AUTOMATIZACIJA CENTRALNOG MONITORING SISTEMA

monitoring-centar-absistemdcngv2-600x530

Sadržaj članka

ABSistemDCNGv2

ABSistemDCNGv2 omogućuje centralizaciju signala sa sustava tehničke zaštite na štićenim objektima u dojavnom centru, a osigurava pouzdan prijem i kvalitetnu obradu signala alarma.

ABSistemDCNGv2 kompatibilan je sa alarmnim prijemnicima proizvođača SurGard, Visonic, Paradox, Enigma, Ademco Contact ID kompatibilnim prijemnicima, AMC, Eldes, Bosch, Satel, Inim, S-Link, kao i na svim prijemnicima sa MLR protokolom.

logo za ab sistem dcNGv2

Softversko rešenje automatizacije centralnog dojavnog sustava

video nadzor alarm automatika

Obrada velikog broja hitnih i važnih informacija traži napredne alate koji će je učiniti pouzdanom, brzom i jednostavnom

Pogled u alarmnu situaciju
Programski paket ABSistemDCNGv2® omogućava centralizaciju signala sa sustava tehničke zaštite na štićenim objektima u dojavnom centru. Svrha mu je osigurati pouzdan prijem i kvalitetnu obradu signala alarma te operateru dojavnog centra olakšati rad. ABSistemDCNGv2® radi s alarmnim prijemnicima proizvođača SurGard®, Visonic®, Paradox®, Enigma®, Ademco Contact ID kompatibilnim prijemnicima, AMC®, Eldes®, Bosch®, Satel®, Inim®, S-Link® te svim ostalim prijemnicima koji koriste MLR protokol komunikacije.

Nova dimenzija upravljanja alarmom
Od ostalih karakteristika posebno se izdvajaju omogućen suživot Windows i Web aplikacija, integracija s video nadzor sustavima, podržan rad na više monitora (video-wall princip), lakše uočavanje neobrađenih događaja, ekran prilagođen brzoj reakciji dispečera, rad u LAN-u čime je omogućen istovremen rad više dispečera, karakteriziranje korisnika preko korisničkih profila (dispečer, master dispečer, voditelj Centra, …). Također, vlasnici štićenih prostora mogu vlastite prostore i podatke o povijesti događaja u štićenom prostoru pregledavati preko interneta uz moćno i jednostavno filtriranje podataka.

nagrada zlatna kruna za inovaciju

Stalni razvoj programskog paketa prati napredne potrebe tržišta
ABSistemDCNGv2® je višejezičan softver što znači da operateri u dojavnim centrima sve poruke primaju na jeziku i u pismu kojim najbolje vladaju čime se vrijeme njihove reakcije značajno skraćuje. Obuka operatera se provodi prilikom implementacije softvera, za nove funkcionalnosti kao i za nove operatere se organiziraju radionice, a istovremeno je tehnička podrška neprestano dostupna. Kontinuirani razvoj rezultira novim funkcionalnostima za kojima postoji interes i potreba. Modularan koncept i prilagodljiv format prikaza i ispisa omogućavaju prilagodbu potrebama svakog pojedinog korisnika.

isprava o konsenzualnom patentu

Programski paket prilagođen je različitim potrebama korisnika
ABSistemDCNGv2® podržava Windows 7, Windows 10 te Windows Server 2012 i novije operativne sustave, a razvijen je u Windows.NET® tehnologiji kao modularni računalni program. Tako se razni moduli mogu, ovisno o potrebama kupca, zasebno naručiti.

kontrolor video nadzora

Veliko iskustvo u implementaciji softvera za centralizaciju i integraciju u cijeloj regiji
Softveri za centralizaciju, ABSistemDC® i njegov slijednik ABSistemDCNGv2®, implementirani su u stotinjak dojavnih centara na području cijele regije. U najvećem broju je riječ o zaštitarskim dojavnim centrima, ali i o centrima tehničkog nadzora, sjedištima vatrogasnih postrojbi te nadzornim centrima velikih korporacija i tvrtki kao što su na primjer Erste&Steiermärkische banka ili Naftna industrija Srbije.

Nagrade za inovativnost i primjenjivost naših softverskih rješenja
Hrvatska gospodarska komora nagradila je svojim najvišim priznanjem Zlatnom kunom za inovacije 2009. tim stručnjaka Alarm automatike koji razvija programski paket ABSistemDCNGv2®. Inovacija “Videoverifikacija signala alarma” nagrađena je zlatnim odličjima i na nekoliko svjetskih sajmova inovacija kao što su INPEX u američkom Pittsburghu, Arhimed u Moskvi ili INOVA u Čakovcu. Znanje, iskustvo i dugogodišnji rad razvojnih stručnjaka Alarm automatike uloženi u izradu višestruko nagrađivane inovacije “Videoverifikacija signala alarma” su nakon provedenog postupka pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo u Zagrebu patentno zaštićeni i priznati kao “Konsenzualni patent PK20080151”.

Profesionalno i stabilno poslovanje
I Alarm automatika i njezini djelatnici imaju sva potrebna ovlaštenja s područja djelatnosti privatne zaštite, graditeljstva i informatike. O kompetenciji najbolje svjedoči povjerenje koje su nam ukazale mnoge eminentne tvrtke, a o stabilnosti poslovanja 3A certifikati bonitetne izvrsnosti, o profesionalnosti Cisco, Microsoft i ISO certifikati – 9001 za upravljanje kvalitetom i 27001 za informacijsku sigurnost. O tome koliko se važnosti pridaje razvoju i inovacijama nabolje svjedoči činjenica da je Alarm automatika d.o.o. u sklopu istraživanja Hrvatskog kvocijenta inovativnosti 2013. proglašena najinovativnijom tvrtkom u kategoriji srednjih tvrtki.

sertifikati i diplome za video nadzor

Skalabilno i modularno rješenje prilagođava se potrebama korisnika

Osnovna aplikacija

Obrada događaja je glavni modul osnovne aplikacije koji omogućava prikaz i obradu alarmnih događaja. Ovaj modul predstavlja ekran preko kojeg operater u dojavnom centru prati što se događa u štićenim prostorima, te s praćenim vozilima ili osobama. Vidljivi su svi događaji poredani po vremenu nastanka s time da su noviji događaji na vrhu. Operateru su sve ključne informacije dostupne odmah, na prvom ekranu, zahvaljujući tehnici napredne vizualizacije. Na donjem dijelu ekrana redaju se događaji po vremenu stizanja na prijemnik, a gornja strana ekrana detaljno prikazuje pojedinosti prostora koji je označen u donjem dijelu ekrana.

Osnovna aplikacija ABSistemDCNGv2® softvera sastoji se od nekoliko dijelova koji se po potrebi mogu prilagoditi potrebama korisnika. Obuhvaća funkcije Adresar, Izvještaji, Instalater, Satnica (Iznimke). Namijenjena je za do 500 štićenih prostora i jednog operatera, a po potrebi se može proširiti za dodatnih 500 objekata (Licenca 500) i za dodatnog operatera (Licenca Dodatni operater).

Adresar je modul za upravljanje kontakt podatcima o vlasnicima štićenih prostora. Služi za pripremu podataka za automatske izvještaje.

Izvještaji je modul za slanje automatskih izvještaja. Omogućavanja slanje e-mail obavijesti (po događaju) i e-mail izvještaja (dnevni, tjedni, mjesečni, kvartalni, godišnji) prema odabranim kriterijima (vrsta alarma i štićeni prostor).

Instalater je modul za praćenje održavanja i servisa sustava. Služi za upis instalatera (izvođača radova), datuma postavljanja i zadnjeg servisa sustava zaštite.

Satnica (iznimke) je modul koji omogućuje detaljno praćenje otvaranja/ zatvaranja i testova na štićenom prostoru. Ovisno o postavljenim kriterijima, sustav obavještava o izostanku testa, otvaranju/zatvaranju prije predviđenog vremena ili stanju prostora u predviđeno vrijeme (ukoliko je prostor ostao otvoren ili zatvoren van postavljenog vremena).

Dodatni moduli

Video verifikacija omogućava automatsko prikazivanje slike s kamera iz prostora u kojem je detektiran alarm. Između ostalog, tako se sprječavaju nepotrebne intervencije jer operater odmah može provjeriti je li alarm bio lažan ili ne.

WEB pristup je modul namijenjen prvenstveno korisnicima usluga dojavnih centara koji žele putem interneta imati pristup u dio informacija o vlastitim štićenim prostorima. Prijavom pomoću korisničkog imena i zaporke korisnik dobiva uvid u informacije poput statusa uključenosti ili isključenosti alarma ili povijesti događaja u štićenom prostoru. Tako se na primjer putem informacije o točnom vremenu isključenja alarma za pojedini prostor može saznati i vrijeme dolaska zaposlenika na posao ili povratka djece kući iz škole.

Skica je modul predviđen za grafički prikaz stanja zona štićenih prostora. Ponuđene su predefinirane ikone koje predstavljaju elemente alarmnog sustava.

Procedure Modul procedure vodi operatera korak po korak kroz postupak reagiranja na konkretan događaj i upozorava ga koje vezane radnje treba poduzeti. Time se njegov rad olakšava i ubrzava te se osigurava dosljedna primjena propisanih procedura. Procedure postupanja izrađuju se u dogovoru s korisnikom sustava tehničke zaštite za svaku vrstu alarma i za svaku statusnu dojavu i to u varijantama «u radno vrijeme» i «van radnog vremena» korisnika. Procedurama se do u detalje propisuju postupci koje operater dojavnog centra mora poduzeti pri dolasku alarma na prijemnik. Važno je istaknuti da se procedure moraju prilagoditi poslovanju i potrebama svakog pojedinog korisnika te da se prilikom njihove izrade posebno pazi da su sukladne važećim propisima.

SMS modul omogućava slanje SMS poruke s opisom unaprijed definiranog događaja na jedan ili više brojeva mobitela. U ovoj aplikaciji, operater iz ponuđene liste štićenih prostora bira onaj o čijem statusu (informacije o događajima) želi slati SMS poruke te tipu alarmnog događaja koji će generirati poruku. Servisni dio aplikacije stalno provjerava označene štićene prostore i u trenutku kada su oba kriterija (štićeni prostor i tip događaja) za slanje poruke zadovoljena SMS poruka se automatski šalje na označene brojeve mobitela.

Modbus Modul za integraciju s Modbus protokolom omogućava prikaz i upravljanje vanjskim jedinicama putem upravljačkih kontrolera (npr. LED prikazom stanja alarma i sl.).

Prednosti cjelovitog rješenja alarmne komunikacije usklađuju hardver, softver i usluge

Višejezičnost
ABSistemDCNGv2® je višejezičan softver što znači da operateri u dojavnim centrima sve poruke primaju na jeziku i u pismu kojim najbolje vladaju i s u nekoj zemlji uobičajenom terminologijom. Tako se vrijeme reakcije operatera značajno ubrzava.

Tehnička podrška
Korisnicima ABSistemDCNGv2® softvera je neprestano dostupna tehnička podrška.

Kontinuirani razvoj
ABSistemDCNGv2® softver se neprestano razvija i nadograđuje novim funkcionalnostima za koje su njegovi korisnici pokazali interes i potrebu.

Prilagođavanje zahtjevima korisnika
Modularan koncept ABSistemDCNGv2® softvera omogućava potpunu prilagodbu potrebama svakog pojedinog korisnika. Format ABSistemDCNGv2® softvera – njegov prikaz na ekranu i ispis – definira korisnik prema svojim potrebama.

Obuka operatera
Obuka operatera za rad s ABSistemDCNGv2® softverom provodi se inicijalno prilikom njegove implementacije, a za nove funkcionalnosti, nadogradnje i nove operatere redovito se organiziraju radionice.

Podržava različite komunikacijske formate s prijemnicima
ABSistemDCNGv2® podržava sve poznate komunikacijske formate pa je kompatibilan sa prijemnicima raznih proizvođača sustava tehničke zaštite.

Podržava definiranje vlastitog formata događaja
ABSistemDCNGv2® omogućuje korisniku da definira vlastiti format događaja, te na taj način vrši obradu podataka s alarmnih centrala različitih proizvođača i različite namjene (protuprovala, protuprepad, dojava požara).

izvod iz referentne listePodržani prijemnici

Alarm automatika je regionalni lider u industriji tehničke zaštite. Tvrtka može osigurati sve potrebno za implementaciju tehnološki naprednih i cjelovitih rješenja i sustava svih veličina i namjena: nabavu komponenti, tehničku podršku, projektiranje, izvođenje, održavanju i edukaciju.

Od samih početaka u Alarm automatici djeluje razvoji IT centar kojem je glavna uloga podržavanje implementacije IT tehnologija i u kojem se neprestano razvijaju softveri za centralizaciju i integraciju tehničke zaštite. Razvijena rješenja su više puta nagrađivana za inovativnost od strane struke i korisnika. Vlastita rješenja softverske integracije su zadnjih godina ključna za prepoznatljivost i razvoj tvrtke.

Od 1989. do danas tvrtka je razvila poslovanje u 14 zemalja regije i stalnu suradnju sa više od 100 dobavljača i više od
1.000 stalnih klijenata. Na skladištima je u svakom trenutku dostupna oprema vrijednosti veće od 3 milijuna €. Ima više od 100 zaposlenih od kojih je 70% visoke stručne spreme.

mapa

Saznajte više na linku, a za dodatne informacije kontaktirajte ured Alarm automatike.

 

 

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.