Kako da odaberete adekvatan objektiv?

12/02/2016 |

Izbor adekvatnog objektiva za vaš video nadzor od ključne je važnosti, obzirom da je osnovni cilj upotrebljiv snimak objekta ili objekata od interesa u posmatranoj sceni

Za vas smo kreirali uputstvo za odabir adekvatnog objektiva kako bismo vam olakšali izbor video nadzor kamera koji je u skladu sa vašim potrebama.

Prilikom odabira željenog objektiva, potrebno je uzeti u obzir dva osnovna parametra, a to su 1. udaljenost kamere od objekta, ili prostora koji želite nadgledati i 2. širina tog prostora.

Npr. ukoliko se željeni objekat ili interesni prostor nalazi na 20 metara od kamere, a konfiguracija prostora je takva da trebate nadzirati oblast širine od 8 metara do 10 metara, u tabeli dole u prilogu možemo konstatovati da je dobar izbor objektiv od 12mm.

Ovaj objektiv na žižnoj udaljenosti od 20m daje najdetaljniji prikaz onoga što se dešava u tom posmatranom prostoru.

Generalno, što je objekat od interesa dalji od kamere, a prostor uži, objektivi sa većom milimetražom su preporučeni izbor. Dok se naprotiv ovom video nadzor scenariju, za posmatrane scene koje su šire i generalno bliže kameri – koriste objektivi sa manjom milimetražom.

Tabela osnovnih tipova objektiva data za senzor slike promera 1/3“

Fotografija zelene tabele u kolonama

Gornja tabela prikazuje pravilno korišćenje fiksnih kamernih objektiva za potrebe različitih scenarija odnosno različitih video nadzor potreba. Korišćenjem varifokalnih objektiva, možete dodatno, fino podesiti željenu posmatranu video nadzor scenu.

Od video nadzor funkcionalnosti i objektiva koji te funkcionalnosti omogućuje, potrebno je definisati još i da li su vaše potrebe vezane samo za generalno video nadzor nadgledanje određene posmatrane scene, ili želite da vaš video nadzor omogući i prepoznavanje odnosno identifikaciju ljudi i drugih interesnih objekata u posmatranoj sceni.

Pružamo vam prikaz uglova vidljivosti i korespodentnih minimalnih distanci, potrebnih za identifikaciju ljudi i objekata, pri upotrebi najčešće korišćenih objektiva: