AVIGILON HIGH DEFINITION STREAM MANAGEMENT (HDSM)™

Video_Nadzor_HDSM_7-3-300x198-1

Sadržaj članka

Avigilon High Definition Stream Management (HDSM)™

Video Nadzor – Avigilon High Definition Stream Management (HDSM)™ – Maksimalna skalabilnost i napredni menadžment mrežnih resursa

Avigilon HDSM je patentirana video strim menadžment tehnologija koja drastično umanjuje server-klijent bandwidth potrebe, dodatno optimizuje potrebne hardver resurse, omogućuje punu skalabilnost sistema i korišćenje značajno većih rezolucija u kamerama koje su deo sistema.

 

Video nadzor izazovi

Prilikom proširenja vašeg video nadzor sistema, u smislu broja kamera i uvećanja rezolucije po kameri – Da li vaš video menadžment softver to može efikasno da isprati?

Scenario dobro poznat svim korisnicima velikih video nadzor sistema, bilo da se radi o video nadzoru banaka, industrijskih objekata, gradova, ili saobraćajnica: Ekstenzivno čekanje na sistem da odreaguje i da prikaže željeni živi strim ili arhivni snimak. Spor, granulast i zamućen video, dok se sistem bori da isporuči traženu rezoluciju i traženi FPS. Ovo su više nego očigledni simptomi da video menadžment softver (VMS) koji koristite nije u stanju da izdrži zahteve rastuće HD video nadzor arhitekture.
I dok su napredne kompresione tehnologije poput H.264 donele značajne uštede u bandwidth-u, u odnosu na ranije kompresione standarde, ukupne performanse vašeg VMS-a nisu odredive samo na osnovu kompresije.
Prilikom naknadnih proširenja i dodavanja HD IP kamera u vaš video nadzor sistem, dodatno opterećenje i pritisak na mrežne i hardver resurse eksponencijalno raste.
Kako bi se rešio izazov sistemske skalabilnosti i menadžmenta mrežnih resursa, Avigilon je razvio High Definition Stream Management (HDSM)™ tehnologiju. HDSM je patentirana strim menadžment video nadzor tehnologija koja drastično umanjuje server-klijent bandwidth potrebe, dodatno optimizuje potrebne hardver resurse, omogućuje punu skalabilnost sistema i korišćenje značajno većih rezolucija u kamerama koje su deo sistema.

 

Kako HDSM radi

I dok su ostali VMS sistemi zavisni da kodek modifikacijama video kompresije, multi-kastingom ili multi-strimingom upravljaju mrežnim resursima – Avigilon Control Center (ACC) video menadžment softver koristi HDSM, namenski razvijenu bandwidth menadžment tehnologiju koja drastično u odnosu na tradicionalne tehnologije redukuje ukupno mrežno opterećenje.

HDSM tehnologija skladišti video informacije na serveru u malim paketima podataka. Simultano, HDSM razdvaja video u višestruke upotrebne segmente – niže rezolucije i manje veličine za situacioni pregled posmatrane scene, kao i mnogo veće strimove i maksimalne rezoluicje, za maksimalne detalje u posmatranoj sceni. HDSM nakon toga pametno upravlja ovim strimovima, a sve to na osnovu onoga što operater-korisnik sistema u datom momentu gleda. Na primer, ukoliko se više kamera istovremeno prikazuje u ACC video menadžment klijent softveru, sistem šalje video niže rezolucije i manje veličine od servera do klijenta. Međutim, kada operater odabere neku od prikazanih kamera i recimo digitalno zumira da bi iz scene pretražio neki konkretan detalj, sistem automatski od servera ka klijentu prosleđuje video nadzor strim visoke rezolucije. Takođe, samo deo koji je u interesnom fokusu operatera u tom datom momentu se prosleđuje u visokoj rezoluciji, a ne kompletna scena tj. vidno polje kamere. Ovo drastično umanjuje nivo informacija koji se razmenjuje na server-klijent relaciji, a samim tim pruža se i jedinstven menadžment raspoloživim mrežnim resursima.

HDSM zapravo deli posmatranu scenu tj. vidno polje kamere u kvadratne regione od interesa, koji se skladište i enkoduju/dekoduju nezavisno jedni od drugih. Deljenje slike u više kvadranata na ovakav način nosi jedinstvenu prednost koja se pre svega ogleda u manjoj potrebi za procesorskom snagom i u bržem odzivu sistema.
HDSM tehnologija na ovaj način omogućuje da se video arhivira u različitim rezolucijama, ali i da mu se pristupa brže i efikasnije.

HDSM 2.0 tehnologija razvijena je da radi sa H.264 kompresionim standardom, a ovo tehnološko uparivanje omogućuje jedinstvene i vrhunske performanse sistema. Ove poboljšane performanse naročito su od koristi kada vaš postojeći sistem sa 1MP ili sa 2MP kamerama proširujete kamerama sa većim rezolucijama (npr. 5 MP+ video nadzor kamere).
Slika 1A: ACC server arhivira video strimove i visoke i niske rezolucije.
Slika 1B: ACC klijent prima i dekodira samo visoko-rezolucijske strimove oblasti koja je predmet posebnog interesa.

Na slici 1A, HDSM tehnologija ilustrovana je 3×4 kvadrantnom mrežom ispod koje se nalazi slika sa kamere 16 MP rezolucije. Slika je podeljena u 12 posebnih oblasti. Kada operater-korisnik zumira određenu oblast za više detalja, samo taj deo(u ovom primeru jedna dvanaestina ukupne rezolucije) šalje se od servera ka klijentu. Ovo ne samo da drastično reducira bandwidth između servera i klijenta, već značajno umanjuje i potrebu za dekoding resursima, čime su direktno omogućene bolje performanse sistema, brže vreme odziva i bolji opšti korisnički utisak pri korišćenju sistema.

HDSM video nadzor tehnologija takođe koristi postupno umanjenje rezolucija. Na primer, ukoliko ćete celokupno vidno polje od 16 megapikselne kamere prikazivati na vašem 1080p(2MP) monitoru kao situacioni pregled posmatrane scene i to raditi bez zumiranja u potrazi sa specifičnim detaljima, sistem bi vam tada isporučio sliku srednje rezolucije, obzirom da u ovom momentu možete maksimalno da potražujete 2MP podataka.
A ukoliko se ova ista kamera prikazuje u okviru mreže koja pokazuje višestruke kamere (npr. jedna od devet kamera u 3×3 mrežnom (grid) prikazu), sistem će vam isporučiti najnižu rezoluciju za taj konkretan scenario.
U svakom slučaju, HDSM tehnologija omogućuje prikaz rezolucije i detalja koji vam je potreban, i to samo u momentu kada vam je potreban.

 

HDSM tehnologija naspram transkodinga

Transkoding nije element HDSM tehnologije, iako je veoma zastupljen kao konverzioni metod u video nadzor industriji. Transkoding se koristi mahom u slučajevima kada targetirani uređaj ne podržava određeni format, ili poseduje limitirane snimačke kapacitete. U video nadzor industriji transkoding se često koristi između video menadžment servera i HTML i/ili klijent sesije korisnika koji sistemu pristupa putem mobilnog uređaja. Eksperti u video nadzor industriji smatraju čak i da većina video nadzor tehnologija zapravo koristi transrating, što je proces sličan transkodingu, a u kome se fajlovi kodiraju u niži bitrate, bez promene video formata fajlova. Ovo omogućuje da određeni video nadzor zapis bude arhiviran na manjem HDD prostoru i preko slabije i sporije mrežne infrastrukture.

Svakako, postoje ograničenja u korišćenju transkoding tehnologije:
1. Transkoding je funkcionalnost koja iziskuje ekstenzivno ulaganje u hardver i procesorsku snagu. Ovo postaje očigledno kada korisnici pokušavaju da udaljeno, sa svojih mobilnih uređaja pregledaju video koji je prethodno prošao transkoding ili transrating proces. Rezultirajuće vreme čekanja usled baferovanja, ili potreba za pauziranjem snimka kako bi se prikazala maksimalna rezolucija, nisu baš nešto što bi se shvatilo kao pozitivni korisnički utisak. HDSM tehnologija uspešno prevazilazi ove izazove.

2. Deljenje CPU resursa sa drugim softver servisima kao što je transkoding, neizbežno dovodi do limitiranja performansi koje su u direktnoj korelaciji sa raspoloživim resursima. Iz ovog razloga HDSM tehnologija je u samom jezgru Avigilon Control Center video menadžment softvera, pa korišćenje ACC VMS-a ne monopolizuje postojeće hardver CPU resurse.

3. Korišćenje posebnog hardvera neophodnog za transkoding poboljšava performanse sistema, ali istovremeno može biti opterećujuće i skupo po budžet kada su srednji i veliki video nadzor sistemi u pitanju. Na primer, jedan transkoding hardver uređaj može podržati samo do četiri video strima, i samo jednu korisničku sesiju u datom momentu. HDSM tehnologiji nije potreban dodatni hardver, što dodatno omogućuje troškovno efikasnija i znatno jednostavnija skaliranja video nadzor sistema, sa kamerama viših rezolucija.
Transkoding je hardverski gledajući skuplja opcija, dok istovremeno ograničava skaliranje i performanse video menadžment sistema.

 

Dodatne prednosti korišćenja HDSM video nadzor tehnologije

HDSM video nadzor tehnologija uvećava efikasnost video strim menadžmenta preko mreže bez dodatnih investicija u mrežnu infrastrukturu. Na primer, HDSM 2.0 ne iziskuje bilo kakvu dodatnu procesorsku snagu od strane hardvera koji je u funkciji u vašoj mreži. Čak šta više, procesorska snaga potrebna za jedan H.264 kamera strim sa HDSM 2.0 smanjena je u odnosu na prethodnu verziju HDSM tehnologije, a evo i kako:
– Dekodiranje na strani klijenta može biti sprovedeno paralelno na višestrukim CPU jezgrima, uz niži radni takt procesora, što omogućuje da se hardver mašine sa višejezgarnim procesorima efikasnije koriste za potrebe ACC klijent softvera.
– U većini slučajeva, klijentski deo arhitekture nema potrebu da dekodira kompletno vidno polje u punoj rezoluciji. Shodno tome, standardni komercijalni hardver, kao i Avigilon-ov hardver sa preinstaliranim Avigilon Control Center video menadžment softverom može sa lakoćom izvršavati HDSM 2.0 funkcionalnost.

HDSM 2.0 tehnologija ne monopolizuje hardver resurse na način da uvećava video latentnost, ili da negativno utiče na umanjenje kvaliteta slike, što omogućuje korisnicima sistema potrebnu fleksibilnost da bezbedno povećaju rezoluciju u kamerama koje su na sistemu, kao i da povećaju sam broj kamera, bez rizika da ugroze stabilnost sistema i kvalitet video materijala.

Za velike korporativne korisnike, kao i za sistem integratore koji planiraju proširenje video nadzor sistema, Avigilon Control Center video menadžment softver sa HDSM tehnologijom je rešenje koje može osigurati i uvećanje performansi i fleksibilnost video nadzor sistema.

Sa HDSM 2.0 Avigilon je upario H.264 kompresiju sa inteligentnim bandwidth upravljanjem i kreirao efektnu video nadzor soluciju koja omogućuje široku sistemsku skalabilnost i u broju kamera i u rezoluciji.
Sve ovo moguće je bez dodatnog hardvera i uvećanja procesorske snage, bez uvećanja video latentnosti, kao i bez smanjenja kvaliteta slike. Kao rezultat, korisnici sada mogu koristiti prednosti HDSM video nadzor tehnologije sa postojećim hardverom, kako bi ostvarili uštede u potrošnji mrežnih resursa i pri tom zadržali maksimalno visok kvalitet slike i detalja u sceni.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.