Razumevanje TVl rezolucije

Video-nadzor-TVL-rezolucija

Značaj razumevanja TVl rezolucije – korisnicima pružamo uvid u to kako da odrede rezoluciju u svetu analognih kamera u odnosu na IP video nadzor tehnologiju, gde je brojem piksela jasno definisana rezolucija, kako bi lakše i jednostavnije odabrali sistem u skladu sa stvarnim potrebama i budžetom.

Slika u okviru NTSC analognog videa sastoji se od 480 aktivnih horizontalnih linija. Prilikom slanja slike od kamere prema monitoru, ili prema dvr snimaču, prvo se šalje prvo polje od 240 parno-obeleženih linija, a nakon toga se transmituje i drugo polje od 240 neparno-obeleženih linija.

Parna i neparna polja se prikazuju naizmenično, pa kada se posmatraju simultano u vremenskim razmacima (60 polja u sekundi), polja se uklope jedna u druga dajući pritom prikaz kompletne slike – tj. jednog frejma. Frejm se ovde sastoji od 2 x 240(ukupno 480) linija.

Tri dijagrama različitih boja koja objašnjavaju video reoluciju

Video nadzor rezolucija

Video nadzor rezolucija (TVL – tj. TV linije) predstavlja monohromatsku specifikaciju koja prikazuje koliko linija može biti viđeno u okviru datog prostora.

Kao što je i prikazano na gore navedenom primeru, slika je šira nego što je višlja. To se zove 3×4 odnos slike(aspect ratio). Horizontalna rezolucija je definisana kao broj vertikalnih linija koje mogu biti vidljive u prostoru od ¾ od širine slike. Drugim rečima, koliko detalja možete videti u 75%( ¾) od širine slike.

Broj horizontalnih TV linija varira od kamere do kamere, ali većina proizvođača u asortimanu imaju analogne CCTV kamere sa 480TVL, 540TVL, 600TVL, 700TVL, 800TVL i 960TVL rezolucijom.

Analogna video nadzor rezolucija merljiva je u smislu broja emitovanih TV linija koje su vidljive na ekranu monitora.

Kvalitet videa je definisan isprepletanim linijama visoke gustine. TVL rezolucijska vrednost je zapravo prikaz linijske gustine koji kamera zapravo nije više u mogućnosti da reprodukuje kao individualne linije već kao jedinstevenu celinu, sliku. Što je TVL vrednost veća to je bolji kvalitet slike.

Tipična pixel veličina slike izražena kroz horizontalnu TV linijsku vrednost:

  • 480 TVL – 510px X 492px
  • 600 TVL – 768px X 494px
  • 650 TVL – 811px X 508px
  • 700 TVL – 976px X 582px

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.