ZA DISTRIBUTERE I VENDORE – KAKO STRATEŠKI IZBEĆI NEGATIVNE MARKETING INICIJATIVE

28/07/2021 |

Zašto je korišćenje GoogleAds kampanji od strane distributera pogubno za njihovo poslovanje? Kako to da štampani magazini nemaju više ni 1/10 kapaciteta da prenesu strateške poruke do ključnih kupaca, integratora i projektanata?
Obradili smo ovu temu kao podršku za vendore i distributere sistema tehničke zaštite, kako bismo ukazali na realne rizike i na negativne po poslovanje posledice, uzrokovane neprikladnim marketing inicijativama i negativnim B2B komunikacijskim strategijama.

 

Zašto je Google Ads platforma, za firme iz security sektora, bacanje novca kroz prozor?

Praksa je pokazala da kupci, projektanti i integratori u potrazi za security sistemskim rešenjima generalno preskaču oglase na Google-u i skoro uvek radije posećuju prve organske, nativne rezultate pretrage. Kupci to čine jer žele da se pre odluke o kupovini upoznaju sa širim spektrom ponude dostupne tehnologije (po mogućstvu na jednom, centralnom mestu od poverenja), kao i da saznaju prednosti ali i nedostatke sistemskih solucija kako bi načinili pravu odluku pri kupovini. Upravo ova i ovoj slične korisničke preferencije direktan su uzročnik veoma niskog i neisplativog CTR (click-trhough-rate) parametra kada su u pitanju GoogleAds oglasne kampanje u domenu sistema tehničke zaštite.

Kupci – kranji korisnici, integratori i projektanti, danas više nego ikad, prepoznaju neosporivu dodatnu vrednost u postojanju centralnog mesta za stručno informisanje i objektivnu konsultativnu podršku o različitim opcijama i mogućnostima, integracijama, interoperabilnosti, zakonskoj regulativi, prednostima i nedostatcima, kao i o rizicima i cyber ranjivostima, kada su sistemi tehničkog obezbeđenja u pitanju.

Druga negativna strana GoogleAds oglašavanja u branši tehničkih sistema i sistemskih solucija obezbeđenja (što će potvrditi mnogi distributeri koji su GoogleAds probali) jeste da nakon završetka perioda Google Ads oglašavanja, ukoliko website oglašivača nije prethodno bio optimizovan u skladu sa obimnim i dinamičnim SEO i SEM pravilima, on drastično i munjevitom brzinom pada u organskim rezultatima pretrage. Znamo za primere iz prakse gde vrhunski distributeri koji su se nalazili uvek u top 10, pa i u top 5 organskih pozicija Google rezultata pretrage, nakon neadekvatnog korišćenja GoogleAds, sada nisu ni u prvih 100 rezultata pretrage, što ih čini praktično mrtvim za nove kupce, integratore ili projektante.

Naravno, tu je i pitanje (ne)etičkog marketinga, kada su GoogleAds kampanje distributera u pitanju. Naime, Integratori koji prirodno, video nadzor opremu i softver nabavljaju od distributera, negativno gledaju na GoogleAds oglase tog distributera, jer se stiče utisak da im se na ovaj način odvlače potencijalni kupci-krajnji korisnici i poslovni promet. Praksa je pokazala da će ovi integrator-kupci radije svoj novac ostaviti kod drugog distributera, koji vodi računa o poslovnoj etici i uvažava primarne (prihodovne) interese svojih integrator-kupaca. Stavite se na njihovo mesto i zapitajte se da li želite da vas upamte po ovakvim B2B porukama?

Štampani magazini – Niski tiraž, niži nivo vidljivosti, najniži marketing efekat

Dominacija oglašavanja putem štampanih magazina završila se pre više od deset godina, od kada ove štampane marketing platforme beleže drastičan pad tiraža i prihoda, naspram rastućih investicija u digitalni marketing.
U prilog tome svedoče gašenja i zatvaranja mnogih security štampanih magazina, koji su samo deceniju ranije vedrili i oblačili marketing prostorom i bili referenca, kako za profesionalce, tako i za krajnje korisnike. Kako se to dogodilo?

Ako bismo poredili današnju vidljivost ka kupcima i tržištu, regionalna marketing platforma VideoNadzor.Net ima rastuću i nedostižnu prednost koja u proseku beleži 8-11 puta veće tiraže posećenosti i čitanosti, u odnosu na tiraž najvećeg (istovremeno i jedinog preostalog) regionalnog štampanog security magazina za regiju Balkana.
Ova dominacija ne ogleda se samo u neuporedivo većoj posećenosti i čitanosti. Jedan od osnovnih razloga odumiranja oglašavanja u štampi je što štampani magazini ne uvažavaju princip kumulativnog efekta minulog rada (tj. marketing investicija načinjenih u prošlosti). Jedan oglasni sadržaj kreiran i objavljen u današnjem izdanju štampanog magazina, već sutra postaje nevidljiv za sve postojeće, ali i za nove potencijalne partnere i kupce.

Digitalna marketing platforma koja poseduje izgrađen respektabilan odnos sa svojim čitalačkim telom pruža neograničenu bazu svih ikada kreiranih i objavljenih promotivnih i PR sadržaja. Sav marketing sadržaj uvek je dostupan i novim kupcima i partnerima koji bi se informisali pre kupovine, jednostavnom pretragom određenog brenda ili konkretne teme na samoj digitalnoj platformi.
Vodeće, stručne digitalne marketing platforme poput VideoNadzor.Net na ovaj način kreiraju investment-proof efekat za svoje partnere-oglašivače, što ih je, uz najviše brojeve posećenosti u industriji i pozicioniralo na prvo mesto kada je strategijska marketing komunikacija u pitanju.

Štampani magazini sve više zaostaju u odnosu na dinamičnu online tržišnu utakmicu

Drastičan pad investicija u štampani marketing, naspram uvećavajućih investicija u digitalni marketing nikako nije slučajna stvar. Osim što štampani magazini ne uvažavaju princip kumulativnog efekta minulog rada, oni su, po prirodi tog poslovnog modela, previše spori i bez mogućnosti odziva u realnom vremenu. Sa umanjenim prilivom sredstava od strane oglašivača, i sa tiražom koji se štampa i distribuira jednom mesečno, ili još gore, jednom u dva meseca – to jednostavno više nije dovoljno da bi se zadovoljili i opslužili interesi i upiti projektanata, integratora i krajnjih kupaca. Ovi interesi i upiti nisu pojava koja se događa jednom u 30 dana, ili jednom u 60 dana. Interesi i upiti projektanata, integoratora i kupaca dešavaju se na svakodnevnom nivou i zahtevaju proaktivnu konsultativnu podršku.

Kako strateški izbeći negativne marketing inicijative?

Kao što je i video nadzor tehnologija evoluirala sa analogne na digitalnu kako bi bolje opslužila korisničke zahteve, tako je i strategijska B2B marketing inicijativa evoluirala sa štampanog na online, kako bi efikasnije odgovorila na izazove i bila u stanju da kupcu (integrator/projektant/krajnji korisnik) prvo pruži neophodnu edukaciju, pa potom i konsultaciju, a zatim i adekvatnu partner soluciju.

Jedinstvena prednost digitalnih, industrijskih, central hab platformi ogleda se i u tome što vendorima i distributerima omogućuje da se poruka do tržišta prenese efikasnije, brže, frekventnije, u momentima kada je to njima bitno, i na posletku ekonomičnije po njihov budžet. Digitalne B2B marketing platforme, za razliku od štampanih medija, imaju konstantno otvoren komunikacioni kanal sa tržištem i kupcima, koji im omogućuje da, osim edukacije iz velike baze tehnoloških, solucijskih i promotivnih tekstova, imaju i uvek na klik dostupnu konsultaciju sa stručnim pre-sales timom, koji će primiti njihov zahtev, precizirati ga i pomoći im da pronađu adekvatnog partnera i adekvatno rešenje za njihove potrebe i planirani budžet. U tome se ogleda nedostižnost štampanih medija u odnosu na digitalne komunikacione marketing platforme.

AKO VEĆ NISTE, PROČITAJTE JOŠ I: PAMETNI INVESTIRAJU U PROCESE. MUDRI INVESTIRAJU U KOMUNIKACIJU.

Poziv na partner saradnju

Poziv na partner saradnju sa regionalno-vodećom zajednicom VideoNadzor.Net otvoren je svim zainteresovanim vendorima, distributerima i integratorima koji strategijsku B2B komunikaciju sa kupcima i tržištem shvataju kao primarni način da dugoročno uspostave dublje odnose sa kupcima i koji žele da prenose marketing poruke koje tržištu i kupcima ostavljaju trajni utisak. Pošaljite nam upit putem kontakt formulara kako bismo zakazali sastanak i započeli smislenu partner saradnju.