ZAŠTO PRISTUPNI KREDENCIJALI ZA MOBILNE UREĐAJE OSVAJAJU POVERENJE KAMPUSA?

kontrola-pristupa-nfc-mobilni-kredencijali-mobile-credentials-300x300-1

Sadržaj članka

Zašto pristupni kredencijali za mobilne uređaje osvajaju poverenje kampusa kada su sistemi za kontrolu pristupa u pitanju? Saznajte zašto potražnja za mobilnim podacima u obrazovnim ustanovama raste i kako integratori mogu iskoristiti ovu priliku. Kampus mobile credentials solucije omogućuju korisnicima da imaju jedan uređaj, koji verovatno već poseduju, a koji će služiti kao univerzalno sredstvo za kontrolu pristupa. Obrazovne institucije predstavljaju unosno tržište za integratore sigurnosnih sistema. Mnoge škole trenutno žele da modernizuju svoje programe identiteta učenika i integrišu nove tehnologije poput mobilnih podataka.

 

Informatička i informaciona sigurnost kao posebni departmani u obrazovnim ali i u kompanijskim kampusima sve su više uključeni u odabir tehnologije, nego što je to slučaj kod tradicionalnih funkcija sistema tehničke zaštite i upravljanja pristupom. U isto vreme, studenti, koji su krajnji „kupci“, zahtevaju pristup većem broju lokacija – ali sa manje fizičkih kartica i ključeva. Preovlađuje nasleđe starih, konvencionalnih sistema. I naravno, cena je glavni faktor u svakom trenutku.

Kako integratori mogu napredovati u ovom novom svetu koji se preklapa i sukobljava? Nova rešenja, poput mobilnog upravljanja identitetom i kontrole pristupa, omogućuju fleksibilan, dinamičan i beskontaktni pristup koji zadovoljava potrebe učenika, institucija, menadžera bezbednosti i IT-a.

Pristupite konvergencijama u kampusima

Iako je opštepoznato, vredi se usredsrediti na to kako se škole, a posebno univerziteti sastoje od skupa međusobno povezanih fizičkih okruženja. To uključuje učionice, sportske sale i atletske terene, zajedničke prostore, trpezarije, biblioteke i spavaonice. Uvezivanje ovih fizičkih prostora paralelni je skup virtuelnih okruženja, poput sistema za upravljanje bibliotekama, softvera za proveru laboratorijske opreme, sistema za plaćanja usluge pranja veša na kampusu i mnogih drugih.

Godinama su ova fizička i virtuelna okruženja radila manje-više kao izolovane celine, posebno u pogledu bezbednosti i kontrole pristupa. Student bi ranije mogao imati ključ za svoju studentsku sobu, ličnu kartu da mu/joj dozvoli da potpiše knjigu iz biblioteke, karticu sa uskladištenom vrednošću za pranje veša na kampusu i tako dalje. Ovo počinje da se menja.

Sigurnost i kontrola pristupa u obrazovnim institucijama sada se približavaju. Ljudi koji upravljaju ovim različitim oblastima života u kampusu zainteresovani su za dovođenje ovih individualnih celina pod jedinstveni mehanizam kontrole pristupa. I dok jedni žele ovu konvergenciju, drugi stvaraju inicijativu da se to dogodi zbog budžetskih pritisaka i zahteva učenika i drugih zainteresovanih strana.

Konvergencija u kontroli pristupa takođe potiče iz spoznaje da će instituciji biti bolje ako ima integrisanu svest i kontrolu nad privilegijama pristupa studenata, posetilaca, zaposlenih i prodavaca. Skupo je i složeno nadgledati kontrolu pristupa za ove različite grupe, od kojih svaka ima svoje zahteve za pristup i vremenske horizonte. Na primer, prodavcu koji vrši isporuku potreban je pristup nekoliko sati. Profesor bi mogao imati neprekidan pristup tokom decenije.

Krajnjim korisnicima je nezgodno da moraju da vode računa o značkama, ključevima, tokenima, key-fobovima i ličnim kartama. Administratorima je takođe lako da prave greške koje utiču na bezbednost, na primer zanemarivanjem isključivanja prava pristupa bivšem zaposlenom – što rezultira potencijalnim rizicima za bezbednost i krađu.

Konvergencijom ka mobile credential solucijama administratori će moći davati privilegije kontrole pristupa na način da centralizovano definišu korisničke uloge kako su postavljene u platformi za upravljanje identitetom i pristupom.
Ili, možda će želeti jednu ličnu kartu koja će studentu omogućiti da se odjavi iz biblioteke, plati veš i parkira svoj automobil u okviru kampusa. Ovo je stvar integracije softvera i podataka. S tim u vezi očekuje se da će zainteresovane strane imati pristup sveobuhvatnim podacima o kontroli pristupa i ponašanju krajnjih korisnika – sa kapacitetom za analitiku podataka, vizuelizaciju podataka, izveštavanje i upozoravanje.

Pokretači konvergencije u kontroli pristupa

Tehnologija i pogodnost nisu jedini pokretači konvergencije u kontroli pristupa. Zasebno pitanje je cena koštanja. Obrazovne institucije uvek pokušavaju da optimizuju budžete, a pristup silosu može biti skup. Uzmite u obzir ljude i objekte potrebne za vođenje kancelarija za proizvodnju znački. Značke, fobovi i kartice sa ključevima takođe koštaju. Ako se izgube ili ukradu, postoji administrativni postupak koji će ih zameniti, ali koji opet košta. Jedinstvenim, integrisanim sistemima upravljanje je obično jeftinije.

Zakonska usklađenost je novi faktor u ovoj situaciji. Zakoni mnogih zemalja čiji je cilj da zaustave širenje korona virusa stvorili su regulative za obrazovne institucije da ograniče broj ljudi koji se okupljaju na bilo kom mestu. Škole moraju dokumentovati da se pridržavaju ovih propisa. A, ova pravila će nas sigurno pratiti još neko vreme.

Sistemi tehničkog obezbeđenja su takođe važan činilac u ovom kontekstu. Obrazovne institucije postaju sve osetljivije na brige učenika i zaposlenih u vezi sa njihovom fizičkom sigurnošću. Incidenti koji se kreću od napada do pucnjave i nasilnih protesta učinili su škole svesnima da moraju bolje da prate ko dolazi i odlazi – i gde su ljudi u slučaju da se dogodi hazardna situacija.

Prilika za integrator kompanije

Kako se instalater i integrator kompanije mogu pozicionirati kao isporučilac solucije koja može da odgovori na potrebe konvergencije kontrole pristupa? Novi pristup, zasnovan na mobilnom upravljanju identitetom i kontroli pristupa, nudi čisto rešenje. Poznat kao dinamičko izdavanje identiteta, on stvara osnovni sistem koji generiše pristupne mobilne akreditive koji rade u gotovo svakom fizičkom ili digitalnom sistemu u kampusu. Budući da je mobilan, studenti i zaposleni ga lako prihvataju.

Evo kako to funkcioniše: Administratori koriste rešenje za centralizovano izdavanje identiteta za stvaranje jedinstvenih korisničkih identiteta. Ovi identiteti omogućavaju selektivan pristup na osnovu pravila koja zavise od uloge korisnika, npr. učenika, prodavca ili zaposlenog. Sistem koristi postojeću infrastrukturu za kontrolu pristupa, kao što su čitači vrata, da bi otkrio identitet korisnika na njegovom mobilnom uređaju. Tipično, čitač vrata može biti opremljen senzorom koji otkriva identitet korisnika korišćenjem njegovog smartphone-a, a istovremeno zadržava sposobnost rada sa zastarelim formatom kartice. To je beskontaktni pristup. Nema izrade značke ili kartice. Privilegije pristupa i opoziv privilegija događaju se u eteru.

Mobilni pristup omogućuje korisniku da jedan uređaj, koji on verovatno već poseduje, služi kao univerzalno sredstvo kontrole pristupa. Nečiji smartphone otvara vrata studentskim domovima, učionicama, laboratorijama, teretanama i kafeterijama. Pruža slobodu kretanja. Međutim, takođe je moguće vršiti monitoring. Sistem opciono može da prati kada ljudi dolaze i odlaze iz fizičkih prostora. Ovo je veliki napredak u odnosu na zastarele sisteme za kontrolu pristupa, koji uglavnom ne mogu reći kada je neko napustio prostor.

Kako do Mobile Credential rešenja za kampus?

Svaki kampus, bilo obrazovnog ili korporativnog tipa, ima svoje specifične zahteve i prioritete. Sam pristup projektovanju kampus mobile credential solucije specifične su za svako okruženje ponaosob. Integracije sistema kontrole pristupa sa drugim sistemima obezbeđenja, posebno sa video nadzor obezbeđenjem logičan je i često neophodan korak u planiranju i projektovanju. Upstream ICT Alliance u saradnji sa iskustveno pouzdanim i licenciranim sistem integrator partnerima pomaže kampus okruženjima u procesima konvergencije kontrole pristupa. Kontaktirajte nas i zakažite sastanak na ovu temu kako biste unapredili bezbednosne i logističke procese u okviru vašeg okruženja.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.