Vodič za 4G-LTE-5G

media-share-0-02-05-c5c599e1d50f83bdd13e40f70a0eb8881ec37c78dfbf5472eafe67346511716a-11782b4b-aca7-4b7b-a4db-0dadd6069d5b

Sadržaj članka

Vodič za 4G/LTE/5G  mobilne mreže za video nadzor primenu

Velike integrator kompanije koje se bave kako telekomunikacijama tako i sistemima tehničke zaštite, a potiču i posluju u zemljama regije Balkana, su već počeli sa plaćanjem kotizacija i slanjem svojih zaposlenih u US na obuke i sertifikaciju za rad sa 4G/LTE/5G baznim stanicama i mobilnim mrežama.

Na stranu telekomunikacioni segment, dajemo vam prikaz kako će implementacija 5G mreže u našem regionu – očekivana za sredinu 2019-te godine – uticati na tržište video nadzora i koje će sve to prednosti i mane ovom tržištu doneti.

Bićete u prilici da sazate više o korišćenju mobilnih mreža za video nadzor primenu, uključujući sledeće segmente:

  • Uporedni prikaz 4G, LTE i 5G mobilnih mreža
  • Standardi 4G mreže
  • Budućnost 5G mreže
  • Prednosti: postavljanje kamera bilo gde i efikasno puštanje u rad
  • Nedostatci: obnavljajući troškovi i ograničen bandwitdth
  • LTE video nadzor kamere
  • Antenska dodatna oprema
  • Nove mogućnosti za video nadzor instalacije

4G vs LTE vs 5G

Generacijski ili G standard razgraničenja se koristi za mobilne komunikacije od izlaska druge generacije mreža(2G). 4G je četvrta generacija standarda.

LTE je marketinški termin koji se koristi za odvajanje defaultne 4G mreže od nekih ranijih 4G mreža koje nisu bile u stanju da obavljaju punu specifikaciju standarda 4G (u suštini bile su samo unapređene i nešto brže 3G mreže). 5G је peta generacija ovog komunikacionog standarda.

4G LTE standardi

LTE komunikacioni standard mobilne mreže je određen za preuzimanja do 1 Gb/s na stacionarnim uređajima (kao što su video nadzor kamere, kućni ruteri i sl.) i 100 МB/s na mobilnim uređajima.

Od svog originalnog izdanja do puštanja LTE (Long Term Evolution), dostupne brzine i područja pokrivenosti mreže su zbog zahteva potrošača porasla u mnogim oblastima, paralelno sa rastom korisnika pametnih telefona u istom periodu.

Budućnost 5G komunikacionog standarda

Iako se ne očekuju do 2020-te godine, 5G mreže su uveliko u fazi testiranja i ekspanzije. Očekuje se da njihov uticaj na tržište video nadzora u relaciji sa uslugama cloud video hosting-a raste, jer je već prisutan sa 4G LTE ponudama.

5G može predstavljati veliki korak napred, jer GSMA želi da ima bilo koji uređaj podržan od 5G mreže sa 1 do 10 MB/s sa 1ms povratnog vremena, sa značajnim smanjenjem korišćenja baterije i značajnim produženjem njenog roka trajanja, kada su u pitanju npr. napajanja IoT uređaja.

Prednosti: postavljanje kamera bilo gde i efikasno puštanje u rad

Glavna prednost LTE mobilnih mreža je što ne zahtevaju direktnu optičku vidljivost sa baznom stanicom, kao u klasičnom wi-fi okruženju. Umesto toga povezuju se sa predajnicima mobilne telefonije. To znači da kamere mogu biti postavljene skoro svuda gde postoji signal mobilne telefonije, pod predpostavkom da je dostupna dovoljna propusna moć mreže za željenu/namenjenu primenu.

Takođe, ne postojanje optičke vidljivosti nikako ne znači da ne treba koristiti direkcione i omnidirekcione antene za bolje procesiranje video nadzor signala.

Dodatna prednost ogleda se i u tome da video nadzor kamere često mogu biti i brže instalirane i u okviru sistema puštene u rad, kada se koriste mobilne mreže, jer je jedino napajanje potrebno za raspoređivanje kamera korišćenjem mobilnih mreža.

Nedostatci: obnavljajući troškovi i ograničen bandwitdth

Glavni nedostatak korišćenja mobilnih mreža za nadzor su obnavljajući, mesečni troškovi, obično nekoliko desetina eura mesečno. Cena može da varira u zavisnosti od frekventnosti mesečne upotrebe sistema, zahtevane brzine, broja kamera,…

ISP propisi i generalni generalna dostupnost kapaciteta mobilnih mreža varira u zavisnosti od regiona, sa Neki ISP-ovi nude “neograničen” prenos podataka, neki imaju limit na neograničene podatke mesečno, nakon koje je propusni opseg prilično ograničen.

Funkcionisanje mobilnih mreža u svrhu video nadzora zavisi od kvaliteta mreže konkretnog ISP-a, umesto da njima upravlja integrator ili krajnji korisnik sistema. ISP-ovi uglavnom navode visok procenat raspoloživosti, ali ova raspoloživost ne može biti pri brzinama koje su potrebne za pravilan rad sistema video nadzora.

Za povezivanje kamera 4G mrežama najčešće se dodaju modemi/ruteri iz dva ključna razloga:
Ograničena mogućnost kod ugrađenih kamera u 4G mreže: U osnovi, malo kamera ima ugrađeno mobilno povezivanje, i one koje imaju su manje poznatih brendova sa manje dostupnim opcijama.

Korišćenje spoljnih modema omogućava korišćenje gotovo bilo koje kamere. Drugo, korišćenje eksternog rutera omogućava korisnicima da nadograde nove modele sa dodatnim brzinama, veći broj portova u skladu sa potrebama, ili druge funkcionalnosti, umesto da budu ograničeni na ono što je dostupno kao interno ugrađeno na 4G  video nadzor kamerama.

LTE Kamere za objekte u pokretu

Neki komercijalni proizvođači poput Brickom-a lansirali su na tržište modele video nadzor kamera sa ugrađenim 4G modemom, ili preko dodavanja USB modema ili sa ugrađenim SIM slotovima.

Veći rast se pojavio u potrošačkom segmentu, sa Arlo Go, Nubo, i D-Link’s DCS 1820, sve obuhvaćeno i ugrađeno u 4G kapacitet. Međutim, ovi modeli se obično ne integrišu sa ostalim rekorderima / VMS-ovima i ne podržavaju ONVIF standard, što ih u suštini čini samostalnim sistemima i neprikladnim za integracije sa profesionalnim video nadzor i VMS solucijama.

Antenska dodatna oprema

Pošto jačina signala mobilnih mreža može veoma da varira između lokacija, preporučuje se da korisnici koriste samo USB modeme opremljene sa portovima za eksternu antenu. Na taj način, za područja sa slabim signalom, korisnici mogu da usmere antenu u pravcu najbližeg predajnika koji obezbeđuje dovoljan signal za upotrebljiv protok.

Obzirom da neprestano snimanje videa može brzo da iskoristi tipičnu granicu propusnog opsega podataka mobilnih mreža, korisnici bi trebalo da razmisle o korišćenju edge recording-a na 4G kamerama (snimanje i skladištenje videa na više povezanih skladišta, na kameri ili direktno povezanom uređaju za skladištenje).

Na ovaj način video arhiva se može pregledati kada je to potrebno, a smanjena rezolucija prenosa se može koristiti za uživo prenos i tako redukovati značajno bandwidth potreba. Primer kamere sa integrisanim SSD-om koji se može koristiti u ovom kontekstu je AVIGILON H4 Edge Solution (ES) Camera Line.

Nove mogućnosti za video nadzor instalacije

Uvođenje 5G komunikacionog standarada otvara novo poglavlje za tržište video nadzor opreme, obzirom da po prvi put postoji dovoljan kapacitet i brzina mobilne mreže koja može omogućiti korisnicima realno korišćenje video nadzor cloud servisa.

Sa strane kupaca, ovo višestruko unapređuje nabavku i korišćenje sistema, počevši od efikasnijih modela nabavke i kupovine, preko nižih korisničkih troškova izazvanih potrebom usaglašavanja sa GDPR-om, dok istovremeno sa druge strane omogućuje sistem integrator kompanijama da obogate svoju ponudu za model poslovanja koji podrazumeva obnavljajuće mesečne prihode.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.