GEUTEBRÜCK VIDEO NADZOR ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

video-nadzor-pracenje-paketa_thumb_300x300

Sadržaj članka

Geutebrück video nadzor solucija za unapređenje poslovanja u farmaceutskoj industriji

IP video nadzor solucije omogućuju adresiranje specifičnih problema u poslovanju, a koji se ne tiču samo bezbednosnih rizika. Geutebrück video nadzor solucija za farmaceutsku industriju pomaže u drastičnom smanjenju vremena potrebnom za rešavanje žalbi, dok istovremeno pomaže da se greške i zloupotrebe svedu na minimum.

Video nadzor solucije i proces optimizacije u veleprodaji farmaceutskih proizvoda

Odavno su video nadzor solucije našle svoju široku primenu u svim industrijama poslovanja. U ovom tekstu vam predstavljamo zanimljivu primenu video nadzor solucija u farmaceutskoj industriji. Sistem video nadzora je iskorišćen za optimizaciju procesa distribucije farmaceutskih proizvoda, ali i za otkrivanje grešaka i zloupotreba, uštede vremena i novca. Interesantan je podatak da najviše prevara i zloupotreba ima u farmaceutskoj industriji.
Svi podaci koji se prikupljaju u digitalnom obliku iz video nadzor sistema, kao na primer evidencija radnog vremena, evidencija obavljenih transakcija, stanje u magacinima i u transporterima mogu se analizirati i koristiti da se potencijalne prevare preduprede ili otkriju u što kraćem vremenskom roku, ali se ovi podaci istovremeno koriste i za optimizaciju procesa distribucije i smanjenje grešaka u poslovanju.

Korisnik video nadzor solucije

Klijent je kompanija za distribuciju farmaceutskih proizvoda sa 23 filijale u Nemačkoj i susednim evropskim zemljama. U Nemačkoj postoji 103,697 farmaceutskih proizvoda na tržištu. Od tog broja njih 1.854 su regulisani Zakonom o narkoticima, 48,281 se izdaju na recept, 19.423 su isključivo dostupni u apotekama. Kompanija promoviše ideju o mogućnosti brze isporuke porudžbina iz mreže povezanih apoteka, po potrebi i u roku od 2 sata.

Poslovni Izazov

Klijent radi pod velikim pritiskom vremena i kvaliteta dostave. Apoteke i bolnice zavise od nepogrešive isporuke u roku od svega 120 minuta nakon prijema porudžbine.
Svako kašnjenje može da ima posledice po zdravlje pacijenata.
Osim toga, posebne mere predostrožnosti se moraju preduzeti za farmaceutske proizvode koji su dostupni samo na recept i pre svega, za one lekove koji su regulisani Zakonom o narkoticima.

Bilo koja žalba, bez obzira koliko trivijalna bila, zahteva detaljan popis i izvršenje incident menadžment procedure. Često tek posle nekoliko dana postaje jasno da li su proizvodi napustili skladište u ispravnom i neoštećenom stanju ili ne. Svi oštećeni medicinski kontejneri će biti generalno zamenjeni jer ne postoji dokaz o neoštećenim isporukama unutar kontejnera. Ugovorna saradnja u maniru dobrih poslovnih običaja može uštedeti vreme klijentu, ali i zasigurno povećati troškove radne snage i neophodnih zaliha na stanju.

Potrebe farmaceutske kompanije

Vreme potrebno za rešavanje žalbi mora biti svedeno na minimum. Zaposleni bi trebalo da budu u stanju potpune koncentracije na brzo procesiranje porudžbine. Greške i zloupotrebe moraju biti otkrivene i svedene na minimum.
Ranije neotkriveni potencijal za efikasaniji proces treba da bude identifikovan i iskorišćen.

Implementacija video nadzor solucije za kupce iz ove industrije efikasno adresira sledeće poslovne aspekte:
– Drastična ušteda vremena u slučajevima žalbi
– Smanjenje troškova putem izbegavanja grešaka pri procesiranju porudžbenica
– Intuitivan za korišćenje korisnički interfejs unapređuje postojeći sistem skeniranja porudžbenica i otpremanja

Monitoring trake za transport paketa ; Analiza video sadržaja detektuje ispadanje paketa sa trake i odmah alarmira;
Video dokumentacija na svakoj stanici prikupljanja; Značajni video zapisi kompletnog procesa. Od prijema narudžbine, do isporuke;

 

Geutebrück video nadzor rešenje

Kroz integraciju sa postojećim bar-code scan sistemom, različite stanice za prikupljanje narudžbenica su vizuelno dokumentovane stacionarnim kamerama. U slučaju žalbe, relevantni video snimci se mogu preuzeti u bilo kojem trenutku, putem broja pošiljke i koristiti kao dokaz na sudu.

Video snimci iz svih tačaka transporta: od utovara pa sve do isporuke se mogu dobiti preko bar-koda i iskoristiti za proveru da li ima stavki koje nedostaju ili su oštećene. Ovaj proces je moguć odmah u realnom vremenu ili kasnije u nekom trenutku prilikom realizacije incident menadžment procedure.

U cilju dalje optimizacije procesa prikupljanja, kamere su instalirane na kritične tačke ispod transportnih traka na dugim rutama pošiljki. Na osnovu ovoga, tehničari Geutebrück-a su konfigurisali video analizu koja aktivira alarm čim lek „nestane“ sa transportne trake. Ovo omogućuje zaposlenima da reaguje pre nego što pogrešan nalog napusti kompaniju.

Servis i podrška

• Kompletno upravljanje projektima, uključujući planiranje, instalaciju i post-prodajne usluge
• Patch menadžment(sistemsko upravljanje ispravkama), garancija i održavanje
• Lična podrška: Stalno dostupna Geutebrück kontakt osoba

Prednosti korišćenja Geutebrück video nadzor solucije:

– Značajno smanjenje opštih žalbi zbog poboljšane kontrole kvaliteta
– Optimizacija i transparentnost tokom celog procesa: od prihvatanja narudžbenice pa sve do isporuke
– Zaštita od manipulacije, kao na primer: ilegalna razmena originalnih lekova
– Detekcija i korekcija uzorka za nepravilno pakovanje
– Neposredno efikasno rešavanje žalbi i pritužbi
– Smanjenje vremena za obradu pritužbi sa 960 minuta (16 radnih sati) na 2 minuta po slučaju
– Povećanje zadovoljstva i poverenja kupaca, zahvaljujući svođenju grešaka na minimum
– Zaposleni su oslobođeni vremena i mogu se u potpunosti koncentrisati na na brzu obradu naloga
– Zaposleni imaju manji pritisak na radnom mestu, jer se ispravan način rada može dokazati

Podrška u projektovanju i realizaciji video nadzor pojekata

Za sve dodatne informacije kao i za prezentaciju Geutebrück video nadzor rešenja za farmaceutsku industriju, možete kontaktirati tim Upstream ICT Alliance, koji će vas uputiti na oficijelnog Geutebrück distributera, ili na sistem integratora za podršku u realizaciji vašeg projekta.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.