AXIS Q2901-E TERMOGRAFSKA IP KAMERA

05/02/2016 |

Video nadzor IP kamera za daljinska temperaturna očitavanja i monitoring
  • Temperaturni alarm monitoring
  • Izotermalne palete
  • Precizno lokacijsko očitavanje temperature
  • Visoko performansni inteligentni video

Preuzimanje dokumenta

AXIS Q2901-E – Specifikacija

Temperaturna video nadzor detekcija

AXIS Q2901-E nudi dve vrste alarma izazvana temperaturnim odstupanjima: ako temperatura ode ispod ili iznad unapred definisanih limita, ili ako temperatura raste suviše brzo. Kamera može da detektuje temperature između -40 °C do 550 °C.

Izotermalne palete

Izotermalna snimanja omogućavaju da podesite istaknuti temperaturni raspon direktno na posmatranoj sceni. Izotermalne palete pomažu da se definiše i odredi koja temperatura odgovara kojoj boji. Donja granica označava temperaturu na kojoj će bojenje dela palete početi, i sve temperature iznad ovog limita će biti istaknute i prikazane.

 

Precizno lokacijsko očitavanje temperature

Ova mogućnost koristi se za pregled temperature određenog područja na posmatranoj sceni. Emisivnost takodje može biti podešena ( u zavisnosti od karakteristika materijala) da bi smo dobili preciznije očitavanje. Koristi se kao vizuelna pomoć za operatera. Listu emisivnosti različitih materijala možete videti na sledećem linku: Video Nadzor – Axis Emissivity.

 

Jednostavna i fleksibilna instalacija

AXIS Q2901-E kamera jednostavna je za instalaciju I može se lako integrisati sa postojećim sigurnosnim sistemima. Na ovom video snimku možete da vidite kako kameru da montirate na zid.

 

Za zahtevni spoljašnji video nadzor

AXIS Q2901-E je kamera namenjena za spoljašnju montažu, projektovana da izdrži oštre vremenske uslove. Ovaj model ima ugrađen grejač za prozor. Idealna je za troškovno efikasne 24/7 perimetarske video nadzor primene, za sve kritične, infrastrukturne oblasti kao što su putevi, tuneli i aerodromi. Kamera je dodatno zaštićena šok detekcijom, i sadrži mogućnost slanja alarmnih notifikacija korisniku tokom pokušaja opstrukcije rada i vandalizma.

https://www.youtube.com/watch?v=dg2HDDExPpg