INTEGRACIJA POSTOJEĆIH CCTV KAMERA U IP VIDEO NADZOR SISTEM

Video_nadzor_video_enkoderi-2-300x228-1

Situacija je takva da već X godina koristite instalirani vam analogni CCTV video nadzor sistem, koji je po tadašnjim standardima urađen po principu koaksijalnog trasnog kabliranja, a koji biste sada da zamenite novim, IP video nadzor sistemom i HD kvalitetom slike

Glavobolja vam počinje činjenicom da postojeću koaksijalnu kablažnu trasnu strukturu morate zameniti FTP/UTP sistemom strukturnog mrežnog kabliranja, a to niste u stanju da uradite jer je objekat u konstantnoj poslovnoj funkciji, i pri tom je građevinski zatvoren do te mere da je inicijalno polagana koaksijalna trasna kablovska struktura na većini mesta nepristupačna, u smislu da nije izvodljivo sprovesti zamenske kablažne trase, niti uraditi sistem strukturnog mrežnog kabliranja za potrebe IP video nadzora.

Postoji više efikasnih rešenja koje IP tehnologija omogućuje, a za rešavanje gore pomenutog problema.

Video enkoderi

Prvenstveno, možete iskoristiti video enkodere kako biste postojeće analogne kamere preveli u digitalni zapis i konektovali ih uz pomoć video enkodera na NVR mrežni video snimač. Uz pomoć video enkodera, kao što je npr.
Axis Q7204, možete zadržati i Pan-Tilt-Zoom funkcije, ukoliko ste u starom CCTV sistemu imali neke SpeedDome PTZ kamere. Takođe, napravili ste prostor za nova proširenja postojećeg video nadzor sistema, kabliranjem novih IP trasa i konektovanjem novih IP kamera. Na ovaj način migrirali ste vaše postojeće analogne CCTV video nadzor kamere u novi IP sistem i iskoristili ste ih na način da su one sada sastavni deo vašeg novog IP video nadzor sistema.

Pretpostavka je da ćete u ovom scenariju dalje proširivati sistem i nadograđivati ga novim IP kamerama, a eventualno i integrisati druga rešenja poput video analitičkih modula, sistema za kontrolu pristupa, ili drugih tehničko-povezanih solucija.

U slučaju da ne planirate neka ozbiljnija proširenja postojećeg video nadzor sistema, već želite da se zadržite na manje-više istom broj kamera, ali zato želite nove IP kamere sa HD kvalitetom slike, umesto X godina starih analognih CCTV kamera. Pri tom želite i da vam nove IP kamere rade na postojećoj koaksijanoj kablažno trasnoj strukturi!
Rešenje je sasvim logično i veoma troškovno-efikasno, uzevši u obzir da sa jedne strane nećete morati da plaćate opsežne instalaterske radove u domenu zamene teško pristupačnih postojećih koaksijalnih kablažnih trasa, novim mrežnim sistemom strukturnog kabliranja.

Rešenje se zove: Power over Coax
Power over Coax adapteri koriste postojeću koaksijalnu kablažnu strukturu da napoje IP kameru sa PoE ili sa PoE+, putem koaksijalnog kabla. Uz pomoć ovih adaptera, postojeće stare analogne možete zameniti novim IP kamerama, uz mogućnost korišćenja svih savremenih funkcionalnosti koje IP kamere današnjice pružaju.

Istovremeno ste izbacili iz upotrebe i prastari DVR snimač i zamenili ste ga novim NVR mrežnim video snimačem.
Pri tom NVR snimač na sebi ima preinstaliranu najnoviju verziju video menadžment softvera, koja vam je sada dostupna ne samo za jednostavno i lako upravljanje i korišćenje novog IP video nadzor sistema, već i za integracije sa drugim sistemima, bilo da želite da automatizovano upravljate sa više sistema poput npr. video nadzora i kontrole pristupa, bilo da želite da vašem, sada novom IP video nadzor sistemu dodatno uvećate korisničku upotrebnu vrednost, recimo nadogradnjom i korišćenjem video analitike kao poslovno-prodajno-marketing alata.

Power over Coax solucija je rešenje koje je pokazalo da efikasno maksimizuje korisničku upotrebnu vrednost sistema, stvarajući nov IP video nadzor sistem kao platformu za korišćenje svih postojećih ali i budućih IP video nadzor funkcionalnosti. Ovo rešenje je po mišljenju stručne javnosti, čak i bolje od opcije migriranja, jer stvara osnov za momentalno korišćenje svih prednosti IP video tehnologije, omogućuje naknadna proširenja po potrebi i što je još bitnije stvara 100% organski IP video nadzor sistem, otporan na IP inovacije i tehnološki struktuiran na način da ih sa lakoćom prihvati i u budućnosti koristi.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.