivnije održavanje, i smanjuju troškovi poslovanja.

 

#7 GPS monitoring kompanijske flote vozila drastično smanjuje troškove i uvećava produktivnost

GPS monitoring kompanijske flote vozila po pravilu značajno redukuje troškove goriva i održavanja flote vozila sa jedne, a značajno uvećava operativnu efikasnost kompanije sa druge strane. Mogućnost kontrole i praćenjem rute vozila smanjuju se zloupotrebe službenih vozila u privatne svrhe, pa se samim tim realizuje i značajna ušteda goriva. Dodatno, praćenjem drugih parametara u vozilima poput prosečne brzine, prosečnog broja obrtaja i drugih, utiče se pozitivno na odgovorno ponašanje vozača što u krajnjem cilju rezultira redukovanim kvarovima poslovne flote vozila i manjim troškovima održavanja.

Dodatne konsultacije, pilot projekat i podršku u planiranju, projektovanju i realizaciji možete dobiti jednostavnim slanjem kontakt formulara. U toku B2C kampanje koju realizujemo sa distributerima i licenciranim sistem integratorima, možete ostvariti i značajne popuste na opremu, radove i zakonsku dokumentaciju.

 

#8 Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena osim što zaposlenima osigurava autorizovani pristup poslovnom prostoru, optimizuje i olakšava rad službe ljudskih resursa i sektora finansija u firmi. Automatizacija obračuna radnih sati i platnih listi stvara novu efikasnost ovih službi unutar firme za mnogo važnije i neophodnije poslove, poput npr. vođenja računa o naplati potraživanja i sličnim aktivnostima.
Sistemi kontrole pristupa mogu se integrisati sa postojećim video nadzor sistemom u firmi čime se dodatno umanjuju pokušaji malverzacija prilikom korišćenja tuđih pristupnih kartica.

 

#9 AI video nadzor pametna pretraga

Video nadzor sistemi sa podržanim AI smart search modulima za naprednu pretragu drastično smanjuju vreme potrebno za rešavanje incidentnih situacija.
AI funkcionalnosti poput npr. Appearance Search olakšavaju i unapređuju rad IT administracije ali i monitoring operatera koji su zaduženi za izvršenje incident menadžment procedura. Istražne radnje na konvencionalnim sistemima obično traju satima, a ponekad i danima, dok uz pomoć AI smart pretrage mogu biti uspešno kompletirane za svega nekoliko minuta. Čime se istovremeno oslobađaju radni sati zaposlenih za neke druge, takođe neophodne radne zadatke.

Dodatne konsultacije, pilot projekat i podršku u planiranju, projektovanju i realizaciji možete dobiti jednostavnim slanjem kontakt formulara. U toku B2C kampanje koju realizujemo sa distributerima i licenciranim sistem integratorima, možete ostvariti i značajne popuste na opremu, radove i zakonsku dokumentaciju.

 

#10 Pametna mrežna ICT infrastruktura koja štedi

Pametna mrežna ICT infrastruktura u firmi znatno smanjuje troškove održavanja razne opreme koja je povezana na tu mrežu. Mrežni svičevi koji su u stanju da daju topološki prikaz konektovane opreme, uz mogućnost daljinskog reseta, provere ispravnosti kablovske komunikacije i konekcije, direktno smanjuju troškove održavanja i vreme neophodno za adminstriranje ICT infrastrukture.
Mrežne ICT solucije sa svičevima za unutrašnju i za spoljnu montažu, sa pratećom opremom, kao i sa mogućnošću napredne mrežne konfiguracije i administracije u mogućnosti su da firmi pruže bezbedno, pouzdano i troškovno-efikasno radno okruženje.

Dodatne konsultacije, pilot projekat i podršku u planiranju, projektovanju i realizaciji možete dobiti jednostavnim slanjem kontakt formulara. U toku B2C kampanje koju realizujemo sa distributerima i licenciranim sistem integratorima, možete ostvariti i značajne popuste na opremu, radove i zakonsku dokumentaciju.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.