VIDEO MENADŽMENT SOFTVER – AVIGILON CONTROL CENTER™ 6.0

video_nadzor_avigilon_acc_6.0

Sadržaj članka

AVIGILON predstavio novu verziju svog video menadžment softvera za video nadzor – Avigilon Control Center 6.0

Jedinstven na tržištu – intuitivan i lak za korišćenje VMS

Jednostavan za korišćenje – Avigilon Control Center (ACC) video menadžment softver optimizuje sam način na koji video nadzor profesionalci upravljaju i koriste se HD videom. ACC efikasno arhivira HD video, dok istovremeno pametno upravlja mrežnim i snimačkim kapacitetima, koristeći Avigilon patentiranu High Definition Stream Management tehnologiju (HDSM™) tehnologiju.

Video menadžment softver ACC 6.0 kombinuje intuitivni interfejs sa naprednim video analitičkim funkcionalnostima(Avigilon Appearance Search™) za pretragu. Avigilon Appearance Search tehnologija je sofisticirani alat za pretragu video materijala koji omogućuje korisnicima da jednostavno, brzo i efikasno lociraju specifične objekte i osobe od interesa – centralizovanom pretragom sa svih kamera u sistemu.

Snimačke NVR platforme, namenski dizajnirane za Avigilon Control Center VMS

ACC video menadžment softver je preinstaliran i konfigurisan za rad na HD video uređajima, HD mrežnim video serverima i snimačima, NVR radnim stanicama, ACC Edge Solution snimačima, kao i na H4 Edge Solution (ES) seriji kamera sa ugrađenim SSD hard diskovima. Takođe, ACC video menadžment softver može raditi i kao stand-alone softver, čime su podržane potrebe širokog spektra specifičnih instalacija.

Self-Learning video analitika

Avigilon Control Center video menadžment softver omogućuje da događaji i incidentne situacije generisani uz pomoć video analitike budu jednostavno i lako pretraženi i pronađeni putem intuitivnog korisničkog interfejsa.

Događaji u realnom vremenu uz forenzičke funkcionalnosti detektuju se efikasno, a softver automatski izveštava o svim incidentnim promenama u sceni i šalje notifikacije o kršenju unapred predefinisanih pravila.

Avigilon Appearance Search tehnologija

Video analitička tehnologija Avigilon Appearance Search je sofisticirani, jedinstven na tržištu, sw alat za naprednu pretragu HD video arhivnog materijala. Ovaj sw alat sa lakoćom pretražuje kroz sate i sate video arhive, čime je omogućeno brzo pronalaženje osoba ili objekata od interesa kroz ceo video nadzor sistem.

Korišćenje Avigilon Appearance Search tehnologije drastično poboljšava vreme odziva na nastalu incidentnu situaciju i unapređuje forenzičke istražne radnje, omogućujući operaterima da sa lakoćom izgrade kompletan video dokazni materijal, uz hronološki i narativni prikaz događaja.

Napredne Avigilon Control Center funkcionalnosti

HDSM tehnologija

Efikasno kompresuje i održava kvalitet slike, dok inteligentno upravlja transmisijom HD video zapisa kroz sistem – slanjem samo traženih segmenata snimljenog video zapisa do radnih klijentskih stanica operatera.

HDSM SmartCodec™ podrška

Avigilon HDSM SmartCodec tehnologija automatski optimizuje kompresione nivoe za regione od interesa u sceni, čime se maksimizuje upotrebna vrednost raspoloživih mrežnih kapaciteta, dok se istovremeno održava najviši mogući kvalitet video materijala.

Avigilon Appearance Search tehnologija

Tehhnologija koja vam omogućuje da brzo pretražite arhivirani video materijal kako biste pronašli instance osobe ili objekta kroz ceo sistem, sa svih Avigilon kamera sa podržanom self-learning video analitikom.

Inteligentna pretraga

Moćni alati za pretragu omogućuju vam da brzo i pouzdano pretražite arhivirani video materijal. Podržana je pretraga po osnovu detekcije pokreta, prisutnosti klasifikovanih objekata(osoba ili vozila), promene pozadine u sceni(thumbnail search), kao i po osnovu generisanih događaja i predefinisanih pravila.

Jednostavna instalacija kamera i servera

Plug-and-play funkcionalnost za NVR servere i kamere koja omogućuje automatsku identifikaciju uređaja na mreži, bez potrebe za manuelnom konfiguracijom čime se eliminišu kompleksna mrežna konfigurisanja.

Eskalacija alarmnih događaja

Omogućuje kreiranje kompletnih end-to-end procesa i procedura rada potrebnih za efikasan monitoring, napredno dodeljivanje zadataka i za verifikacije alarma.

ACC Mobile

Obezbeđuje push alarmne notifikacije, pristup uživo i snimljenom video zapisu, kao i integrisane audio razgovore sa Android i iOS mobilnih uređaja.

Napredni menadžment, monitoring i izveštavanje sistemskih statusa

Detaljni zapisi o snimačkim kapacitetima, mreži, kao i o sveopštem statusu sistema obezbeđuju najvišu moguću pouzdanost u radu sistema, za kritično infrastrukturne video nadzor projekte.

Integrisan POS transakcioni modul

Mogućnost da linkujete HD video nadzor snimak sa transakcionim podacima omogućuje vam da adresirate potrebe zakonske usaglašenosti i da umanjite gubitke i krađu.

Skalabilna integracija sa konvencionalnim sistemima

Distribuirana arhitektura podržava .NET API koji sa lakoćom može biti integrisan sa drugim sistemima kao što su sistemi kontrole pristupa, ili sistemi za upravljanje kompleksom objekata.

Video menadžment softver u potpunosti ONVIF® usaglašen

ONVIF profile S usaglašenost obezbeđuje interoperabilnost između ONVIF IP kamera i drugih mrežnih uređaja različitih proizvođača.

Core / Standard / Enterprise VMS edicije

Kako biste kreirali sistem koji je optimizovan u skladu sa vašim potrebama, Avigilon Control Center VMS vam je dostupan u tri edicije: Core, Standard i Enterprise. Enterprise edicija uključuje napredne funkcionalnosti za kreiranje naprednih video nadzor solucija, obzirom da se Standard edicija koristi za potrebe korisnika koji traže troškovno-efikasno rešenje za tranziciju na HD video. ACC Core edicija predstavlja osnovnu verziju Avigilon nagrađivanog video menadžment softvera koja isporučuje HD video nadzor mogućnosti, jednostavnost pri upotrebi i superiorni kvalitet slike u segmentu malih video nadzor instalacija.

Bez obzira na veličinu i specifičnost vaše instalacije, sa Avigilon Control Center video menadžment sofverom uvek možete kreirati kastomizirano rešenje koje najbolje adresira vaše potrebe i koje je u skladu sa vašim budžetom.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.