VIDEO NADZOR ANALITIKA KAO POSLOVNI ALAT

12/02/2016 |

Pisali smo već o različitim mogućnostima primene video nadzor analitike, a ovog puta fokus ćemo zadržati na primeni video analitike u smislu korišćenja sistematizovanih poslovnih parametara na način koji omogućuje racionalizaciju poslovnih troškova, mogućnost efikasnijeg upravljanja i pravilne alokacije raspoloživih resursa

Ukoliko određena kompanija sa svojom mrežom maloprodajnih/veleprodajnih objekata želi da na pametniji način upravlja svojom mrežom, da kontrolisano podešava intenzitet određene marketing kampanje – u momentu dok je ta kampanja još u toku, da maksimizuje efekte prodajnih kampanja i da ostvaruje bolje poslovne rezultate – Poslovni video analitički moduli su primarni alat o čijoj implementaciji ta kompanija treba da povede računa.

Pažljiva priprema u smislu planiranja i projektovanja video analitičkog rešenja na nivou mreže objekata prvi je ozbiljan zadatak, a nakon implementacije sistema i puštanja u rad, korisnik već momentalno može da koristi pogodnosti sistematizovanih podataka kako bi efikasnije upravljao interesnim poslovnim procesima.

Interesantan poslovni alat je video analitika True View People Counter, ili recimo True View Occupancy koje obezbeđuju vitalne informacije i otvaraju nove opcije i mogućnsti za unapređenje poslovanja.

Koristite precizne podatke o intenzitetu posetilaca kako biste:

  • Izmerili koji procenat od ukupnog broja posetilaca zaista izvrši kupovinu;
  • Analizirali trendove posećenosti objekata, u posmatranom vremenskom intervalu, ili tokom trajanja određene marketing-prodajne kampanje;
  • Evaluirali uticaj različitih kampanja i promocija;
  • Unapredili planiranje i raspored zaposlenih u objektu/objektima, u zavisnosti od trendova posećenosti;
  • Identifikovali i nagradili prodajne objekte sa iznad prosečnim rezultatima, kao i zaposlene u njima

Video analitika za upravljanje redovima i određivanju visoko frekventnih oblasti u okviru nekog prodajnog objekta, poput True View Queue, još jedan je od poslovnih alata kompanija koji omogućuje pravovremenu i pravilno alociranu intervenciju menadžmenta, u ciju poboljšanja operativnih poslovnih rezultata. Osim što daje mogućnost boljeg planiranja upravljanja redovima u objektu, ova analitika u mogućnosti je ukaže na oblasti u okviru prodajnog prostora koje imaju veću frekventnost posetilaca-kupaca, pa na taj način menadžment ima mogućnost boljeg planiranja izloženosti robe / unapređenja sistema naplata kotizacionih iznosa dobavljača za izloženost robe u najfrekventnijim delovima prodajnog prostora.

Takođe je interesantan poslovni video analitički alat za za kontrolu procesiranja finansijskih transakcija u objektu, kao npr. Milestone XProtect Transact koji pomaže kompaniji da na nivou mreže svojih prodajnih objekata lako identifikuje i reši probleme koji uključuju POS/ATM operacije, kako bi smanjila gubitke, pokušaje prevare, i kako bi stvorila bezbedno i ugodno korisničko okruženje za svoje kupce.