GEUTEBRÜCK INOVACIJA G-LINK INTEGRACIONI SERVER

19/10/2016 |

100% otvorena platforma za integraciju sa video nadzor sistemima drugih proizvođača

Neverovatno jednostavna video nadzor integracija

G-Link – serveri i opcije

G-Link integracioni server veoma je važan segment Geutebrück proizvodnog programa, a služi za efikasno povezivanje svih vaših bezbednosnih i sigurnosnih sistema u jedan homogen sistem, kojim se sa centralnog mesta može upravljati i administrirati.

Jednostavno rečeno, G-Link je automatizovan simultani prevodilac koji razume i tumači različite alarmne događaje i izveštaje sa svih interkonektovanih bezbednosnih i sigurnosnih sistema, koje dalje prenosi na druge bezbednosne sisteme u formatu koji ovi sistemi razumeju. Različite softver opcije koje su dostupne za G-Link čine ga jednostavnim za integraciju sa sistemima drugih proizvođača koji su npr. već pušteni u rad na lokaciji korisnika. Od protivpožarnih alarmnih sistema, preko sistema za kontrolu pristupa, protivprovalnih alarmnih sistema, pa sve do napredne video analitike – G-Link integracioni server, može vam pomoći da lakše i efikasnije upravljate vašom bezbednosnom infrastrukturom.

G-Link integracioni server specijalno je dizajniran na način da bude u mogućnosti da brzo i lako može kreirati i implementirati konekcije zasnovane na realnim korisničkim potrebama. Dodatno, još bezbednosnih i sigurnosnih sistema drugih proizvođača kontinuelno se dodaju na listu G-Link podržanih sistema. Vremenski zahtevno upravljanje bezbednosnim i sigurnosnim rešenjima je stvar prošlosti. G-Link je rešenje za vaše postojeće i buduće integracione potrebe.

 

Preporuka korisničke aplikativne upotrebe

Idealno rešenje za jednostavno uvezivanje mnogih različitih bezbednosnih i sigurnosnih sistema u centralizovani sistem.

 

Ključne karakteristike

Centralizovana integracija sistema drugih proizvođača, kao što su npr. protivpožarni alarmni sistemi, kontrola pristupa, protivprovalni alarmni sistemi, video analitika i sl.

  • Otvorena platforma za buduće integracije, zasnovane na korisničkim potrebama
  • Konstantan razvoj – Fabrička integracija dodatnih sistema drugih proizvođača
  • Jednostavno raspoređivanje izveštaja o događajima između sistema drugih proizvođača
  • Inteligentno procesiranje događaja sa I/O portova
  • Automatsko ponovno uspostavljanje konekcije nakon gubitka mrežne konekcije
  • Automatsko ispitivanje ispravnosti svih povezanih sistema
  • Opcionalna redudandnost sa dva sinhronizovana servera

Sve dodatne informacije o G-Link server i softver opcijama pronađite direktno na website-u proizvođača Geutebrück:

G-Link Software Options Overview

G-Link Product Info

G-Link Solution Sheet