SSM Total Management Software – Napredna Video Menadžment Solucija

video_nadzor_softver_samsung_hanwha

Sadržaj članka

Video nadzor solucija za efikasnije upravljanje velikim sistemima – SSM Total Management Software

SSM Total Management Software

Inicijalno razvijen od strane Samsung-a, danas SSM Total Management Software u okviru Hanwha Techwin grupacije predstavlja enterprise video menadžment rešenje za upravljanje širokim spektrom video nadzor solucija.

SSM video menadžment softver platforma dodatno olakšava upotrebu i administriranje Hanwha Wisenet portfolija proizvoda kamera, enkodera, DVR-ova i NVR-ova. Klijent-server arhitektura omogućuje stabilno video menadžment okruženje uz multi-site i multi-client konfiguracije. Pristup uživo strimovima ili video nadzor zapisu veoma je jednostavan čak i sa udaljenih lokacija, što ovo rešenje čini pogodnim za primenu u širokom spektru multi-site video nadzor instalacija.

SSM Total Management Software podržava efikasan centralizovan menadžment sistema. Administratori sistema mogu jednostavno konfigurisati sve servere, kamere, snimače kroz jedan UI, u kome istovremeno mogu podešavati korisnička ili grupna setovanja, za kompletan sistem.

Distribuirana arhitektura sistema SSM-u omogućuje primenu u širokom spektru video nadzor instalacija, a zahvaljujući integracionim modulima omogućena je skalabilnost sistema koja efikasno adresira potrebe kupaca bilo da se radi o maloj, srednjoj ili velikoj video nadzor instalaciji. SSM VMS u svojoj arhitekturi podrazumeva i transakcioni server, što omogućuje drugim sistemima poput npr. kontrole pristupa ili protivprovalnih sistema da budu jednostavno integrisani u SSM kao jedna solucija.

Efikasan monitoring je dodatna funkcionalnost na koju SSM korisnici mogu da računaju. Generisanje alarma na osnovu rule-trigger setovanja, kao i efikasne pretrage nastalih događaja operaterima omogućuju da se fokusiraju na ono što je zaista važno – efikasan incident menadžment. SSM podržava devet načina pretrage, kako bi operateri bili u mogućnosti da kompletiraju određenu incident menadžment proceduru veoma brzo i efikasno. SSM podržava tzv. Video Summary funkcionalnost, gde može prikazati video klip u trajanju od jednog minuta, ali sa ubrzanim 24-satnim sadržajem video nadzor arhive.

 

Multi-site / Multi-client monitoring

Konvencionalna monitoring rešenja podrazumevaju administratora na fizičkoj lokaciji na kojoj je i sam sistem kako bi bilo moguće administriranje i kontrola kamera i snimača u lokalu, što prilično limitira buduća proširenja sistema i uvećava troškove monitoringa i održavanja sistema. SSM podržava multi-site / multi-client monitoring i administriranje što u mnogome unapređuje efikasnost prilikom korišćenja sistema, dok istovremeno smanjuje troškove kompletne primenjene video nadzor solucije kada su srednje i velike video nadzor instalacije u pitanju.

 

Skalabilnost SSM solucije

Wisenet IP konektovani uređaji su automatski prepoznati i registrovani od strane SSM servera, a potom spremni i za dalje administriranje. SSM server može pretraživati konektovane IP uređaje, vršiti health-check provere i obavljati firmware ažuriranje svakog povezanog uređaja kako bi se osigurao ispravan rad i pravilno održavanje sistema.

 

Pouzdanost i bezbednost

Administriranje individualnih lokacija, korisnika i korisničkih grupa kontrolisano je od strane sistem menadžera. SSM predstavlja pouzdano video menadžment rešenje, u kom sa različitim autorizacionim nivoima i pravima pristupa, određene lokacije ili uređaji na tim lokacijama i upravljačke funkcionalnosti mogu biti kontrolisane već na nivou korisnika sistema.

 

Virtual Matrix

SSM Virtual Matrix je dizajniran da kontroliše video-wall monitore i da osigura da operateri uvek imaju kompletnu kontrolu nad svim monitorima omogućujući instant pregled video zapisa i brze promene video strimova kako bi se svi potencijalni incidenti mogli efikasno istražiti. Podržani su sequence, event i map monitoring režimi rada za efikasniji nadzor svih kamernih strimova i dešavanja iz kontrolnog monitoring centra. Bez dodatnih mrežnih uređaja ili video kontrolera više monitora može biti sjedinjeno u jedan koji će isporučivati npr. samo jedan video strim.

 

Federalizovana arhitektura

SSM funkcionalnost federalizovane arhitekture omogućuje konektovanje geografski udaljenih, nezavisnih SSM sistema kao bi se kreiralo centralizovana video nadzor solucija. Svi sistemi se administriraju nezavisno što eliminiše problem administriranja nezavisnih udaljenih sistema i omogućuje sve prednosti posedovanja i korišćenja centralizovanog video nadzor rešenja. Konektovanje dva SSM sistema obično traje manje od minuta, a korisnici će momentalno biti u mogućnosti da dobiju udaljeni pristup sistemskim uživo strimovima kao i video nadzor arhivi.

 

Bandwidth optimizacija

U svrhu efikasnog i pouzdanog monitoringa, SSM koristi Automatic Profile Change kao funkcionalnost koja može kontrolisati formate prikaza posebno za visoko-rezolucijske strimove, kao i za video strimove male rezolucije. Ova funkcionalnost posebno je potrebna i efikasna u operacijama unutar kontrolnog monitoring centra.

 

Upravljanje generisanim događajima i alarmima

Sve funkcionalnosti vezane za generisanje događaja, poput prioriteta, rule-trigger akcionog podešavanja, događaja u realnom vremenu, thumbnail prikaza događaja,.. i sl. namenjene su isključivo unapređenju efikasnosti monitoring operacija, što u krajnjoj liniji vodi ka većoj organizaionoj operativnoj efikasnosti. Dodatno, SSM pruža mogućnost potvrde incidentnih događaja od strane operatera, kao i audio striming za upozoravanje ljudi u opasnim ili rizičnim situacijama.

 

Podržani različiti načini pretrage video arhive

SSM omogućuje ukupno devet načina pretrage, čime je podržana efikasno izvršenje incident menadžment procedura.

  • Datum/vreme, event i bookmark pretrage predstavljaju osnovne SSM funkcionalnosti pretrage.
  • POS i heat-map predstavljaju segment BI pretrage za npr. vlasnike maloprodajnih/veleprodajnih objekata.
  • Detekcija pokreta i smart search omogućuju da se dođe do dokaznog materijala u veoma kratkom roku.
  • Video Summary funkcionalnost, koja prikazuje video klip u trajanju od jednog minuta, ali sa ubrzanim 24-satnim sadržajem video nadzor arhive.

Detaljnije informacije o SSM Total Management Software-u možete pronaći u datasheet-u proizvođača koji možete preuzeti na sledećem linku: SSM Video Menadžment Softver.

Takođe, na raspolaganju vam stoji i ovlašćeni distributer kompanija C.C.T.V Centar Master sa svojom mrežom sistem integrator firmi kako bi vam pomogli u vezi sa preciziranjem zahteva, projektovanjem i implementacijom sistema.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.