IP VIDEO NADZOR, ILI ANALOG HD? ŠTA KAŽU KUPCI, A ŠTA INTEGRATORI?

29/10/2018 |

Još od vremena kada je analogna video nadzor tehnologija evoluirala i dostigla HD kvalitet slike, cenovna prednost ovih sistema u odnosu na IP video nadzor sisteme još dugo vremena je bila značajna i kao takva često i presudna u odabiru željene video nadzor solucije.

IP video nadzor kamere ili Analogne HD kamere za video nadzor? Saznajte koje su prednosti, a koje su mane različitih video nadzor tehnologija u odnosu na potrebe kupaca i u odnosu na kompetencije sistem integratora u regiji.

Da li su se stvari danas promenile, u momentu kada su IP video nadzor sistemi dobili svoj low-cost cenovni segment i u momentu kada analogna HD tehnologija nije u mogućnosti korisniku da pruži podrazumevane napredne analitičke funkcionalnosti? Saznajte u istraživanju koje smo sproveli i pripremite se za novu eru u video nadzor industriji, bilo da ste krajnji korisnik u potrazi sa video nadzor rešenjem, ili profesionalac koji se ovim poslom bavi.

Istraživanje je sprovedeno u regiji Balkana, uključujući zemlje sa Ex-Yu prostora, ali i Rumuniju, Mađarsku i Bugarsku. Razgovarali smo sa kolegama sistem integratorima sa ovih prostora, ali i sa segmentom malih, srednjih i velikih korisnika – kupaca, kako bismo utvrdili aktuelne tržišne potrebe, trendove i pravce kada su ponuda i potražnja za video nadzor rešenjima u pitanju.

Sa jedne strane, novina je da su IP video nadzor sistemi raznih proizvođača dobili svoj entry-level cenovni segment, uz zadržanu mogućnost korišćenja retail, bezbednosne i sigurnosne video analitike. Istovremeno analog HD kamere za video nadzor dodatno su pojeftinile, ali bez realnog unapređenja korisničke vrednosti. To je rezultiralo promenom raspoloženja kako kod kupaca, ali i kod samih sistem integratora kada je ponuda video nadzor sistema i solucija u pitanju.

Uz sprovedeno istraživanje fokus nam je bio na analizi uticaja najnovijih cenovnih i tehnoloških promena i kako ove promene korespondiraju sa različitim tržišnim segmentima u domenu malih, srednjih i velikih-enterprise video nadzor rešenja. Sumirali smo utiske kolega, profesionalaca i kontaktiranih kupaca, a u nastavku možete saznati do kojih smo zapažanja došli.

 

Mali video nadzor sistemi i solucije

U segmentu ponude i potražnje za video nadzor sistemima namenjenim SMB segmentu tržišta, kupci se pretežno odlučuju za rešenja sa u proseku do 10 kamera po sistemu, a ono što je primetno je znatno uvećana potražnja za rešenjima koja u sebi imaju podržanu video analitiku i smart search funkcionalnosti. Video analitike sa najvećim porastom potražnje u ovom video nadzor segmentu su video analitika za brojanje posetilaca i modul za integraciju sa POS terminalom.

Današnji kupci iz ovog segmenta prilično su edukovani i tačno znaju šta im je potrebno kako bi svoj mali biznis unapredili korišćenjem video nadzora u poslovne svrhe. Određivanje kompleksnih KPI parametara za njih je možda još uvek nedovoljno istražena oblast, ali ukrštanje broja posetilaca sa ostvarenim prometima u datom periodu, te evaluacija i unapređenje trgovačke konverzione stope, nešto je sa čim su vrlo dobro upoznati. Ovaj segment kupaca ima poslovno opravdanu funkciju korišćenja IP video rešenja, ne samo kao bezbednosnu funkciju, već kao i kao poslovni alat koji im omogućuje unapređenje poslovanja u realnom vremenu.

Stiče se utisak da su analog HD sistemi dostigli novu tačku stagnacije u odnosu na IP solucije, u smislu da sama cena bez inovacija ne može više da upotpuni zahteve i potrebe kupaca.

Integratori u ovom tržišnom segmentu definitivno ne vide analog HD sisteme kao primarni adut za tržišnu utakmicu, a kao osnovni razlog za to navode da je cena analog HD kamera i prateće HD analog opreme toliko niska da više čak nema ni zdrave profitne margine koja bi ih održala u ovom segmentu ponude.

Sa druge strane, sistem integratori dalje navode i kao sopstveni operativni izazov – nedovoljno poznavanje IP video nadzor tehnologija i pratećih video analitičkih modula. To im predstavlja realan operativni rizik u domenu ponude i implementacije IP video nadzor rešenja. Ovaj operativni rizik primetno je manji za sistem integratore sa područja susednih EU zemalja, obzirom na njihovo relativno dobro poznavanje IP mrežnog okruženja i aktivnije korišćenje IP video nadzor tehnologija.

Rizik je znatno izraženiji kod sistem integratora sa područja Ex-Yu zemalja, gde je primetno teži tranzicioni period od analog HD ka IP video nadzor sistemima. Međutim i sami sistem integratori iz ove regije primetno konstatuju da su video nadzor obuke za IP video nadzor tehnologije i za implementaciju ovih rešenja u regiji „tanke“.

 

Mid-size video nadzor rešenja

U segmentu tržišta za srednje kompanije, cenovna diferencija nije uvek u prvom planu, koliko su npr. ovim kupcima bitne funkcionalnosti i mogućnosti sistema. Težnja korisnika ka integracijama sa drugim sistemima potpuno je realna, uzevši u obzir da se ne retko radi o poslovnom sistemu sa multi-vendor IP solucijama što je po prirodi nativno okruženje današnje kompanije, organizacije ili institucije srednje veličine.

Ovaj sektor kupaca dalje iskazuje uvećanu potrebu za sistemskim korišćenjem i Business Intelligence i Security paketa video analitike, kao i za korišćenje AI smart search rešenja. U tom kontekstu za kupce iz ovog tržišnog segmenta, ne radi se toliko o dilemi izbora između analog HD ili IP, već u odabiru adekvatne, otvorene IP solucije koja može da integriše i IP i analog HD kamere, a da istovremeno pruži korišćenje šireg spektra video analitike.

Uz retail analitiku poput brojanja posetilaca, demografske analitike posetilaca, analitike raspoloženja posetilaca,.. korisnici iz ovog segmenta tržišta koriste i bezbednosnu i logističku analitiku koju određene video nadzor solucije mogu da pruže. Najčešće su to LPR analitika za prepoznavanje tablica za potrebe parking menadžmenta, POS integracije, ili npr prepoznavanje lica, pretraga po licu, ili detekcija neovlašćenog pristupa objektu,.. Sistemsko korišćenje video nadzor analitike najefikasniji je način da se upotpune sve specifične bezbednosno-logističke potrebe nekog poslovnog okruženja srednje veličine. I najčešće se za ove potrebe iz očiglenih razloga ovaj sektor kupaca oslanja isključivo na IP video nadzor tehnologiju, a ne na analog HD video nadzor rešenja.

Sektor sistem integratora vidi ovaj tržišni segment kao interesantan. Kako sa aspekta tražene tehnologije tako i sa aspekta cenovnih odnosa koji omogućuju normalne profitne margine neophodne za dalji razvoj i za potpuniju integrator podršku ovom sektoru kupaca. Sistem integratori koji rade na implementaciji i na održavanju video nadzor solucija u ovom segmentu moraju imati kapacitete za pružanje adekvatne podrške kupcu i njegovim zahtevima. U suprotnom je i sam kupac izložen zakonskim, ali i operativnim rizicima koje nosi neispravno ili nepotpuno funkcionisanje sistema.

Iako profilisani sistem integratori posluju u ovom segmentu tržišta, generalno navode da im je izazov detaljnije upoznavanje sa načinima i mogućnostima integracije različitih video nadzor tehnologija. Dodatni im je izazov napredna video analitika i opet nepostojanje specifično dizajniranih obuka za implementaciju ovih rešenja, kojih kako navode manjka u kanalu proizvođača i distributera. Ono što je izvesno je činjenica da jedino usavršavanje za rad sa IP video nadzor tehnologijama zasnovanim na otvorenoj integracionoj platformi, obezbeđuje integratorima pristup ovom tržišnom segmentu srednjih korisnika.

 

Video nadzor rešenja za enterprise korisnike

Analiza tehnoloških i cenovnih promena u low-cost IP, kao i u analog HD segmentu video nadzor opreme pokazala je da cena predstavlja još manji uticajni faktor prilikom planiranja, projektovanja i implementacije velikih video nadzor solucija, u odnosu na tražene mogućnosti i kapacitete sistema koji su viđeni kao ključni. Veliki kupci poput industrija, gradova, važnih kritično infrastrukturnih objekata,.. prilikom izbora IP ili analog HD tehnologije na prvom mestu ističu da im je bitna tehničko-normativna usaglašenost opreme, zakonska usaglašenost i poštovanje GDPR procedura u smislu funkcionalnosti opreme koja može da im pomogne ili odmogne u internom kreiranju GDPR poslovne politike.

IP video solucije posmatraju kao logično, nativno okruženje za svoju poslovno-organizacionu šemu.

Dodatno, efikasno upravljanje podacima striming menadžment tehnologija na relaciji server-klijent, kao i brze

AI-enabled smart video nadzor pretrage ovaj segment kupaca vidi kao veoma bitne kriterijume prilikom planiranja i projektovanja svog specifičnog rešenja. Komentari ovog segmenta korisnika ukazuju da jedino otvorena IP platforma, sa mogućnošću integracije sa drugim bezbednosnim, sigurnosnim i Business Intelligence rešenjima omogućuje adekvatnu podršku njihovim poslovnim procesima uz skalabilna i uvek moguća proširenja/nadogradnje sistema.

Sa strane sistem integratora sa kojima smo razgovarali, a da participiraju u ovom tržišnom segmentu, dobili smo različite povratne informacije. Bez obzira na činjenicu da samo specijalizovani sistem integratori sa solidno razvijenim timom za efikasnu podršku velikim kupcima imaju priliku da budu deo ovog segmenta tržišta, različita su im iskustva.

Sa jedne strane sistem integratori koji implementiraju solucije zasnovane isključivo na IP video nadzor tehnologiji više su angažovani na proširenjima i dubljim integracijama različitih sistema. Ovo naravno posmatraju kao priliku za usavršavanje u novim tehnologijama, ali i kao priliku za kompanijski i timski rast i ne vide upotrebnu vrednost korišćenja analog HD tehnologije i opreme.

Naravno u ovom segmentu kupaca takođe postoji dosta konvencionalne analog i analog HD opreme koju je potrebno integrisati u postojeću otvorenu IP platformu prilikom planiranja i projektovanja sistema. Integratori specijalizovani za integracije ovog tipa navode da nema toliko projekata proširenja i nadogradnji sistema, ali da je sa stanovišta velikih kupaca ova solucija troškovno-efikasno rešenje koje nema alternativu.

Kombinovanje analog HD i IP video nadzor rešenja u okviru jedne integrativne otvorene solucije, koja istovremeno može da pruži i napredne analitičke funkcionalnosti, ali i da istovremeno koristi deo analog HD opreme kao deo rešenja predstavlja najveću upotrebnu vrednost za velike kupce.

Sa ovom troškovno-efikasnijom za kupce solucijom, istovremeno integratori ne vide toliko prostora za rast svog poslovanja, ali uspevaju da održe efikasnu podršku za postojeće i nove projekte, što je jedan od prioriteta poslovanja u ovom sektoru. I jedni i drugi integratori u ovom segmentu kupaca kao dodatni izazov vide čestu migraciju kadrova, mahom zbog odlaska u inostranstvo, što dodatno usporava rast, obzirom na pronalaženje i obučavanje novih kolega za specifične poslove sa različitim video nadzor tehnologijama.

 

Analog HD ili IP video nadzor?

Kao što se da zaključiti iz gore analiziranih tržišnih segmenata, u smislu aktuelnih cenovnih  i tehnoloških promena, izbor korisnika i sistem integratora varira. Izvesna je generalna orjentacija tržišta ka IP video nadzor tehnologijama iz više nego i očiglednih razloga implementiranih inovacija, AI (artificial intelligence) smart search-a i kompletnog seta video analitičkih bezbednosnih i poslovnih dostupnih alata. Kako bilo, daleko od toga da je Analog HD prevaziđena, jer u svetlu ONVIF standardizacije i integrativnih rešenja, analog HD se itetako koristi, kroz sve pomenute tržišne segmente u manjoj ili većoj meri. Svaka tehnologija i dalje ima svojih prednosti ali i mana prilikom planiranja i projektovanja sistema sa njom. Ako pitate kupce i sistem integratore videćete da postoji različito shvatanje o izbornim kriterijumima, potrebama, troškovnoj-efikasnosti solucije,… ali na kraju tržište generalno prati IP mainstream tehnologiju što je dobra vest i za integratore u smislu zdravije profitne margine, ali i za korisnike koji sa IP tehnologijom dobijaju značajno na upotrebnoj vrednosti implementiranog rešenja.