ONVIF PROFIL T

Video-Analitika-ONVIF-Profile-T_300x300

Sadržaj članka

ONVIF video nadzor platforma, kako je najavljivano i ranije, je promovisao Profil T – za napredni video striming. Ovim profilom obuhvaćena su unapređenja u domenu H.264/H.265 video kompresije, kontrola i podešavanja slike, alarmi detekcije pokreta i tampering alarma, metadata striminga i bi-direkcionog audio striminga.

Predstavljamo vam analizu ONVIF Profila T kojim su obuhvaćene napredne video striming mogućnosti i pružanje novog seta funkcionalnosti koje bi adresirale pitanja dublje VMS integracije i interoperabilnosti.

ONVIF Profil T

ONVIF predstavlja otvoreni standard sa kojim su usaglašeni skoro svi proizvođači profesionalne IP video nadzor opreme i solucija. Segmentiran na profile od kojih svaki ponaosob adresira pojedine segmente interoperabilnog funkcionisanja IP sistema, ONVIF profil T predstavlja nadogradnju Profil S platforme, sa naprednim funkcijama i proširenim mogućnostima integracije sa drugim sistemima kako bi se dodatno proširile integracione mogućnosti prilikom implementacije interoperabilnih video nadzor solucija. Takođe, nova T platforma podržava H.265 kompresiju slike, Motion Detection funkciju kao jednu od osnovnih naprednih karakteristika ove platforme, zatim podršku video analitike, kontrolu slike, metadata striminga, kao i bi-direkcionog audio striminga..

 

Video analitika, metadata striming

Omogućujući metadata striming, Profil T pruža bolju podršku za složeniju video analitiku uključujući i detaljnije podatke o nekom događaju, posmatranoj sceni ili osobi/predmetu od interesa. Jedan od vodećih svetskih proizvođača naprednih video nadzor solucija, Avigilon, uvelliko koristi Profil T kao platformu za integraciju svoje video analitike sa drugim proizvođačima video nadzor opreme.

Ranije, u početnim fazama razvoja IP tehnologije, video analitika je bila ograničena, odnosno koristila se samo za neke određene događaje, i sadržala je naprednije podatke koji su zahtevali određenu integraciju za rad u IP video nadzor sistemu. Jedina analitika bez koje nije mogao da se zamisli ozbiljan IP video nadzor sistem jeste Motion Detection, koja je i dan danas neizostavni deo velikih IP sistema, dok su ostale video analitike (Face Detection, Face Recognition, LPR…) koristile namenski na zahtev korisnika. Takođe i proizvođači kamera se neretko opredeljuju samo za Motion Detection analitiku, dok ostale analitike integrišu samo sa određenim modelima kamera.

 

Podrška naprednih funkcija – Kontrola i konfiguracije slike

Profil T omogućio je dodatnu podršku za funkcije koje će u mnogome olakšati rad naprednih IP video nadzor sistema. Tako su se pored VMD i video analitike, kao obavezne funkcije našli i tampering alarmi i digital inputi, koji omogućuju integraciju dodatnog sistema (npr alarmni sistem, kontrola pristupa…) i na taj način unapređuju i podižu na viši nivo bezbednost vašeg IP video nadzor integracionog rešenja. Još jedna novina kada je ONVIF Profil T u pitanju, jeste mogućnost napredne konfiguracije slike ili snimka poput focus, exposure, IR cut filtera i još mnogo drugih funkcija koje su obavezni, sastavni deo ovog profila, produbljujući konfigurisanje u samom VMS-u.

Uz obaveznu Motion Detection analitiku, i drugih stvari koje smo naveli, podrška svih ovih funkcija čini ONVIF Profil T veoma korisnim koji će u budućnosti olakšati i unaprediti interoperabilnost i integracije različitih IP solucija.

 

Podržana H.265 kompresija slike

U odnosu na ONVIF Profil S, koja podržava H.264, MJPEG i MPEG-4 kodeke, Profil T podržava i H.265 kodek, koji je takođe zastupljen već neko vreme u IP video nadzor solucijama. U okviru Profila T, svi kodeci se identifikuju uz pomoć IANA Media Types standarda, koji podrazumeva formate koji se koriste u video nadzoru kao što su H.264, H.265, MJPEG format kao i manje korišćene formate poput JPEG2000, VP8 i drugih.

U okviru Profila T, kamere moraju dostaviti informaciju da su spremne za upotrebu sa H.264 ili sa H.265 kodekom, dok će video menadžment softver platforme u ovom slučaju biti u mogućnosti da automatski „razumeju“ koji kodek je u upotrebi. Ranije VMS platforme pružale su podršku samo ONVIF uređajima sa H.264 strimom, dok su kompletno ignorisale H.265 strimove.

 

Obavezna Motion Detection funkcija

Još jedna novina je obavezna Motion Detection funkcija. Kamere i VMS softver šalju i primaju, odnosno beleže događaje prilikom nekog pokreta u posmatranoj sceni, koristeći standardni format. Pored ovog, kod Motion Detection funkcije, Profil T zahteva da se unapred definišu pravila i regioni kretanja iz VMS softvera (Motion Region Detector Configuration). Nedostatak ove funkcije, u ranijim ONVIF profilima, predstavljao je jedan od osnovnih problema na koji su korisnici sve više ukazivali i davali primedbe, jer se ovo smatra standardnom funkcijom kod naprednih, savremenih video nadzor rešenja.

 

Video Menadžment Softver

Međutim, uprkos svim ovim naprednim funkcijama, još uvek ni jedan VMS sistem ili NVR snimač nije označen kao „usklađen“ sa novom Profil T platformom. Po mišljenju mnogih iz razvojnog sektora vodećih svetskih kompanija, podrška za VMS sisteme se očekuje tokom sredinom drugog kvartala 2019-te godine.

Ovo može predstavljati potencijalni problem pri integracij VMS-a sa ovim naprednim funkcijama, jer mnogi VMS sistemi nemaju podržanu opciju da u svoj sistem integrišu funkcije podržane Profilom T kao što su kreiranje regiona pokreta, podešavanje analitičkih pravila, i slično, što može zahtevati fundamentalne promene u dizajnu korisničkog interfejsa.

 

Funkcionalna platforma sa jednim korisničkim interfejsom

Mnogi proizvođači i sistem integratori smatrali su da ONVIF nije imao dovoljno duboku i dobru integraciju kamera i VMS-a koja bi adresirala problem jednostavne direktne integracije. Dodavanjem ovih naprednih funkcija poput H.265 kompresije, kontrole slike, PTZ kontrole… novi ONVIF Profil T, pokriva nedostatke na koje su korisnici ukazali, kako bi platforma bila kompletna i funkcionalna.

Dodatno, kompleksniji zahtevi metadata striminga omogućuju integraciju napredne video analitike putem ONVIF-a, koja je u prethodnim profilima bila daleko kompleksnija ili neizvodljiva, uzimajući u obzir da video analitika mnogih proizvođača IP kamera nije podržana u različitim VMS platformama. Neke od ovih naprednih funkcija, značajno će povećati funkcionalnost sistema i smanjiti vreme za obuku korisnika jer mogu konfigurisati brojne analitike iz jednog korisničkog interfejsa, umesto da svaki interfejs uče ponaosob.

U proteklom periodu od kada je Profil T objavljen, mnoge kamere vodećih svetskih IP proizvođača poput Axis-a, Dahua, Hikvision-a, Sony-ja i drugih usaglašene su sa ovim ONVIF profilom.

ONVIF_Profile_T_Specification_v1-0

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.