Video nadzor tehnologija – CCTV i IP kamera

Video-nadzor-Autostoperski-vodic-kroz-svet-CCTV-i-IP-kamera

Sadržaj članka

Video nadzor tehnologije na kojima su zasnovani CCTV i IP video nadzor sistemi

CCTV kamere:

 • Pasivni uređaji, sastavljeni od senzora, objektiva, LED dioda i kućišta.
 • Video nadzor sistemu sa CCTV kamerama, može se pristupati sa udaljene lokacije, putem Interneta, radi pregleda dešavanja sa kamera, ali je to omogućeno isključivo preko DVR snimača.

IP kamere:

 • Aktivni uređaji zasnovani na PC tehnologiji. Može se reći da su IP kamere računar u malom, obzirom da preko računarske i Internet mreže, mogu same automatizovano slati i primati podatke.
 • IP kamera se sastoji od senzora i objektiva, ali poseduje i sopstveni procesor, ili više procesora, internu memoriju, a u većini slučajeva i slot za MicroSD memorijsku karticu, za potrebe lokalnog snimanja–na samoj IP kameri.
 • IP kamere na sebi često imaju i I/O portove, koji služe za integraciju sa drugim proizvodima, kao što su npr. sirena, detektor pokreta, dima,… ili za integraciju sa drugim sistemima, kao npr. sa sistemom za kontrolu pristupa, ili sa sistemom video analitike,…
 • Kao i računari, i IP kamere imaju svoju IP adresu, i može biti samostalno operativna sa bilo kog mesta koje ima mrežnu konekciju. To ih i razlikuje od web kamera koje mogu biti operativne samo kada ih konektujete na PC računar.
 • IP kamerama se može pristupati direktno putem Interneta jer poseduju web server funkciju, nije im potreban snimač niti bilo kakva dodatna oprema radi toga. Pristupa se direktno uživo strimu kamere, ili arhiviranim snimcima, ukoliko se snimanje vrši na MicroSD kartici insertovanoj u samoj IP kameri. Naravno u sistemu od više IP kamera, pristupaće se putem centralne snimačke jedinice – putem NVR-a (Network Video Recorder).
 • IP kamere podržavaju napajanje putem računarske mreže, tzv. PoE (Power over Ethernet), što samu instalaciju video nadzor sistema čini daleko jednostavnijom i ekonomski isplativijom, naspram CCTV kamera…

Inteligencija na nivou video nadzor kamere – video analitika

CCTV kamere:

 • Nije podržano

IP kamere:

Zahvaljujući posedovanju sopstvenog procesora ili više procesora u samoj kameri, kao i progresivno rastućoj procesorskoj snazi, IP kamere su prirodno okruženje na kome je nastala i na kome se dalje razvija
VCA(Video Content Analysis), poznatija kao Video Analitika.

IP kamere podržavaju:

 • Mogućnost funkcionisanja video analitike na nivou kamere i na nivou NVR snimača-servera
 • Mogućnost Pan/Tilt/Zoom praćenja (tzv. gate keeper funkcija) objekata i ljudi u posmatranoj sceni
 • Mogućnost detekcije ulaska vozila, ili ljudi u štićeni prostor i automatizovano izveštavanje o tome
 • Mogućnost detekcije raznih alarmnih situacija i automatizovano izveštavanje monitoring centra, korisnika,…
 • Automatizovano generisanje i slanje email obaveštenja sa priloženim video zapisom alarmnog događaja

POREĐENJE FUNKCIONALNOSTI CCTV i IP VIDEO NADZOR KAMERA

CCTV kamere:

 • Ograničena rezolucija i veličina slike
 • Snimanje u dan/noć režimu rada uz pomoć ugrađenih LED dioda

IP kamere:

 • HD rezolucija i veličina slike 1280×960 (1.3 MP)
 • Full HD rezolucija i veličina slike 1920x1080px (2 MP)
 • Full HD rezolucija i veličina slike 2592×1944 (5 MP)
 • 4K rezolucija
 • Višestruka 4K (multisensor) rezolucija (30+ MP)
 • Snimanje u dan/noć režimu rada uz pomoć filtriranja posmatrane scene
 • Snimanje u dan/noć režimu rada uz pomoć ugrađenih LED dioda
 • WDR funkcija za kompenzaciju različitih svetlosnih uslova koji se smenjuju u posmatranoj sceni
 • Softversko rotiranje posmatrane scene za 0°, 90°, 180°, 270°
 • Audio striming, full duplex dvosmerni audio
 • H.264 video kompresioni format (snimljeni materijal zauzima manje prostora na hard disku)
 • Mogućnost emitovanja višestrukih video strimova
 • Mogućnost podešavanja individualno konfigurabilinih strimova
 • Mogućnost podešavanja broja slika po sekundi (frames per second)
 • Mogućnost podešavanja kompresije, boje, osvetljenja, oštrine, kontrasta,…
 • Mogućnost napajanja putem računarske (PoE) mreže
 • Mogućnost bežičnog prenosa video i audio signala
 • Snimanje na samoj kameri, poseduju slot za MicroSD memorijske kartice
 • Video detekcija pokreta
 • Audio detekcija moguća samo uz dokupljivanje dodatne audio mikrofonske opreme;
 • PTZ presetovane pozicije pokreta;
 • Input output (I/O) portovi za povezivanje sa drugim proizvodima i sistemima;
 • Integracija sa video analitičkim modulima (brojanje ljudi/posetilaca, analiza i praćenje ostavljenih/uklonjenih objekata, detekcija provale, detekcija požara, alarmiranje, signaliziranje,…)
 • Automatizovano slanje obaveštenja: putem email-a, HTTP i TCP
 • Zaštita podataka lozinkom, IP adresnim filtriranem, HTTPS enkripcijom, Digest autorizacijom

CENOVNO POREĐENJE CCTV i IP VIDEO NADZOR SISTEMA

Cenovno poređenje na nivou kamere:

Kada se cenovno porede dve tehnologije, stara(CCTV) i nova, aktuelna(IP) tehnologija, treba imati u vidu da IP kamere, iako inicijalno skuplje, mogu smostalno funkcionisati kao zasebni sistemi.

CCTV kamerama je neophodna dodatna oprema, a prvenstveno DVR snimači, kako biste imali funkcionalan sistem. Zbog toga se u pojedinim cenovnim kategorijama, u međusobnim poređenjima – kada se posmatra video nadzor sistem u celosti, javlja cenovna izjednačenost, a često i cenovna prednost u korist IP kamera i IP video nadzor sistema.

Na primer, ukoliko vam je potreban video nadzor od dve kamere i tražite ih negde u srednjoj IP cenovnoj kategoriji, ukupna cena IP video nadzor sistema bila bi recimo: 2x 150€ za IP kamere, plus dve MicroSD kartice za snimanje 2x 25€ i to je to – Imate funkcionalan sistem zasnovan na aktuelnoj IP tehnologiji, sa HD kvalitetom slike i rezolucijom koja je nedostižna za CCTV kamere, po ceni od svega 350€.

Sa druge strane dve CCTV kamere iz srednje cenovne kategorije platili biste npr. 2x 100€, ali biste morali dokupiti i DVR snimač(120€), Hard disk(70€), Napajanje za kamere(10€), tako da bi vas CCTV sistem ukupno koštao oko 400€. Dakle u ovom slučaju platićete više za sistem koji će vam pružiti manje.

Zaključak je da vašu kupovinu ne zasnivate samo na poređenju cena samih kamera. CCTV kamere kao zasebni proizvodi jesu ovde u blagoj prednosti, ali one ne čine ceo sistem.

Cenovno poređenje na nivou sistema:

Cenovno poređenje na nivou sistema, predstavili smo vam u smislu ’za’ i ’protiv’ razloga zašto biste se odlučili za jedan ili za drugi (IP ili CCTV) tip video nadzor sistema.

Pre samog poređenja na nivou sistema, želimo vas upoznati sa terminom ’Break Even Point’ odnosno tačkom izjednačenja cene koštanja, kada se radi o IP i CCTV video nadzor sistemima.

Cenovni ’break even point’ , posmatrajući na nivou kompletnih sistema, je najizraženiji kod sistema sa do 16 kamera, u smislu da su IP video nadzor sistemi do ove tačke izrazito opravdanija investicija, a evo i zašto:

Razlozi ’Za’ CCTV video nadzor sisteme:

 • Cenovno pristupačna tehnologija;
 • Pristojna rezolucija;

Razlozi ’Protiv’ CCTV video nadzor sistema:

 • Kupovina dodatne opreme radi kompletiranja sistema (snimač, hard disk, mikrofoni za audio funkcionalnost, napajanje za kamere,…), zbog nemogućnosti CCTV kamera da rade samostalno kao zasebna sistemska celina;
 • Ograničenost u rezoluciji je negativna strana CCTV video nadzor sistema prilikom nadzora većih površina (hale, veleprodajni objekti, parking prostori, raskrsnice,…)

Razlozi ’Za’ IP video nadzor sisteme:

 • Mogućnost kamera da rade kao samostalni sistemi sa lokalnim, MicroSD card, snimanjem;
 • HD, Full HD, 4K, multiple 4K rezolucija, megapixel tehnologija;
 • Lak pristup sistemu putem Interneta, kao i mogućnost kompletnog upravljanja sistemom putem Interneta;
 • Napajanje kamera putem računarske mreže (PoE) snižava ukupne troškove instalacije sistema;
 • Korišćenje IP video analitike u okviru video nadzor sistema povećava efikasnost i upotrebnu vrednost sistema;
 • Besplatan video menadžment softver za sisteme do 16 kamera;
 • Centralizovano upravljanje interkonektovanih (sa više različitih geo lokacija) video nadzor sistema;

Razlozi ’Protiv’ IP video nadzor sistema:

 • Ne postoje zapravo pravi razlozi ’protiv’ IP video nadzor sistema, obzirom na činjenicu da je IP video – aktuelna, vodeća video nadzor tehnologija, zasnovana na sistemu otvorenih platformi koje podržavaju interkonekcije, bežični prenos, interoperabilnost i otvorenost za integraciju sa drugim proizvodima i sistemima;
 • Možda možemo navesti, za pojedine slučajeve kao razlog ’protiv’ – nešto višu cenu IP kamera, koja inače prati i vezana je za sve inovacije koje nam IP tehnologija donosi. Međutim, kako vreme prolazi, sve se više cenovno izjednačuju IP kamere sa CCTV kamerama, dok se istovremeno progresivnom putanjom povećava i tehnološki napredak IP kamera, koji je postao nedostižan za konvencionalnu CCTV tehnologiju.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.