MILESTONE INTERCONNECT VIDEO NADZOR SOLUCIJA

Milestone-Interconnect-300x300-1

Sadržaj članka

Video nadzor platforma Milestone XProtect, sa svojim integracionim XProtect Interconnect modulom kreira i otvara mogućnosti u video nadzor primeni za kompanije sa potrebom centralizovanog video nadzora. Bolja povezanost udaljenih poslovnih jedinica, često puta znači bolji poslovni kontroling i efikasniji poslovni rezultat. Milestone XProtect Interconnect pomaže kompanijama sa geografski udaljenim poslovnim jedinicama da realizuju ekonomičan i efikasan centralizovan video nadzor poslovnih operacija.

 

Milestone XProtect Interconnect

Iz kompanije Milestone nam stiže solucija idealna za video nadzor za širok spektar različitih industrija koje na ekonomičan način mogu da dobiju centralizovan video nadzor povezujući više geografski udaljenih lokacija.

Kako istovremeno da dobijete i lokalnu sigurnost i centralizovano upravljanje a da je pri tom ekonomično, jednostavno za instalaciju i upravljanje. Milestone XProtect Interconnect je upravo solucija koja spaja sve ove komponente i omogućuje vam ekonomičan distribuiran video nadzor.

Milestone solucija pojednostavljuje potencijalno kompleksne i skupe sisteme za video nadzor. Ona korisnicima omogućuje spajanje više posebnih sistema za video nadzor, sa različitih geografskih lokacija u jedan centralizovani. Svaki od sistema može biti nezavistan, a opet njime se može upravljati i na centralizovan način. Idealan je za lance prodavnica ili drugih delatnosti koje imaju svoje maloprodajne i veleprodajne objekte širom zemlje ili regije, da sa jednog mesta prate dešavanja na svim lokacijama, kao i da utiču efikasnije na sprečavanje incidentnih situacija i neželjenih ishoda.

 

 

Ključne karakteristike Milestone Interconnect:

• Centralizovane dnevne operacije: efikasno upravljanje višestrukim samostalnim instalacijama video nadzora praćenjem i korišćenjem video dokaza.
• Brže reagovanje na incidente: operateri u centralnom sistemu mogu da pristupe videu i primaju alarme od povezanih sistema na udaljenim lokacijama.
• Lako praćenje najkritičnijih oblasti: pojedinačne kamere i lokacije mogu biti povezane i efikasno nadgledane samo sa jedne lokacije.
• Smanjenje troškova: smanjene su potrebe za lokalnim obezbeđenjem, operativnim i drugim troškovima održavanja jer se sistemima može upravljati daljinski, uz smanjenje i fizičkih poseta lokacijama.
• Optimizacija skladištenja videa: ova solucija omogućava korišćenje i udaljenog i centralnog skladištenja i svih mrežnih resursa.
• Solucija otporna na buduće nadogradnje i proširenja: omogućuje proširenje vašeg sistema za video nadzor na više geografskih lokacija kada se javi potreba za tim.

 

Intuitivna instalacija Milestone Interconnect softvera za video nadzor

Milestone Interconnect je kompatabilan sa svim Milestone proizvodima. Omogućeno je jednostavno povezivanje svih XProtect® softver instalacija za video menadžment, Milestone Hasky NVR i Milestone Arcus, i NETEYE NVR uređaja sa Milestone premijum softverom, XProtect® Corporate. Korisnici mogu svoje različite postojeće sisteme sa Milestone proizvodima prilagođene lokalnim potrebama i budžetu, da povežu na XProtect Corporate (Milestone premijum softver za video nadzor) koristeći Milestone Interconnect soluciju, čime im je omogućeno da pristupe najboljim mogućim funkcionalnostima i kompletnom pregledu neograničenog broja kamera sa udaljenih lokacija.

 

Projektna podrška

Za sve detaljne informacije u vezi sa realizacijom vašeg Milestone Interconnect projekta na raspolaganju vam stoji Milestone ovlašćeni distributer – kompanija IP Way, koja će vam pomoći sa pravilnim planiranjem i projektovanjem, a preko mreže njihovih ovlašćenih i iskustveno-pouzdanih Milestone sistem integratora možete dobiti kvalitetnu izvedbu sistema i prateću podršku.

U nastavku teksta možete pogledati komparativni prikaz između Milestone Interconnect i Milestone Federated Arhitecture:

Aspekt Milestone Interconnect Milestone Federated Architecture
Primarna primena Solucija optimizovana za povezivanje mnogo malih lokacija Solucija optimizovana za povezivanje nekoliko velikih lokacija
Kompatabilni proizvodi Svi XProtect VMS, Milestone Husky NVR-ovi i Milestone Arcus, Neteye NVR,.. XProtect Expert i XProtect Corporate
Skalabilnost Neograničen broj udaljenih lokacija može biti međusobno povezano na jedan centralni XProtect Corporate sistem Neograničen broj federalnih lokacija može biti povezano na jedan XProtect Corporate sistem
Video skladištenje Video snimci mogu biti skladišteni na udaljenom ili centralnom sistemu sa kombinacijom ručnog, izazvano događajem ili unapred raspoređenog upload-ovanja Skladištenje je jedino dostupno na udaljenom sistemu bez mogućnosti transfera video snimaka
Zahtevi mreže Tolerantna na povremene mrežne konekcije. Video može biti upload-ovan kada je mreža dostupna sa opcijom da će uskoro iskoristiti propusni opseg. Za uživo gledanje videa i za vraćanje na određeni deo video snimka mora da postoji adekvatni propusni opseg mreže. Zahteva stabilnu mrežnu konekciju između federalnih lokacija
IT zavisnost / korisničko upravljanje Autorizacija korisnika u udaljenom sistemu može biti odrađena korišćenjem osnovne korisničke autorizacije u XProtect VMS-u, Windows user-u ili Active Directory user-u, gde domen poverenja između centralnog sistema i povezanih udaljenih lokacija nije preduslov Zahteva definisane korisnika u zajedničkom Active Directory domenu, ili domen poverenja, između centralne i federalnih lokacija
Upravljanje Upravljanje udaljenim lokacijama sa integrisanom daljinskom desktop konekcijom Centralizovano upravljanje kroz navigaciju lokacija u XProtect federalnom Management Client-u
Upravljanje mapama i alarmima Mape i alarmi su definisani u centralnom sistemu Mape i alarmi su definisani na svakoj federalnoj lokaciji i dodate kao jedinstveno iskustvo u XProtect Smart Client-u
Bookmarking Bookmark-ovi mogu biti dodati centralno na sve povezane kamere, bez obzira na vrstu  povezanog sistema Bookmark-ovi mogu biti dodati centralno na svim federalnim kamerama, tamo gde se bookmarkovi  čuvaju u federalnom sistemu
Licenciranje Svaka kamera u povezanom sistemu i dostupna u centralnom XProtect Corporate sistemu zahteva Milestone Interconnect licencu uređaja Milestone Federated Architecture može se slobodno koristiti i nije predmet dodatnog licenciranja, osim redovnog VMS licenciranja

 

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.