VIDEO NADZOR ANALITIKA – STRUKTURA SISTEMA I MOGUĆNOSTI PRIMENE

12/02/2016 |

Video nadzor sistemi doživeli su potpuno novu upotrebnu vrednost sa pojavom i sve širom rasprostranjenošću korišćenja video analitike

Korišćenjem video analitike kao sastavnog dela video nadzor sistema, sam sistem postaje upotrebljiviji i korisniji za set novih funkcija (prepoznavanje određenih situacija, automatizovano alarmiranje i izveštavanje korisnika, automatizovani kontrolni procesi u okviru određenih segmenata poslovanja…).

Korisnici sistema sa inkorporiranom video analitikom su nesumjivo na dobitku, jer im video nadzor omogućuje da na centralizovan način upravljau poslovnim procesima bitnim za njihovo poslovanje – pa na taj način u potpunosti koriste sve prednosti nabavljenog video nadzor sistema i maksimizuju njegovu upotrebnu vrednost.

Tehnička postavka sistema je segmentirana na video analitiku koja se izvršava na samoj kameri(camera-based, on-board), na video analitiku koja se izvršava na serveru (server-based), kao i na video analitiku koja komplementarno koristi ove dve vrste video analitičkih modula u okviru jednog sistema.

Camera-based video analitika koristi se na samoj IP kameri, kao firmware koji se instalira direktno na i izvršava sa IP kamere. U ovakvoj postavci, analitički firmware i IP kamera čine kompletan sistem, namenjen za određenu video analitičku primenu, koja za korisnike obezbeđuje vitalne poslovne podatke. Sistem je pritom putem mreže jednostavno i efikasno potpuno upravljiv.
Server-based video analitika koristi se na serverskoj strani video nadzor sistema i u mogućnosti je da pruži centralizovano korišćenje više različitih video analitičkih modula, sa više međusobno povezanih IP kamera i drugih mrežnih uređaja.

 

Mogućnosti primene

Korišćenje punih kapaciteta IP video nadzor tehnologije je upravo korišćenje video analitike u okviru video nadzor sistema, obzirom da danas postoje najrazličitiji video analitički moduli, za najdiversnije poslovne i bezbednosne korisničke primene, koji pružaju precizne i sistematizovane informacije.

Od video analitičkih modula za marketing i prodaju, preko modula za kontroling, proizvodne procese, bezbednost,… video analitika je danas primenjiva u svim poslovnim segmentima. People Counter, Occupancy, Queue, Cross Line Detection, License Plate Recognition, Intrusion Detection, Sabotage Detection, Heat Maps, Skimming Detection, Loitering,… samo su neki od video analitičkih modula primenjenim u različitim poslovnim okruženjima, koji sistematizacijom poslovnih podataka omogućuju efikasnije i bezbednij upravljanje poslovnim procesima.