Dahua i HikVision OEM Listing Proizvođača

03/04/2018 |

 

Šta je zapravo OEM kooperantski odnos

OEM – odnosno Original Equipment Manufacturer pojam je koji se koristi kada kompanija koja proizvodi npr. video nadzor proizvode i tehnološka rešenja, a koja se pritom istovremeno mogu plasirati globalnom tržištu i od strane drugog proizvođača, napravi kooperantski odnos sa tim drugim proizvođačem. Na primer, ako Dahua Technology proizvodi kamere ili snimače koji se koriste u video nadzor solucijama koje nudi npr. Bosch, Dahua je u ovom slučaju OEM. Bosch je u ovom slučaju proizvođač koji koristi tehnologiju, dizajn ili funkcionalnosti drugog proizvođača, a dalje ih nudi i prodaje pod svojim imenom.

 

Ekonomska strana OEM saradnje

OEM saradnja zasnovana je na ekonomiji obima sa jedne, kao i na efikasnijoj alokaciji resursa sa druge strane.

Proizvođač Dahua Technology proizvodi za svoje potrebe, međutim on paralelno proizvodi i za potrebe npr. proizvođača Bosch, oslanjajući se pritom na zakonitost velikih brojeva koji Dahua proizvođaču donosi smanjenje troškova proizvodnje u ovom scenariju uvećanog proizvodnog obima, i shodno tome veću efikasnost proizvodnje i profitabilnosti.

Sa druge strane, OEM kooperacija proizvođačima poput npr. Bosch-a omogućuje da nabavi određene komponente ili proizvode, za koje ili nema tehnologiju ili fizičke proizvodne kapacitete kako bi ih proizveo samostalno.

Predstavljamo vam globalno prisutne proizvođače video nadzor opreme koji koriste Dahua i Hikvision tehnologiju, dizajn ili funkcionalnosti za određene proizvode ili segmente proizvoda koje potom kao rebrendirane pod svojim imenom dalje nude globalnom tržištu.

 

Dahua OEM Listing

 

HikVision OEM Listing

 

Prednosti i mane OEM kooperacije

Obzirom da su HikVision i Dahua globalno najveći proizvođači, mnogi drugi proizvođači vide očiglednu prednost da uspostave OEM saradnju sa njima. Međutim, negativna strana je npr. problematika u domenu cyber security-a kod HikVision-a koja se prenosi i na proizvođače koji OEM-uju HikVision opremu i tehnologiju. Praksa je pokazala da patch-evi u ovim slučajevima mogu biti efikasnije i brže rešeni u video nadzor end-to-end rešenjima originalnog proizvođača, dok nešto duže traju rešenja koja se trebaju implementirati kod proizvođača koji OEM-uje rešenja drugih vendora. Slično je i sa nedavno otkrivenim ranjivostima kod proizvođača Dahua, gde npr. Bosch video nadzor rešenja koja OEM-uju Dahua tehnologiju automatski postaju izložena rizicima duži vremenski period – tako da korisnici koji planiraju npr. Bosch uvek rizikuju da budu bez podške svog vendora za određeni patch ili upgrade kako bi se rešio problem, koji bi inače Dahua proizvođač u slučaju kupovine Dahua end-to-end video nadzor rešenja direktno adresirao i efikasno rešio.