True view queue analitički modul

Video_nadzor_true_view_queue-300x228-1

Sadržaj članka

Segmentna analiza prostora u cilju iskazivanja nivoa posećenosti i utvrđivanja oblasti u prostoru sa visoko frekventnom posećenošću (tzv. Hot Spots) – predstavlja samo deo mogućnosti koje pruža TrueView video nadzor analitika

Queue analitika namenjena maloprodajnom sektoru. Ovaj analitički modul takođe je napravljen sa svrhom analize i upravljanja redovima. Analitika detektuje količinu ljudi u redovima, npr. ispred kase, ili ispred info pulta, pa je u slučajevima kada veličina reda pređe unapred definisane vrednosti, moguća pravovremena alokacija zaposlenih direktno na mesta gde je prevelika gužva nastala.
Sektoru maloprodaje TrueView Queue analitika pruža upotrebljivu analitiku i uvid u načine poboljšanja odnosa sa kupcima i unapređenja opšte radne efikasnosti zaposlenih.

HOT SPOTS – ANALITIKA FREKVENCIJE POSETILACA U PROSTORU

Prilikom setovanja TruwView Queue analitike korisnik definiše interesne oblasti u okviru prodajnog prostora, čime dobija upotrebljive analitičke podatke o tome koliko je posetilaca prošlo i stojalo ispred određenih prodajnih rafova, ispred digitalnih reklamnih displeja, kao i podatke o frekvenciji i toku kretanja kupaca u prodavnicama. Svi podaci su sistematizovani i prikazani na način da se mogu analizirati tokom vremena, čime je dat uvid u trendove posećenosti po određenim regionima u prodajnom prostoru, na nivou jedne prodavnice, kao i na nivou kompletne mreže maloprodajnih objekata.

Marketing timu i menadžmentu u sektoru maloprodaje ovi podaci koriste, ne samo za planiranje i optimizaciju izloženosti prodajnog asortimana, već i za evaluaciju i unapređenje sistema naplate proizvođačima koji svoju robu žele da izlažu u visokofrekventnim oblastima određenog maloprodajnog prostora.

 

POTPUNO INTEGRISANA, BEZ DODATNOG HARDVERA

TruwView Queue je ’stand-alone’ aplikacija koja se kao firmware instalira direktno u IP kameru sa koje se samostalno i izvršava – bez potrebe za dodatnim hardverom. Sva analitika odvija se na samoj kameri, što predstavlja troškovno-efikasno rešenje pri nabavci ovog sistema. Kompletno rešenje se jednostavno instalira i povezuje na lokalnu mrežu, a svo konfigurisanje, upravljanje i izveštavanje koje sistem pruža vrši se sa fizički udaljene lokacije putem web korisničkog interfejsa.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.