AXIS Q1635 IP KAMERA

video_nadzor_axis_q1635-300x228-1

Sadržaj članka

Za izuzetne video nadzor detalje brzo kretajućih objekata u otežanim svetlosnim uslovima

  • HDTV 1080p at 60fps
  • ½” senzor
  • WDR-Forensic Capture i Lightfinder tehnologija
  • Elektronska stabilizacija slike
  • Šok detekcija

Preuzimanje dokumenta

AXIS Q1635 – Specifikacija

Vrhunski kvalitet slike

Opremljena ½ inčnim senzorom, kamera AXIS Q1635 nudi ekstremnu svetlostnu osetljivost slike, posebnu mogućnost u nadzoru gradova i monitoringu saobraćaja, gde se vozila brzo kreću i teško ih je snimiti.
Axis WDR-Forensic Capture optimizuje video za forenzičku svrhu, omogućujući izuzetno visok nivo detalja u slici, odnosno da budu vidljivi i u tamnim i u svetlim delovima posmatrane scene. AXIS Q1635 WDR-Forensic Capture primenjuje naprdne algoritme da kvalitet slike dovede do najvišeg nivoa, uklučujući i sposobnost za neprimetan prelaz izmedju WDR i Lightfinder režima rada.

Stabilan video nadzor snimak čak i tokom vibracija

Elektronska stabilizacija slike u velikoj meri poboljšava kvalitet video zapisa prilikom vibracija i pomeranja kamere, dok biste na video zapisu bez elektronske stabilizacije slike imali ozbiljnih problema prilikom gledanja snimka jer bi vibrirajući efekat umanjio smanjio stabilnost snimka i onemogućio kvalitetan i upotrebljiv video nadzor materijal.

Inovativne instalterske video nadzor funkcionalnosti

AXIS Q1635 uključuje inovativne funkcionalnosti koje pomažu instalaterima da lakše i jednostavnije montiraju kameru. Nivelacija pomoću Axis level assistant-a do željenog nivoa, podrazumeva da kamera može biti instalirana gde god želimo i da ima savršenu sliku. Funkcionalnost auto rotacije okreće sliku na pravilnu orijentaciju, čak i kada je Corridor Format u pitanju. Štaviše, AXIS Q1635, podržava focus assistant, remote back focus i pixel counter, sposobnosti koje su već poznate u AXIS Q16 seriji.
Kamera je dodatno zaštićena sa šok detekcijom, i mogućnošću aktiviranja alarma tokom pokušaja pomeranja kamere i narušavanja njenog rada.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.