CCTV video nadzor – elementi, način rada, primena i prednosti

Dve Kamere Nadzor Cctv

Sadržaj članka

CCTV video nadzor sistemi današnjice, iako tehnološki daleko iza IP video industrije, podržavaju savremene kompresione standarde arhiviranja i još uvek se često koriste za nadzor.

Analogne kamere koje se koriste u okviru sistema za CCTV video nadzor omogućuju sve uobičajene osnovne korisničke funkcije i pružaju nedvosmisleno jasnu i kvalitetnu sliku.

Iako poseduju određene tehničke nedostatke, i dalje su sasvim zadovoljavajuće rešenje za video nadzor zbog niske cene opreme. Saznajte više o tome koje su prednosti za CCTV i zbog čega je i danas naročito kod nas ostao često rešenje za nadzor.

Šta je CCTV video nadzor?

CCTV video nadzor je zapravo vrsta analognog sistema, koji je najduže prisutan na tržištu. Iako danas postoje savremeniji sistemi, CCTV oprema ne gubi na popularnosti, jer su korisnicima uz pristupačnu cenu dostupne sve osnovne funkcije koje se očekuju od nadzora.

CCTV (Closed Circuit Televison) predstavlja zatvoren sistem za prenos signala u okviru koga postoje kamere video nadzor, snimači video nadzor, monitori i kablovi za prenos podataka. Signal se prenosi na ograničen broj monitora, tako da je pristup na CCTV video nadzor limitiran na određeni broj posmatrača u datom trenutku.

Ovakav sistem je u početku mogao da se koristi samo za pregledanje snimaka uživo, sa crno-belom slikom u niskoj rezoluciji. Danas je napredak tehnologije omogućio aktivaciju i snimanje kamera tek nakon što uoči kretanje i alarmiranje putem mejla ili SMS poruka kada se primeti neautorizovan upad na posed.

Dodatno, iako je rezolucija kamera limitirana na 720p (HD), čini se kako je ona sasvim dovoljna za mnoge delatnosti, o čemu će biti reči kasnije u tekstu.

Cctv Kamera Nadzor Zgrada

Sastavni elementi i način rada za video nadzor CCTV

Kako bi se instalirao CCTV video nadzor, neophodno je nekoliko elemenata. Oprema CCTV podrazumeva:

  • Analogne kamere CCTV; 
  • Koaksijalni kabl RG59;
  • Snimač;
  • Kabl za napajanje.

Navedena oprema video nadzor čini skladnu celinu zahvaljujući kojoj video nadzor CCTV funkcioniše bez ikakvih problema.

Analogne CCTV kamere strateški se raspoređuju tako da pokriju oblast koja se obezbeđuje, dok je neophodno da budu povezane sa snimačem uz koaksijalni kabl RG59, koji je standardni kabl za nadzornu opremu, a koristi se i kod drugih vrsta nadzora, kao što su recimo HDTVI i HDCVI.

Nadzor kamere poseduju mikroračunare za konvertovanje i enkodiranje video snimaka u podatke koji mogu biti poslati putem kablova dalje ka snimačima, koji omogućavaju snimanje i prikazivanje na monitorima. Ukoliko se radi o snimačima sa memorijom, moguće je čuvanje snimaka na određeni vremenski period.

Pristup pregledavanju snimaka imaju samo vlasnici sistema, čuvari ili policija, jer je ovo kao što smo mogli da vidimo zatvoren sistem za prenos signala.

Za napajanje kamera potreban je i poseban kabl za napajanje. Analogne kamere za video nadzor imaju određena ograničenja u rezoluciji, pa je tako najveća rezolucija materijala koji obezbeđuje CCTV oprema do 720p (HD).

Analogni video nadzor deli se na dve vrste

Kako ne bi došlo do konfuzije, rešili smo da napravimo distinkciju između dve vrste sistema analognog tipa. Do podele je došlo nakon što su unutar analognih sistema uključene i kamere visoke rezolucije (preko 720p), a iskorišćene su pratkične prednosti i povoljnost analognog načina povezivanja elemenata i prenosa signala na ovaj način.

Prema tome, analogni video nadzor se deli na dve osnovne grupe nadzornih sistema:

  • analogni CCTV video nadzor – pruža maksimalnu rezoluciju do 720p (HD);
  • HDCVI video nadzor (Dahua) i HDTVI video nadzor (Hikvision) uz AHD (Analog High Definition) – analogna postavka sistema uz analogne AHD kamere visoke HD rezolucije.

Hukvision Kamera Nadzor

CCTV video nadzor – prednosti i primena

Jasno je da je video nadzor CCTV dosta iza IP video industrije. Osim ograničenja u rezoluciji, ograničen je i broj ljudi koji mogu da istovremeno pristupe video materijalu.

Ipak, iako se smatraju zastarelim, analogne kamere i CCTV oprema i dalje nalaze svoju primenu, pa se veliki broj firmi odlučuje upravo za ovaj sistem najviše zbog povoljne cene. CCTV video nadzor je prilično jeftin u odnosu na konkurenciju, a kako ostvaruje sve osnovne nadzorne potrebe, uz jasnu i kvalitetnu sliku, jasno je zašto i dalje predstavlja dobar izbor.

Svoju primenu pronalazi u mnogim okolnostima kao što su:

  • bezbednosno nadgledanje zgrada i gradilišta;
  • nadgledanje saobraćajnica;
  • posmatranje ljudi u zatvorima, bolnicama i prodavnicama.

Zbog povoljne cene jeste i čest odabir za nadlgedanje spoljašnjosti i unutrašnjosti domaćinstva, čime se smanjuju mnogućnosti za neautorizovan upad. CCTV kamere se koriste i kao alati za pospešivanje motivacije radnika ili za analizu ponašanja kupaca u trgovinama.

Da li je analogna kamera dobra investicija u poređenju sa modernijim rešenjima?

Iako je tehnički iza IP video nadzor rešenja, CCTV kamera i dalje predstavlja odličnu investiciju ukoliko vaš objekat nema posebne i naprednije zahteve u pogledu sistema nadzora. Sasvim solidno zadovoljava potrebe privatnih i velikog broja poslovnih objekata.

CCTV video nadzor će po optimalnoj ceni osigurati vaš objekat uz izvođenje osnovnih funkcija, a na raspolaganju vam je i kamera CCTV mini, za specifične potrebe nadzora. Iako se smatra zastarelim u odnosu na recimo sisteme koji poseduju IP kamere ili WiFi kamere, ovaj sistem nadzora je i dalje najprisutniji na našem tržištu.

Najbolja CCTV oprema na našoj online prodavnici za video nadzor

Ukoliko ste nakon čitanja teksta shvatili da je za vaše potrebe CCTV video nadzor sasvim dobro rešenje, na pravom ste mestu za kupovinu.

Naša online prodavnica za video nadzor kroz saradnju sa stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom za vas nalazi najbolju opremu za video nadzor CCTV. Kontaktirajte nas za više informacija i ukažite na svoje potrebe.

Predložićemo vam najpraktičnije i najisplativije komplet video nadzor rešenje za vašu kuću, zgradu ili poslovni objekat! Kupovinu opreme kod nas možete obaviti online i očekivati dostavu na kućnu adresu u najkraćem roku.

U saradnji sa našim licenciranim integrator partnerima vršimo instalaciju, montažu i setovanje sistema, kao i obuku korisnika za rukovanje sistemom.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.