OBUSTAVLJANJE UVOĐENJA SISTEMA ZA PAMETAN VIDEO NADZOR

28/11/2019 |

Po saopštenju Beogradskog Centra za Bezbednosnu Politiku – Procena uticaja obrade na zaštitu podataka korišćenjem video-nadzora, koju je izradio MUP Republike Srbije, ne ispunjava ni formalne ni materijalne uslove propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti zbog čega bi MUP trebalo da obustavi uvođenje sistema za pametan video-nadzor.

 

MUP da obustavi uvođenje sistema za pametan video-nadzor

Procena uticaja obrade na zaštitu podataka korišćenjem video-nadzora koju je izradio MUP Republike Srbije ne ispunjava ni formalne ni materijalne uslove propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti zbog čega bi MUP trebalo da obustavi uvođenje sistema za pametan video-nadzor, navodi se u saopštenju Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

U nastavku vam dajemo pun prikaz BCBP saopštenja:

Organizacije SHARE fondacija, Partneri za demokratske promene i Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) su detaljno analizirali Procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem video-nadzora koju je MUP dostavio na mišljenje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Organizacije smatraju da Procena uticaja MUP-a ne ispunjava minimum propisanih zakonskih elemenata iz sledećih razloga:

• metodologija izrade i struktura Procene uticaja nisu usaglašeni sa zahtevima zakona;
• ne postoji sveobuhvatan opis predviđenih radnji obrade ličnih podataka;
• nisu procenjeni rizici po prava i slobode građana;
• nisu opisane mere koje se nameravaju preduzeti u odnosu na postojanje rizika;
• delimično su opisane tehničke, organizacione i kadrovske mere u cilju zaštite ličnih podataka.

Sporan je i pravni osnov za masovno korišćenje sistema pametnog video-nadzora, dok su pozitivni efekti na smanjenje kriminaliteta koji su izneti u Proceni uticaja precenjeni zbog selektivnog korišćenja relevantnih istraživanja i uporedne prakse.

Procenom uticaja nije utvrđeno da je upotreba pametnog video-nadzora neophodna zarad javne bezbednosti, niti da je upotreba ovako invazivne tehnologije proporcionalna, imajući u vidu rizike po prava i slobode građana.

 

 

Iako Procena uticaja sadrži primere zemalja koje se u mnogome oslanjaju na video-nadzor, zanemaruje se rastući trend zabrane ili ograničavanja ovakvih sistema u svetu, zbog prepoznatih rizika.

Zbog svega navedenog SHARE fondacija, Partneri za demokratske promene i Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) pozivaju MUP da obustavi uvođenje sistema za pametan video nadzor, te naglašavaju potrebu da se sprovede široka javna rasprava o potrebama, efektima i mogućim posledicama uvođenja ovakvog sistema.

Link: Procena uticaja obrade na zaštitu podataka korišćenjem sistema video nadzora

Link: Analiza procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem sistema video nadzora Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

BCBP dalje navodi: Uvidom u dokument, javnost je po prvi put zvanično upoznata sa konkretnim detaljima koji se tiču najavljenog sistema video nadzora, o kome su nas do sada, neformalno i često kontradiktorno, informisali jedino zvaničnici policije.

Nažalost, propuštena je prilika da se putem Procene uticaja odgovori na sva pitanja od interesa za javnost, kao i da se ispuni zakonska obaveza u formalnom i materijalnom smislu.

Nije utvrđeno da je upotreba inteligentnog video nadzora neophodna zarad javne bezbednosti, niti da je upotreba ovako invazivne tehnologije proporcionalna uzimajući u obzir rizike po prava i slobode građana.

Postoji veliki broj nedoumica i nelogičnosti oko korišćenja pametnog video nadzora zbog protivrečnih informacija iz Procene uticaja i izjava MUP-ovih zvaničnika u medijima.

Izvor: Beogradski Centar za Bezbednosnu Politiku , Novembar 2019.