GEUTEBRÜCK INOVACIJA G-LINK INTEGRACIONI SERVER

video_nadzor_geutebrueck_news-300x300-1

Sadržaj članka

100% otvorena platforma za integraciju sa video nadzor sistemima drugih proizvođača

Neverovatno jednostavna video nadzor integracija

G-Link – serveri i opcije

G-Link integracioni server veoma je važan segment Geutebrück proizvodnog programa, a služi za efikasno povezivanje svih vaših bezbednosnih i sigurnosnih sistema u jedan homogen sistem, kojim se sa centralnog mesta može upravljati i administrirati.

Jednostavno rečeno, G-Link je automatizovan simultani prevodilac koji razume i tumači različite alarmne događaje i izveštaje sa svih interkonektovanih bezbednosnih i sigurnosnih sistema, koje dalje prenosi na druge bezbednosne sisteme u formatu koji ovi sistemi razumeju. Različite softver opcije koje su dostupne za G-Link čine ga jednostavnim za integraciju sa sistemima drugih proizvođača koji su npr. već pušteni u rad na lokaciji korisnika. Od protivpožarnih alarmnih sistema, preko sistema za kontrolu pristupa, protivprovalnih alarmnih sistema, pa sve do napredne video analitike – G-Link integracioni server, može vam pomoći da lakše i efikasnije upravljate vašom bezbednosnom infrastrukturom.

G-Link integracioni server specijalno je dizajniran na način da bude u mogućnosti da brzo i lako može kreirati i implementirati konekcije zasnovane na realnim korisničkim potrebama. Dodatno, još bezbednosnih i sigurnosnih sistema drugih proizvođača kontinuelno se dodaju na listu G-Link podržanih sistema. Vremenski zahtevno upravljanje bezbednosnim i sigurnosnim rešenjima je stvar prošlosti. G-Link je rešenje za vaše postojeće i buduće integracione potrebe.

 

Preporuka korisničke aplikativne upotrebe

Idealno rešenje za jednostavno uvezivanje mnogih različitih bezbednosnih i sigurnosnih sistema u centralizovani sistem.

 

Ključne karakteristike

Centralizovana integracija sistema drugih proizvođača, kao što su npr. protivpožarni alarmni sistemi, kontrola pristupa, protivprovalni alarmni sistemi, video analitika i sl.

  • Otvorena platforma za buduće integracije, zasnovane na korisničkim potrebama
  • Konstantan razvoj – Fabrička integracija dodatnih sistema drugih proizvođača
  • Jednostavno raspoređivanje izveštaja o događajima između sistema drugih proizvođača
  • Inteligentno procesiranje događaja sa I/O portova
  • Automatsko ponovno uspostavljanje konekcije nakon gubitka mrežne konekcije
  • Automatsko ispitivanje ispravnosti svih povezanih sistema
  • Opcionalna redudandnost sa dva sinhronizovana servera

Sve dodatne informacije o G-Link server i softver opcijama pronađite direktno na website-u proizvođača Geutebrück:

G-Link Software Options Overview

G-Link Product Info

G-Link Solution Sheet

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.