ONVIF VMS INTEGRACIJE – NOVE MOGUĆNOSTI ZA VELIKE KUPCE

Video_nadzor_solucije_Milestone_onvif_bridge

Sadržaj članka

Milestone ONVIF Bridge, solucija za VMS integracije

Za sve velike video nadzor korisnike poput državnih energetskih kompanija, industrijskih kompleksa, aerodroma, banaka, ili gradova, najveća prepreka za unapređenje postojećih rešenja leži upravo u činjenici da su video nadzor sistemi različitih proizvođača i različitih tehnologija instalirani u različitim organizacionim jedinicama tog korisnika. Time, ne samo da je korisnik uskraćen za efikasnost centralizovanog nadzora svih svojih poslovnih jedinica, već su i buduće planirane video nadzor nabavke znatno otežane i komplikovane obzirom na nemogućnost kreiranja jasne strategije, plana i funkcionalnog projekta kada je u pitanju inteligentno i efikasno korišćenje video nadzor sistema u pitanju.

Ova problematika je u prošlosti u velikoj meri određivala nemogućnost kreiranja centralizovanog monitoring centra koji bi bio u mogućnosti uvezati strimove sa svih video nadzor kamera, različitih DVR-ova i NVR-ova i prikazati ih u okviru jednog, centralnog VMS korisničkog interfejsa.

Danas, zahvaljujući Milestone ONVIF Bridge-u veliki industrijski i njima slični korisnici mogu da odahnu, jer je rešenje njihovih problema već tu.

Iako najavljen krajem 2015-te godine, Milestone ONVIF Bridge je značajna poboljšanja dobio tokom 2016-te i 2017-te godine, kada ga je uostalom i većina IT konsultanata i projektanata na globalnom nivou testirala i saglasno se složila da je Milestone ONVIF Bridge značajna inovacija i svojevrsna prekretnica u video nadzor svetu.

Naime, Milestone ONVIF Bridge integralni je deo Milestone otvorene platforme, koji pruža mogućnost otvorene, ONVIF kompatibilne video integracije sa drugim VMS platformama.

Ukoliko neki, primera radi, industrijski korisnik sa desetinama geografski udaljenih lokacija – poslovnih jedinica, na kojima poseduje instalirane različite analogne, AHD i IP video nadzor kamere i sisteme, među kojima je i Milestone VMS, ali ne i na samoj centralnoj lokaciji koja je predviđena za kontrolni operativni centar u kome je npr. planiran Avigilon VMS kao krovna platforma – Koje bi bilo rešenje za uvezivanje svih video strimova i instaliranih sistema u Avigilon video menadžment platformu?

Obzirom na činjenicu da Milestone kao istinski otvorena video menadžment softver platforma koja u ovom momentu podržava konektovanje preko 6.000+ IP uređaja, jednostavno i efikasno može uvezati sve DVR / NVR uređaje sa pripadajućim AHD i IP video nadzor kamerama, svi postojeći video nadzor sistemi lako se mogu uvezati u centralni Milestone VMS sistem.

Od sada, zahvaljujući Milestone ONVIF Bridge-u moguće je sve te sisteme, zajedno sa video nadzor kamerama direkno vezanim na Milestone VMS konektovati na centralnu Avigilon video menadžment platformu, kao što je to npr bio zahtev u prethodnom hipotetičkom primeru industrijskog korisnika.

 

INTEGRACIJA NA NIVOU VIDEO MENADŽMENT SOFTVERA

Milestone ONVIF Bridge pruža punu video interoperabilnost u multivendor instalacijama, omogućujući time centralnim monitoring stanicama i velikim korisnicima da u ovakvim scenarijima imaju potrebnu efikasnost i više nego neophodnu centralizovanost video nadzor solucije.

Milestone ONVIF Bridge je kompatibilan sa relevantnim segmentima ONVIF profila G i profila S, omogućujući time udaljeni i centralizovan pristup uživo strimovima, kao i video nadzo snimcima, uključujući i mogućnost kontrole PTZ video nadzor kamerama.

Ključne karakteristike

  • Standardizovani interfejs omogućuje jednostavnu i laku integraciju Milestone XProtect VMS-a i Husky NVR solucija sa centralnim video alarm monitoring VMS platformama i centrima.
  • Omogućuje punu operabilnost i slobodu izbora prilikom velikih, multi-vendor instalacija, kao i jednostavnu VMS integraciju
  • Eksterni pristup bilo kom video strimu u Milestone Husky NVR-u ili XProtect video menadžment softverru kako za uživo strimove, tako i za video nadzor arhivu

ONVIF kao globalni forum posvećen standardizaciji komunikacionih IP video nadzor protokola, za primarni cilj ima da omogući olakšanu i nesmetanu razmenu video podataka. Kompanija Milestone želi da podrži ovaj cilj, te je iz tog razloga i razvijen Milestone ONVIF Bridge koji pruža interfejs sa podržanom funkcionalnošću slanja live strimova i video nadzor arhivnog zapisa sa bilo kog Milestone VMS proizvoda.

 

Milestone ONVIF Bridge i ONVIF standard

ONVIF standard olakšava razmenu informacija definišući im zajednički komunikacioni protokol. Ovaj protokol sadrži ONVIF profile, koji predstavljaju skup specifikacija za interoperabilnost između ONVIF podržanih uređaja.

  • ONVIF Profil G – Obezbeđuje podršku za video nadzor snimanje, arhivu i za pretragu. Detaljne ONVIF Profile G specifikacije
  • ONVIF Profil S – Obezbeđuje podršku za live video striming koristeći H.264 kodek, audio striming, kao i pan-tilt-zoom(PTZ) kontrole. Detaljne ONVIF Profile S specifikacije.

Milestone ONVIF Bridge podržava obavezne, uslovne i opcionalne „get“ funkcionalnosti koje omogućuju sledeće:

  • Zatražiti video strim
  • Autentifikovati korisnike sistema
  • Strimovati video
  • Puštati snimljeni video

 

ONVIF klijent

ONVIF klijenti mogu biti serveri ili drugi VMS koji su ONVIF kompatibilni. RTSP(Real Time Streaming Protocol) se koristi kako bis se ostvarila konekcija i kako bi se vršila kontrola data sesija između dva ili više sistema. Milestone ONVIF Bridge koristi ONVIF Profil S i RTSP kako bi upravljao zahtevima za videom od strane ONVIF klijenta, i kako bi video bio strimovan od XProtect-a ka ONVIF klijentu.

Video menadžment softver platforme enterprise klase dugo vremena su zabranjivale pristup drugim, konkurentskim proizvođačima, što je u znatnoj meri otežavalo i komplikovalo integracije velikih video nadzor sistema.

Milestone ONVIF Bridge je dostupan od verzije 2016 R2, bez dodatnih troškova ili licenciranja. Milestone ONVIF Bridge dostupan je u svim verzijama proizvodnog XProtect portfolija izuzev XProtect GO i XProtect Essential.

Za sve dodatne informacije o mogućnostima i limitima Milestone ONVIF Bridge solucije, kontaktirajte generalnog Milestone distributera za region Balkana – kompaniju IP WAY d.o.o.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.