ANALITIKA ZAUZETOSTI PROSTORA – TRUE VIEW OCCUPANCY

12/02/2016 |

TrueView Occupancy integriše tehnologiju brojanja posetilaca i sa naprednim algoritmima pruža vam mogućnost procene nivoa zaokupljenosti tj. zauzetosti prostora

TrueView Occupancy isporučuje upotrebljivu analitiku o fizičkoj zauzetosti i upotrebljivosti prostora – pomažući nam da razumemo kretanje ljudi/posetilaca u okviru nekog prostora, kao i zauzetost i trendove zaokupljenosti tog prostora. Namenjen maloprodajnim i veleprodajnim objektima, prostorima za konvencije, šoping centrima,… TrueView Occupancy je indikator trendova povećanja prodajnih prilika, kojima se može pozitivno upravljati pametnijim planiranjem prodajnog osoblja i promotivnih kampanja.

PROCENA PROSEČNOG VREMENA ZADRŽAVANJA

Tradicionalno, nivoi zauzetosti u datom prostoru se procenjuju kada se od broja posetilaca koji UĐU, oduzme broj posetilaca koji IZAĐU. Međutim, uzimajući u obzir da ni jedan sistem za brojanje posetilaca(People Counter) nije 100% tačan, svaki propušteni posetilac, ili svako pogrešno duplo, ili troduplo brojanje od strane sistema, biće eksponencijalno akumulirano tokom dana. Ova pojava na nivou statističke greške imaće veoma mali efekat na izveštaje o broju posetilaca (People Counter), ali će zato rezultirati velikom nekonzistentnošću i velikom razlikom kada računamo zauzetost objekta(Occupancy).

TrueView Occupancy je izgrađen na platformi brojanja ljudi, ali koristi i patentirani algoritam brojanja zadržavanja (Pending Counting Algorythm) koji je razvijen da kontinuelno analizira ponašanje posetilaca, i da računa prosečna vremena posete. Prosečno vreme posećenosti(zadržavanja) se u okviru ovog algoritma koristi kako bi se isfiltrirale greške sistema brojanja posetilaca koje se akumuliraju tokom dana. Finalni ishod i osnovna funkcija aplikacije TrueView Occupancy na ovaj način jestu procene zauzetosti prostora i prosečna vremena posećenosti prostora u svakom datom momentu.

 

POTPUNO INTEGRISANA, BEZ DODATNOG HARDVERA

TrueView Occupancy je ’stand-alone’ aplikacija koja se kao firmware instalira direktno u IP kameru sa koje se samostalno i izvršava – bez potrebe za dodatnim hardverom. Sva analitika odvija se na samoj kameri, što predstavlja troškovno-efikasno rešenje pri nabavci ovog sistema. Kompletno rešenje se jednostavno instalira i povezuje na lokalnu mrežu, a svo konfigurisanje, upravljanje i izveštavanje koje sistem pruža vrši se sa fizički udaljene lokacije putem web korisničkog interfejsa.

Sistem TrueView Occupancy vrši brojanje u realnom vremenu koliko ljudi se nalazi u okviru zadatog perimetarskog prostora. Nivoi zauzetosti mogu biti direktno slati na displej nadležnog menadžmenta, a ukoliko zauzetost prostora pređe unapred definisane limite, automatizovani sistem obaveštavanja o tome može, takođe u realnom vremenu, informisati zaposlene putem mail-a, i/ili sms-a, kako bi se pravovremeno i na pravilan način alocirali raspoloživi resursi u svrhu unapređenja efikasnosti i profitabilnosti poslovanja.