Projektovanje video nadzor sistema sa Avigilon self-learning video analitikom

video_nadzor_video_analitika

Sadržaj članka

Avigilon self-learning video analitika

Avigilon self-learning video analitika predstavlja istinsko osveženje u planiranju i projektovanju savremenih video nadzor solucija

Dizajnirana sa primarnim ciljem da olakša i invetivno unapredi način na koji se video nadzor sistemi koriste, Avigilon self-learning video analitika u komplementarnom korišćenju sa Avigilon video menadžment softverom postala je neizostavni poslovni alat u planiranju i realizaciji naprednih savremenih video nadzor rešenja.

Avigilon self-learning analitika integrisana je u samim Avigilon IP kamerama sa kojih se i izvršava, a radi u komplementarnom sadejstvu sa Avigilon Control Center video menadžment softverom.

Uvećanje korisničke upotrebne vrednosti koje Avigilon self-learning video analitika omogućuje ogleda se prvenstveno u mogućnosti kreiranja kastomiziranih pravila i adekvatnoj sistemskoj reakciji u slučajevima kršenja tih pravila tj. u incidentnim situacijama.

U ovom vodiču za projektovanje video nadzor sistema sa Avigilon self-learning video analitikom fokusiraćemo se prvenstveno na mogućnosti primene i na vrste sistemskh solucija koje sa lakoćom možete kreirati i implementovati u vašem poslovnom okruženju, bilo da se radi o bezbednosnim, ili potrebama vezanim za monitoring poslovno operativnih procesa i unapređenje istih.

U drugom delu vodiča bićete u prilici da se uz zvanični dokument proizvođača informišete o tehničkim preduslovima i načinu instalacije IP kamera sa podržanom self-learning analitikom.

Avigilon vodič za planiranje, projektovanje i realizaciju video nadzor projekata koji uključuju self-learning analitiku omogućiće vam kreiranje i korišćenje kastomiziranih video nadzor rešenja koja su u skladu sa vašim specifičnim potrebama.

Mogućnosti primene

Bezbednosne primene i mogućnosti video analitike:

 • Identifikacija objekata i ljudi
 • Perimetarska zaštita
 • Detekcija anomalija
 • Prepoznavanje šablona ponašanja (npr. zadržavanje osoba ili vozila)
 • Kreiranje solucija za prevenciju incidentnih situacija
 • Efikasan odziv u pre/post-incidentnim situacijama
 • Forenzička post-incident pretraga, trenutna pretraga, Avigilon Appearance Search

Sektor primene:

 • banke
 • industrijski objekti
 • državna uprava i administracija
 • gradovi
 • javna preduzeća
 • kompanije
 • objekti kritične infrastrukture
 • granični prelazi

Poslovne primene i mogućnosti video analitike:

 • Monitoring proizvodnih i prodajnih procesa (proizvodni pogoni, prodajna mesta)
 • Evaluacija efikasnosti zaposlenih na geografski udaljenim lokacijama
 • Osobe ili objekti nisu prisutni u sceni
 • Osobe ili objekti napuštaju scenu (proizvodna linija, prodajni pult,…)
 • Evaluacija i optimizacija prodajnih kampanja
 • Prepoznavanje registarskih tablica
 • Mogućnost trenutne pretrage video arhive, Avigilon Appearance Search

Sektor primene: maloprodajni/veleprodajni objekti, proizvodni pogoni, banke, šoping centri, distributivno-logistički centri, kompanije sa geografski udaljenim lokacijama.

Patenti

Avigilon poseduje ključne industrijske patente kada je video analitika u pitanju:

 • Ključni, osnovni industrijski video analitički patenti
 • Više od 700 internacionalnih patenata:
 • Video Analitycs
 • Metadata
 • Video Tripwire
 • Video Segmentation
 • Retail Point-of-Sale Integration
 • Object Inserted/Removed
 • Automated License Plate Recognition
 • Access Control
 • Firmware Upgrading

Određene industrijske patente koje poseduje, Avigilon putem naplate i izdavanja licenci, ustupa na korišćenje drugim proizvođačima profesionalne video nadzor opreme i softvera.

Internacionalni proizvođači koji plaćaju za korišćenje licenci iz domena video analitike su:

 • 3VR Security, Inc.
 • ACTi Corporation
 • Agent Video Intelligence Ltd.
 • Aimetis Corp.
 • Bosch Security Systems, Inc.
 • FLIR Systems, Inc.
 • HikVision
 • Digital Technology Co., Ltd.
 • i3 International Inc.
 • Illisis,Inc.
 • IntelliVision
 • Technologies Corp.
 • IQrity Inc.
 • ITX Security Co., Ltd.
 • IVS Technology Co., Ltd.
 • Luxriot (A&H Software House, Inc.)
 • March Networks Corporation
 • Merit LILIN Ent. Co., Ltd.
 • Pelco, Inc.
 • Sensormatic Electronics, LLC
 • Sony Corporation
 • Topview Optronics Corp.
 • UDP Technology Ltd.
 • VIVOTEK Inc.

I dok ostali globalni proizvođači pristupaju licencnom programu kako bi bili u mogućnosti da kreiraju i tržištu ponude kastomizirana rešenja koja uključuju naprednu video analitiku, Avigilon zadržava dve osnovne konkurentske prednosti stečene dugogodišnjim ulaganjem u razvoj video analitike.

Prvenstveno, ključni video analitički patenti po osnovu razvijene tehnologije dostupni su isključivo u okviru Avigilon video nadzor kastomiziranih rešenja. Drugo, zbog cene koštanja licenci za korišćenje video analitičkih patenata koju drugi proizvođači plaćaju Avigilon-u, Avigilon video analitička rešenja imaju značajan faktor cenovne konkurentnosti.

U prilogu možete pročitati oficijelni vodič za implementaciju Avigilon video analitičkih rešenja, za kreiranje naprednih video nadzor solucija. Vodič se oslanja prvenstveno na tehničke preduslove i načine instalacije IP kamera sa podržanom self-learning analitikom, sa posebnim fokusom na:

 • Opšte smernice
 • Indoor/Outdoor režim rada video analitike
 • Reflektujuća svetlost
 • Adaptivni IR
 • Preporučena iluminacija
 • Elementi koji ometaju rad video analitike
 • Pokrivenost prostora
 • Brzina objekata
 • Postavljanje kamera u spoljnom okruženju
 • Self-Learning funkcionalnost
 • Avigilon Appearance Search funkcionalnost

Na sledećem linku možete preuzeti Avigilon vodič za planiranje, projektovanje i realizaciju video nadzor projekata koji uključuju self-learning video analitiku:

Avigilon Designing Video Analytics Site

Za realizaciju pilot projekata i konsultacije u vezi sa self-learning video analitikom, kontaktirajte već danas vašeg Avigilon predstavnika. Avigilon predstavnik pomoći će vam u kreiraju optimalnog rešenja koje je u skladu sa vašim potrebama i budžetom i povezaće vas sa autorizovanim sistem integratorom koji vam taj konkretan video nadzor projekat može pouzdano i efikasno implementirati.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.