C.C.T.V Centar Master organizovao Dahua Technology seminar

07/05/2018 |

C.C.T.V Centar Master organizovao stručno-edukativni Dahua Technology seminar

U zajedničkoj organizaciji sa vendorom, kompanija C.C.T.V Centar Master organizovala je Dahua Technology Seminar u Etno kompleksu Vrdnička Kula, na kome je širokom auditorijumu sistem integrator kompanija iz Srbije i regiona prikazala kompletan segment Dahua opreme i tehnologije nove generacije za kreiranje kastomiziranih i naprednih korisničkih solucija.

Dugogodišnja podrška partnerima i tržištu

C.C.T.V Centar Master sa dugogodišnjom korporativnom kulturom profesionalne podrške sistem integratorima organizovao je ovaj stručno-edukativni skup kako bi sistem integratorima koji se opredeljuju za profesionalna video nadzor i povezana bezbednosna i multimedijalna rešenja pružio dodatnu edukaciju i podsticaj da i ubuduće kreiraju pouzdane i inovativne solulcije za kupce i tržište.

Izuzetno veliki odziv sistem integratora i projektanata koji su prisustvovali seminaru, još jednom je pokazao da video nadzor profesionalci traže jaku, referentnu tačku oslonca koja će moći da ih podrži u svim fazama realizacije njihovih projekata. Profesionalna podrška distributera u procesima planiranja i tehničke podrške, ali i u post-prodajnim fazama kada na red dođu eventualna proširenja i nadogradnje sistema, upravo je ono što sistem integratori vide kod distributera C.C.T.V Centar Master da je posebno i jedinstveno, za razliku od ponude drugih distributera u zemlji i regiji – što istovremeno predstavlja i osnovni motiv za razvijanje strateške saradnje integratora sa ovom distributerskom kućom od poverenja. Stručnom seminaru prisustvovalo je preko 190 sistem integratora i projektanata koji su bili u prilici da se edukuju o kompletnom portfoliju kompanije Dahua uključujući sisteme video nadzora, ali i rešenja iz domena napredne analitike, video interfonskih sistema, sistema kontrole pristupa, video monitoring rešenja, kao i multimedijalnih solucija najnovije generacije.

Prisustvovanje predavanju na seminaru

 

Generalno, tržište video nadzor solucija i korespodentnih bezbednosnih i multimedijalnih rešenja tradicionalno ne pripada segmentu potrošačke elektronike već je orijentisano ka projektnom i konsultativnom pristupu, gde su podrška distributera i sistem integratora najbitniji element prilikom specificiranja projektnih zahteva kupaca, odabira sistema i željenih funkcionalnosti kompletne solucije.

Distributer profesionalne video nadzor opreme C.C.T.V Centar Master posvećen je organizaciji sistema pred-prodajne i post-prodajne podrške za instalatere koji krajnjim korisnicima kreiraju i implementiraju željena tehničko-tehnološka rešenja, bilo da se radi o video nadzoru ili o povezanim bezbednosnim i multimedijalnim solucijama. Na upravo održanom stručnom seminaru sistem integratori su bili u mogućnosti ne samo da se edukuju o novim tehnologijama i trendovima, već i da se direktno uvere u kvalitet, sposobnosti i karakteristike isprobavši Dahua rešenja na uživo izloženim sistemima i opremi.

Posebno interesovanje učesnici C.C.T.V Centar Master stručnog skupa iskazali za predstavljene Dahua Matrix solucije, kao i za Multi-sensor panoramske video nadzor kamere najnovije generacije.

Dahua Matrix solucija

Dahua Matrix solucija predstavlja novu generaciju multi-screen kontrolera, video wall kontrolera, i multi-service video menadžment HW platformi koje omogućuju kreiranje kastomiziranih video nadzor rešenja, sa podržanim analognim i digitalnim ulazima video strimova i sa naprednim matrix izlazom za video wall primenu. Uz mogućnost dekodiranja do 4K rezolucije i sa 8 optičkih portova Dahua matrix predstavlja idealno rešenje za upravljanje i kontrolu segmentiranim strimovima za korisnike sa većim brojem kamera u sistemu i potrebom za monitoringom većeg broja kamera na video wall-u.

 

Testiranje softvera na seminaru

Dahua Multi-sensor panoramske video nadzor kamere najnovije generacije

Dahua linija multi-sensor panoramskih kamera posebno je privukla pažnju sistem integratora i projektanata zbog svojih jedinstvenih  mogućnosti ali i zbog svoje troškovno-operativne efikasnosti koju ovi modeli tržištu donose. Naime, svaki od ovih kamera modela opremljen je 2MP senzorima sa  širokim horizontalnim uglom vidljivosti, a iako je više ovakvih senzora integrisano u jedno kućište, sama kamera na izlazu isporučuje spojenu sliku sa više senzora tako da korisnik može pregledati kompletnu scenu sa punom širinom prikaza i detalja u istoj. Dodatno, troškovna efikasnost ove linije proizvoda ogleda se u činjenici da iako se koristi više individualnih imidž senzora u okviru jedne multi-sensor panoramske kamere, potrebna je samo jedna VMS licenca da bi se ova kamera integrisala u video menadžment softver i u video nadzor sistem.

Ljudi koji prisustvuju predavanju na seminaru

Osim prezentacije aktuelnih Dahua solucija, na stručno-edukativnom skupu prikazana su i buduća planirana rešenja i inovativne linije proizvoda koja se očekuju na tržištu do kraja 2018-te godine, a koja će sistem integratorima na raspolaganju biti dostupna kroz oficijelni distributerski kanal kompanije C.C.T.V Centar Master, naravno uz svu prateću komplementarnu tehničku podršku kao i do sada.

Na kraju stručnog seminara održana je i nagradna igra za sve prisutne sistem integratore i projektante i podeljene su brojne vredne nagrade. Dodatno, svaki od učesnika je od kompanije C.C.T.V Centar Master takođe  dobio i vrednu Dahua kameru FullHD rezolucije na poklon.

Partner od poverenja

Za sve sistem integratore u Srbiji i regionu, koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ovom izuzetno korisnom stručnom seminaru, kompanija C.C.T.V Centar Master, posvećeni distributer profesionalne video nadzor opreme stoji na raspolaganju za organizaciju sastanka na temu potencijalne saradnje i realizacije kompletnog sistema profesionalne podrške koji za sistem integratore u regionu zemalja Balkana ovaj security distributer organizuje. Kontaktirajte C.C.T.V Centar Master direktno i unapredite vaš integratorski potencijal.

Za sve korisnike i potencijalne kupce Dahua video nadzor rešenja, bitno je imati na umu da jedino putem oficijelnog distributivnog kanala kompanije C.C.T.V Centar Master i putem njihove partner mreže obučenih i autorizovanih sistem integratora kupci uvek mogu računati na potpunu pokrivenost kada je profesionalna podrška u pitanju. I to tokom svih faza, od planiranja, projektovanja, implementacije kao i tokom perioda eksploatacije sistema, što je ključno za održanje troškova u okvirima planiranih i raspoloživih budžeta.