ZAŠTITA PRIVATNOSTI U VIDEO NADZOR INDUSTRIJI

axis-egde-300x300-1

Sadržaj članka

Zaštita privatnosti video nadzor implementiranih sistema od ključne je važnosti za sva pravna lica koja video nadzor koriste kao osnovno sredstvo za rad. Neposedovanje tehnologije za zaštitu privatnosti u okviru video nadzor sistema može uzrokovati visoke GDPR kazne. Video nadzor neusklađen sa zaštitom privatnosti može uzrokovati dobijanje kazne u iznosu do 20 miliona Eur, ili u iznosu do 4% ukupnog godišnjeg prometa kompanije!

Predstavljamo vam AXIS Live Privacy Shield, još jednu od solucija koja vam može pomoći u obezbeđivanju zaštite privatnosti i sigurnih uslova za rad.

 

Jedinstveno dinamično maskiranje štiti privatnost u video nadzoru

Kada vam je potreban video nadzor, ali takođe morate i da zaštitite privatnost ljudi, izbor vam olakšava AXIS Live Privacy Shield solucija koja omogućuje monitoring nadzorne aktivnosti bez prikupljanja ličnih podataka.

Axis Communications predstavio je AXIS Live Privacy Shield, trenutno, na tržištu jedinstveni Edge analitički softver za kamere, koji maskira ljude u realnom vremenu u video strimovima u punom frame rate-u. Uz sve to, solucija je izuzetno pouzdana i ekonomična. Korisnici korišćenjem ove solucije poštuju pravila i regulative koje se odnose na zaštitu privatnosti, a istovremeno, vide kretanja i aktivnosti u svojim prostorijama. Za Axis Live Privacy Shield nije potreban skup server jer direktno radi na odabranim Axis kamerama i lako se prilagođava.

 

Video nadzor solucija za zaštitu privatnosti:
• Garantuje privatnost i zaštitu ličnih podataka
• Pouzdano, dinamično maskiranje sa visokim frame rate-om u realnom vremenu
• Isplativa edge solucija visokih performansi
• Laka za instalaciju, konfigurisanje i upravljanje
• Za unutrašnju upotrebu na područjima sa dobrim i stabilnim osvetljenjem

 

Video nadzor sa zaštitiom privatnosti

AXIS Live Privacy Shield usaglašen je sa pravilima i propisima za zaštitu privatnosti i ličnih podataka. Iako solucija maskira identitet pojedinaca uživo i na snimljenom videu, ipak vam omogućuje da vidite njihovo kretanje. Ona poredi živi pregled kamere sa setom scena u pozadini i primenjuje detaljne i dinamične transparentne maske na područjima promene. Drugim rečima, pokreti ljudi i pomeranja objekata izgledaju kao folije preko pozadine. Ceo proces se dešava brže od jednog treptaja oka i efikasno eliminiše prikupljanje ličnih podataka. Sami možete da odlučite koliko često pozadina treba da se automatski ažurira, nivo detalja na konturama providnih maski i frame rate.

 

 

Fleksibilnost u video nadzor operacijama zaštite privatnosti

Nativno, dinamično maskiranje se primenjuje na celom vidnom polju kamere, ali korisnici mogu da izaberu i definišu oblasti u kojima se maskiranje ne primenjuje – na primer, ako postoji transportna traka na kojoj se kreću objekti koje korisnik želi da vidi, kao što je “isključena” oblast prikazana na slici ispod. Takođe, korisnici mogu kofigurisati sistem tako da on isporučuje odvojeni video snimak bez dinamičnog maskiranja, tako da ovlašćeni posmatrači u slučaju incidenta mogu pristupiti svim detaljima.

 

 

Na slici je prikazana AXIS Live Privacy Shield mogućnost da isporuči simultani video snimak sa dinamičnim maskiranjem (A) i bez maskiranja (B). Na ovom video stream-u, jedna „isključena“ oblast, bez dinamicnog maskiranja je primenjena na području oko kase.
U oblastima gde maskiranje predstavlja konstantnu potrebu, možete koristiti statičnu funkciju kamere za maskiranje privatnosti u kombinaciji sa AXIS Live Privacy Shield.
Kao i na gore navedenom primeru na slici, možete podesiti statično maskiranje privatnosti na području terminala za plaćanje kreditnim karticama.

 

 

Video nadzor tehnologija koja donosi novi nivo pouzdanosti i ekonomičnosti

 

Ugrađena Edge analitika na samoj kameri, omogućuje jednostavna i ekonomična podešavanja

 

AXIS Live Privacy Shield maskira promene u realnom vremenu i to čak i do punog frame rate-a, u zavisnosti od rezolucije kamere. Možete biti sigurni da neće slučajno otkriti nečiji identitet. Direktno radi na određenim AXIS fiksnim kamerama, bez potrebe za skupim centralnim serverom. Ovo omogućuje lako prilagođavanje i jednostavnu nadogradnju video nadzor sistema.
AXIS Live Privacy Shield je solucija veoma pristupačne cene koja rešava pitanja koja bi mogla da budu jako skupa ako se ne koriste na pravi način.

 

Savršena nadzorna solucija za određene aplikacije

AXIS Live Privacy Shield je pre svega dizajnirana za korišćenje u unutrašnjim područjima sa dobrim i stabilnim osvetljenjem. Ova solucija je pogodna za daljinski video nadzor ili snimanje u oblastima u kojima je nadzor inače problematičan zbog pravila i propisa koji se odnose na privatnost ličnih podataka. Idealan je za preradu, proizvodnju i logistiku, situacije kada se video nadzor prvenstveno koristi za praćenje procesa proizvodnje, prerade i sl.
Ostale potencijalne primene ove solucije se nalaze u maloprodaji, zdravstvu, obrazovanju i na državnim objektima, sa odgovarajućim uslovima okruženja.

AXIS Live Privacy Shield je inicijalno dostupna u odabranim evropskim zemljama. Može da se kupi pojedinačno ili u pakovanju od 10 licenci za kompatabilne AXIS kamere. Potrebna je jedna licenca po kameri i ona može biti aktivirana na kameri ili online. Za dodatne informacije, kontaktirajte ovlašćenog Axis distributera kompaniju IP WAY.

 

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.