AXIS Q1635 IP KAMERA

05/02/2016 |

Za izuzetne video nadzor detalje brzo kretajućih objekata u otežanim svetlosnim uslovima
  • HDTV 1080p at 60fps
  • ½” senzor
  • WDR-Forensic Capture i Lightfinder tehnologija
  • Elektronska stabilizacija slike
  • Šok detekcija

Preuzimanje dokumenta

AXIS Q1635 – Specifikacija

Vrhunski kvalitet slike

Opremljena ½ inčnim senzorom, kamera AXIS Q1635 nudi ekstremnu svetlostnu osetljivost slike, posebnu mogućnost u nadzoru gradova i monitoringu saobraćaja, gde se vozila brzo kreću i teško ih je snimiti.
Axis WDR-Forensic Capture optimizuje video za forenzičku svrhu, omogućujući izuzetno visok nivo detalja u slici, odnosno da budu vidljivi i u tamnim i u svetlim delovima posmatrane scene. AXIS Q1635 WDR-Forensic Capture primenjuje naprdne algoritme da kvalitet slike dovede do najvišeg nivoa, uklučujući i sposobnost za neprimetan prelaz izmedju WDR i Lightfinder režima rada.

Stabilan video nadzor snimak čak i tokom vibracija

Elektronska stabilizacija slike u velikoj meri poboljšava kvalitet video zapisa prilikom vibracija i pomeranja kamere, dok biste na video zapisu bez elektronske stabilizacije slike imali ozbiljnih problema prilikom gledanja snimka jer bi vibrirajući efekat umanjio smanjio stabilnost snimka i onemogućio kvalitetan i upotrebljiv video nadzor materijal.

Inovativne instalterske video nadzor funkcionalnosti

AXIS Q1635 uključuje inovativne funkcionalnosti koje pomažu instalaterima da lakše i jednostavnije montiraju kameru. Nivelacija pomoću Axis level assistant-a do željenog nivoa, podrazumeva da kamera može biti instalirana gde god želimo i da ima savršenu sliku. Funkcionalnost auto rotacije okreće sliku na pravilnu orijentaciju, čak i kada je Corridor Format u pitanju. Štaviše, AXIS Q1635, podržava focus assistant, remote back focus i pixel counter, sposobnosti koje su već poznate u AXIS Q16 seriji.
Kamera je dodatno zaštićena sa šok detekcijom, i mogućnošću aktiviranja alarma tokom pokušaja pomeranja kamere i narušavanja njenog rada.