VIDEO ANALITIKA – TRUE VIEW QUEUE – HOT SPOTS

12/02/2016 |

Segmentna analiza prostora u cilju iskazivanja nivoa posećenosti i utvrđivanja oblasti u prostoru sa visoko frekventnom posećenošću (tzv. Hot Spots) – predstavlja samo deo mogućnosti koje pruža TrueView video nadzor analitika

Queue analitika namenjena maloprodajnom sektoru. Ovaj analitički modul takođe je napravljen sa svrhom analize i upravljanja redovima. Analitika detektuje količinu ljudi u redovima, npr. ispred kase, ili ispred info pulta, pa je u slučajevima kada veličina reda pređe unapred definisane vrednosti, moguća pravovremena alokacija zaposlenih direktno na mesta gde je prevelika gužva nastala.
Sektoru maloprodaje TrueView Queue analitika pruža upotrebljivu analitiku i uvid u načine poboljšanja odnosa sa kupcima i unapređenja opšte radne efikasnosti zaposlenih.

HOT SPOTS – ANALITIKA FREKVENCIJE POSETILACA U PROSTORU

Prilikom setovanja TruwView Queue analitike korisnik definiše interesne oblasti u okviru prodajnog prostora, čime dobija upotrebljive analitičke podatke o tome koliko je posetilaca prošlo i stojalo ispred određenih prodajnih rafova, ispred digitalnih reklamnih displeja, kao i podatke o frekvenciji i toku kretanja kupaca u prodavnicama. Svi podaci su sistematizovani i prikazani na način da se mogu analizirati tokom vremena, čime je dat uvid u trendove posećenosti po određenim regionima u prodajnom prostoru, na nivou jedne prodavnice, kao i na nivou kompletne mreže maloprodajnih objekata.

Marketing timu i menadžmentu u sektoru maloprodaje ovi podaci koriste, ne samo za planiranje i optimizaciju izloženosti prodajnog asortimana, već i za evaluaciju i unapređenje sistema naplate proizvođačima koji svoju robu žele da izlažu u visokofrekventnim oblastima određenog maloprodajnog prostora.

 

POTPUNO INTEGRISANA, BEZ DODATNOG HARDVERA

TruwView Queue je ’stand-alone’ aplikacija koja se kao firmware instalira direktno u IP kameru sa koje se samostalno i izvršava – bez potrebe za dodatnim hardverom. Sva analitika odvija se na samoj kameri, što predstavlja troškovno-efikasno rešenje pri nabavci ovog sistema. Kompletno rešenje se jednostavno instalira i povezuje na lokalnu mrežu, a svo konfigurisanje, upravljanje i izveštavanje koje sistem pruža vrši se sa fizički udaljene lokacije putem web korisničkog interfejsa.