IZABRANI ČLANOVI MAKEDONSKE KOMORE PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

13/09/2016 |

Republika Makedonija je održala sednicu Komore privatnog obezbeđenja na kojoj su izabrani članovi njenih organa i tela.

Funkciju predsednice Komore obavljaće Verica Mileska-Stefanovska (MDN Obezbeduvanje), dok su za ostale članove upravnog odbora izabrani: Miroljub Davidov (Security Group Services), Maja Bojčevska-Gorgievska (OSA), Goran Gorgievski (Komercijalna banka), Nenad Nanovski (Perpetumobile Security), Dejan Hadži Krsteski (EVN Makedonija) i Cvetko Čoleski (Piton), dok su za članove nadzornog odbora izabrani: Biljana Galovska ( Karpatija), Metodija Sičkov (Brigada) i Blagoj Pejčinovski (Garda). Na kraju, za članove disciplinskog saveta izabrani su: Aleksandar Kolevski (Elem), Samir Bilbiloski (2SS) i Risto Melkov (Armor Security).