Struktura za video sisteme i mogućnosti primene

Video-nadzor-Analitika-Struktura-Sistema-i-Mogucnosti-Primene-300x228-1

Video nadzor sistemi doživeli su potpuno novu upotrebnu vrednost sa pojavom i sve širom rasprostranjenošću korišćenja video analitike

Korišćenjem video analitike kao sastavnog dela video nadzor sistema, sam sistem postaje upotrebljiviji i korisniji za set novih funkcija (prepoznavanje određenih situacija, automatizovano alarmiranje i izveštavanje korisnika, automatizovani kontrolni procesi u okviru određenih segmenata poslovanja…).

Korisnici sistema sa inkorporiranom video analitikom su nesumjivo na dobitku, jer im video nadzor omogućuje da na centralizovan način upravljau poslovnim procesima bitnim za njihovo poslovanje – pa na taj način u potpunosti koriste sve prednosti nabavljenog video nadzor sistema i maksimizuju njegovu upotrebnu vrednost.

Tehnička postavka sistema je segmentirana na video analitiku koja se izvršava na samoj kameri(camera-based, on-board), na video analitiku koja se izvršava na serveru (server-based), kao i na video analitiku koja komplementarno koristi ove dve vrste video analitičkih modula u okviru jednog sistema.

Camera-based video analitika koristi se na samoj IP kameri, kao firmware koji se instalira direktno na i izvršava sa IP kamere. U ovakvoj postavci, analitički firmware i IP kamera čine kompletan sistem, namenjen za određenu video analitičku primenu, koja za korisnike obezbeđuje vitalne poslovne podatke. Sistem je pritom putem mreže jednostavno i efikasno potpuno upravljiv.
Server-based video analitika koristi se na serverskoj strani video nadzor sistema i u mogućnosti je da pruži centralizovano korišćenje više različitih video analitičkih modula, sa više međusobno povezanih IP kamera i drugih mrežnih uređaja.

 

Mogućnosti primene

Korišćenje punih kapaciteta IP video nadzor tehnologije je upravo korišćenje video analitike u okviru video nadzor sistema, obzirom da danas postoje najrazličitiji video analitički moduli, za najdiversnije poslovne i bezbednosne korisničke primene, koji pružaju precizne i sistematizovane informacije.

Od video analitičkih modula za marketing i prodaju, preko modula za kontroling, proizvodne procese, bezbednost,… video analitika je danas primenjiva u svim poslovnim segmentima. People Counter, Occupancy, Queue, Cross Line Detection, License Plate Recognition, Intrusion Detection, Sabotage Detection, Heat Maps, Skimming Detection, Loitering,… samo su neki od video analitičkih modula primenjenim u različitim poslovnim okruženjima, koji sistematizacijom poslovnih podataka omogućuju efikasnije i bezbednij upravljanje poslovnim procesima.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.